G4 Kants plichtsethiek

Welk principe hanteert het utilitarisme om te bepalen of een handeling goed is?
1 / 24
volgende
Slide 1: Open vraag
FilosofieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welk principe hanteert het utilitarisme om te bepalen of een handeling goed is?

Slide 1 - Open vraag

Hoe bepaal je meer concreet of een handeling meer geluk of lijden oplevert?

Slide 2 - Open vraag

Kies de 2 juiste antwoorden! Het utilitarisme is een vorm van...
A
intentionalisme
B
consequentialisme
C
deugdethiek
D
gevolgenethiek

Slide 3 - Quizvraag

Kies het juiste antwoord. Kants plichtsethiek is een vorm van...
A
intentionalisme
B
consequentialisme
C
deugdethiek
D
gevolgenethiek

Slide 4 - Quizvraag

3

Slide 5 - Video

00:50
Kant staat een autonome moraal voor. Wat is echter het tegenovergestelde van een autonome moraal?

Slide 6 - Open vraag

01:31
Herhaling: in hoeverre kunnen we de werkelijkheid volgens Kant kennen?

Slide 7 - Open vraag

02:10
Leg uit hoe autonomie en het doen van je morele plicht met elkaar verbonden kunnen worden.

Slide 8 - Open vraag

Kants plichtsethiek/deontologie
- Kant stelt dat de intentie en niet de consequentie van een handeling bepalend moet zijn binnen de ethiek.
- We hebben namelijk enkel invloed op onze wil en nooit geheel op de effecten van onze handeling. We kunnen enkel het goede willen willen.
- Onze wil is goed, indien we deze laten bepalen door onze rede.
- Veelal laten we onze wil bepalen door onze verlangens en emoties. Maar we zijn het als redelijke wezens aan onszelf verplicht om redelijk te handelen!
- Autonoom kies ik ervoor om te willen doen wat redelijk is!

Slide 9 - Tekstslide

De categorische imperatief
- Als we onze wil volgens de rede laten bepalen, dan volgt daaruit dat we volstrekt logisch moeten handelen.
- De contradictie is een onmogelijkheid binnen de logica. Daarom kunnen we strikt logisch niet willen liegen, zegt Kant.
- Kant formuleerde hiertoe de categorische imperatief. Deze kent drie formuleringen, waarvan je er twee moet kennen.

Slide 10 - Tekstslide

De categorische imperatief
- De eerste formulering luidt: Handel slechts volgens die stelregel, waarvan je redelijkerwijze kunt willen dat zij tot universele wet wordt.

- De tweede formulering luidt: Handel zo, dat je de mensheid, zowel in je eigen persoon als in ieder ander, steeds ook altijd tegelijkertijd als doel beschouwt, nooit louter als middel.

Slide 11 - Tekstslide

Waarom is liegen volgens Kant een contradictie en moet je dat dus nooit doen?

Slide 12 - Open vraag

Kun je uit zijn op een one-night-stand volgens de categorische imperatief?
A
Ja
B
Nee
C
Ik weet het niet
D
Ik hoop het

Slide 13 - Quizvraag

Slide 14 - Video

Plichtsethiek

Slide 15 - Woordweb

Kun je voorbeelden geven van hoe mensen in de wereld gebruikt worden als middel tot een doel en niet als een doel in zichzelf?

Slide 16 - Open vraag

Mag je mensen martelen?
A
Nee, nooit.
B
Ja, want een crimineel verliest zijn rechten.
C
Ja, maar alleen om anderen te redden.

Slide 17 - Quizvraag

Mag je het kind van een ontvoerder martelen om het gekidnapte kind te vinden?
A
Natuurlijk, hij heeft het kind van een ander ontvoerd.
B
Nee, dat kind is onschuldig.
C
Ja. Beide kinderen zijn onschuldig, maar het ontvoerde kind kun je wellicht zo redden.
D
Nee, martelen mag nooit, dus zeker ook geen kind.

Slide 18 - Quizvraag

Mag je het kind van een kidnapper van vier kinderen martelen om hun verblijfplaats te achterhalen?
A
Nee, mensen mag je nooit martelen.
B
Natuurlijk: je kunt vier kinderen bevrijden door er één te laten lijden.
C
De kipnapper delf mag je martelen, maar zijn kind niet: die is onschuldig.
D
Natuurlijk: het doel heiligt de middelen, ongeacht de aantallen kinderen.

Slide 19 - Quizvraag

4

Slide 20 - Video

01:45
Geef je mening:
A
Het is terecht dat de politiechef wordt vervolgd voor bedreiging.
B
Het is onterecht: de man is een held, want nu gaat die moordenaar levenslang de cel in.

Slide 21 - Quizvraag

02:57
Geeft deze zaak inderdaad aan dat de kantiaanse ethiek absurd is en het utilitarisme een betere ethiek biedt?
A
Ja, ik vind dat je een misdadiger best als middel kunt gebruiken.
B
Ja, iemand kan zijn waardigheid verliezen.
C
Ja, de meeste mensen worden gelukkig van deze bedreiging.
D
Nee, juist niet. Alleen kantiaans kun je mensenrechten verdedigen.

Slide 22 - Quizvraag

03:20
Welk argument geeft deze vrouw tegen het utilitarisme?

Slide 23 - Open vraag

03:55
Ben je het met Singer eens dat je medeverantwoordelijk bent voor de dood van het kind als je niet alles hebt gedaan om diens dood te voorkomen?
A
Ja, wel als je het kind mogelijk kunt redden.
B
Nee, de moordenaar is de enige verantwoordelijke.
C
Ik vind dat je niet echt verantwoordelijk bent, maar ik zou me wel schuldig voelen.

Slide 24 - Quizvraag