Ethiek - 8. Deontologie Kant

Ethische stromingen
Gevolgentiek
(Consequentialisme)

- Utilitarisme
Bentham, Singer
- Epicurisme
Epicurus
Plichtethiek
(Intentie)

- Deontologie
Kant
Deugdethiek
(Karaktervorming)

Aristoteles
Plato

Augustinus
Thomas
stad &
esch &
filosofie
Nihilisme
(Anti-moraliteit?)

Nietzsche
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
FilosofieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4-6

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Ethische stromingen
Gevolgentiek
(Consequentialisme)

- Utilitarisme
Bentham, Singer
- Epicurisme
Epicurus
Plichtethiek
(Intentie)

- Deontologie
Kant
Deugdethiek
(Karaktervorming)

Aristoteles
Plato

Augustinus
Thomas
stad &
esch &
filosofie
Nihilisme
(Anti-moraliteit?)

Nietzsche

Slide 1 - Tekstslide

0

Slide 2 - Video

Immanuel Kant
1724 - 1804

Deontologie - plichtethiek
Categorisch imperatief

Slide 3 - Tekstslide

Wat weten we nog van het utilitarisme?

Slide 4 - Woordweb

Kants reactie op utilitarisme

 • Geen invloed op de gevolgen van een handeling

 • Niet laten leiden door verlangens en emoties

 • Vrijheid en geluk door de (goede) wil en autonomie

Slide 5 - Tekstslide

Kants deontologie
 • De intentie van een handeling moet bepalend zijn

 • We hebben alleen invloed op de wil/intentie

 • Het gebruik van onze rede zorgt voor een goede wil

 • Autonomie zorgt voor vrijheid en geluk

Slide 6 - Tekstslide

De categorische imperatief
 • Als we onze wil volgens de rede laten bepalen, dan volgt daaruit dat we volstrekt logisch moeten handelen.

 • Kant formuleerde hiertoe de categorische imperatief. Deze kent drie formuleringen, waarvan je er twee moet kennen.

Slide 7 - Tekstslide

De categorische imperatief
 1. Handel slechts volgens die maxime, waarvan je redelijkerwijze kunt willen dat zij tot universele wet wordt.
 2. Handel zo, dat je de mensheid steeds ook altijd tegelijkertijd als doel-op-zich beschouwt, nooit alleen als middel.

Slide 8 - Tekstslide

Wat bedoelt Kant precies met een tegenspraak (contradictie)?

Als jouw geuniversaliseerde wetmatige maxime intern logisch in tegenspraak is.


Slide 9 - Tekstslide

Wat bedoelt Kant precies met een contradictie?
Voorbeeld: je houdt je niet aan een belofte (maxime)
--> in een wereld waarin niemand zich aan beloftes houdt (algemene wet) zijn beloftes überhaupt niet meer mogelijk!
--> daarom kun je deze maxime "niet willen"

Slide 10 - Tekstslide

Is het moreel verantwoord als je uit bent op een one-night-stand volgens de categorische imperatief?
A
Ja
B
Nee
C
Ik weet het niet
D
Ik hoop het

Slide 11 - Quizvraag

Bedenk een voorbeeld van hoe mensen in de wereld gebruikt worden alleen als middel en niet als een doel-op-zichzelf?

Slide 12 - Open vraag

Waarom is liegen een tegenstelling (contradictie) volgens Kant?

Slide 13 - Open vraag

Deontologie

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Hoe lastig vind je Kants deontologie?
1: helemaal niet lastig - 5: heel lastig
05

Slide 16 - Poll

Kies de 2 juiste antwoorden! Het utilitarisme is een vorm van...
A
intentionalisme
B
consequentialisme
C
deugdethiek
D
gevolgenethiek

Slide 17 - Quizvraag

Kies het juiste antwoord. Kants plichtsethiek is een vorm van...
A
intentionalisme
B
consequentialisme
C
deugdethiek
D
gevolgenethiek

Slide 18 - Quizvraag