B&L periode 9 les 3 specifieke doelgroepen 9.1 + 9.2

B&L leerjaar 3
 • Vorige week uitleg over observeren
 • Deze week specifieke doelgroepen (veel luisteren)
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
sportMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

B&L leerjaar 3
 • Vorige week uitleg over observeren
 • Deze week specifieke doelgroepen (veel luisteren)

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
 • Leerdoelen
 • ADHD
 • Autisme
 • Leerdoelen behaald?

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je weet wat ADHD is en kent de kenmerken en oorzaken hiervan.
 • Je weet wat autisme  en kent de kenmerken hiervan.

Slide 3 - Tekstslide

ADHD
Ik ben alle dagen heel druk…

Druk is niet hetzelfde als ADHD

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Kernwoorden ADHD
 • Aandachttekort/onoplettendheid
 • Hyperactiviteit, overbeweeglijkheid
 • Impulsiviteit

Slide 6 - Tekstslide

Subtypen ADHD
 • Gecombineerde type
 • Type aandachttekort
 • Type hyperactiviteit en impulsiviteit

ADD als subtype (kenmerk hyperactiviteit ontbreekt)

Slide 7 - Tekstslide

Diagnose ADHD
 • DSM-V classificatiesysteem (pagina 329 en 330)

Slide 8 - Tekstslide

Oorzaken van ADHD
 • Steeds meer aanwijzingen dat ADHD te maken heeft met een lichte, niet altijd aantoonbare vorm van hersenbeschadiging, opgelopen tijdens de zwangerschap of rond de geboorte.
 • Erfelijke factoren.

Werkingin de hersenen anders: Kind met ADHD verwerkt prikkels anders. Kind met ADHD doet eerst en denkt dan pas na.

Slide 9 - Tekstslide

Omgaan met sporters ADHD
 • Structuur in trainingssituatie
 • Structuur in relatie
 • Medicatie

Pagina 335 en 336

Slide 10 - Tekstslide

Autisme
 • Meerdere autistische stoornissen
Kan gevolg zijn van:
 • erfelijke factoren
 • bepaalde infecties opgelopen tijdens zwangerschap die aan de basis liggen van een hersenbeschadiging

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Kenmerken autisme
 • beperkingen in de sociale interactie
 • beperkingen in de communicatie
 • opvallend dwangmatig en stereotiep gedrag/weerstand tegen veranderingen

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Kenmerken leerproces autisten
 • Nauwelijks sprake van spontaan leren.
 • Exploratiedrang is gering, houden het graag bij het bekende.
 • Het lijkt alsof autisten weinig leren van hun ervaringen.
 • Moeite met verbanden, om samenhang te zien.
 • Stereotype bewegingsgedrag en soms de houterige motoriek bemoeilijken het motorisch leren.
 • Geleerde is vaak sterk gekoppeld aan situatie waarin het geleerd is. Moeite met transfer.

Slide 15 - Tekstslide

Wat zijn de drie kernwoorden van ADHD?

Slide 16 - Open vraag

Noem 2 concrete gedragingen die passen bij het kernwoord aandachttekort/onoplettendheid.

Slide 17 - Open vraag

Wat kunnen oorzaken zijn van ADHD?

Slide 18 - Open vraag

Geef 4 tips die je kunt toepassen als je een sporter/sporters met ADHD in je groep hebt.

Slide 19 - Open vraag

Benoem de 3 kenmerken van autisme die voor het 30ste levensjaar aanwezig moeten zijn.

Slide 20 - Open vraag

Benoem 3 kenmerken in het leerproces van autisten.

Slide 21 - Open vraag

Leerdoelen behaald?
 • Je weet wat ADHD is en kent de kenmerken en oorzaken hiervan.
 • Je weet wat autisme en kent de kenmerken hiervan.

Slide 22 - Tekstslide

Volgende keren
 • Vrijdag: verwerkingsopdracht specifieke doelgroepen (deel 1)
 • Dinsdag: verder met deze leereenheid (PDD-NOS en hoogbegaafdheid)

Vrijdag 9 oktober toets + deadline opdracht 1 en 2

Slide 23 - Tekstslide