M7 H1.3 BBP de subjectieve methode H1.4 Categoriale inkomensverdeling

M7 H1.3 BBP de subjectieve methode
H1.4 Categorial inkomensverdeling
Leerdoelen:
Ik kan het bbp berekenen volgens de objectieve methode en volgens de subjectieve methode.

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

M7 H1.3 BBP de subjectieve methode
H1.4 Categorial inkomensverdeling
Leerdoelen:
Ik kan het bbp berekenen volgens de objectieve methode en volgens de subjectieve methode.

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Objectieve methode 

Bruto toegevoegde waarde = totale opbrengst - kosten ingekochte goederen en diensten. 

Netto toegevoegde waarde = bruto toegevoegde waarde - afschrijvingen
Totaal

BBP = alle bruto toegevoegde waarden + ambtenarensalarissen


NBP = alle netto toegevoegde waarden (of BBP - afschrijvingen)

Slide 5 - Tekstslide

Nationaal inkomen 
  • Optelsom van alle primaire inkomens die door ingezetenen van ee land gedurende een jaar worden verdiend. 
  • Bruto nationaal inkomen = BBP + saldo primaire inkomens 

  • Denk aan Poolse bouwvakkers die hier in de zomer komen werken en vervolgens weer teruggaan naar Polen. 

Slide 6 - Tekstslide

Van BBP naar Nationaal inkomen

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

quote
Een grootheid uitdrukken als percentage van het totale inkomen.

Slide 11 - Tekstslide

loonquote
loon / totale inkomen x 100%

Slide 12 - Tekstslide

winstquote
winst / totale inkomen x 100 %

Slide 13 - Tekstslide

overige-inkomensquote
winst + rente + huur + pacht / totale inkomen x 100 %

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide