26/01/2020

Tuesday 28 January
- Grammar review
- Check homework 
- Vocabulary G
- Grammar 12: Future
- Let's practise 
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 21 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Tuesday 28 January
- Grammar review
- Check homework 
- Vocabulary G
- Grammar 12: Future
- Let's practise 

Slide 1 - Tekstslide

Learning goal

At the end of this lesson you can explain the difference between 'to be going to' & 'will'

Slide 2 - Tekstslide

Grammar review: Used to 

Slide 3 - Tekstslide

Check homework
- Do ex. 14+15 (p. 92-94 WB) 
- Study + slim stampen grammar 11 (p. 57 TB) 
- Study + slim stampen words A/B/C/D (p. 63-64 TB) 
- Study the first 35 irregular verbs (p. 163 TB)

Slide 4 - Tekstslide

Vocabulary G (p. 64-65 TB)

Slide 5 - Tekstslide

Let's practise
Watching:
Ex. 16 + 17 (p. 94-95 WB + p. 57 TB)

Listening: 
Ex. 18 + 19 (p. 95 WB + p. 58 TB)

Slide 6 - Tekstslide

Grammar 12: Future (p. 61 TB)

Slide 7 - Tekstslide

to be going to + hele werkwoord

Slide 8 - Tekstslide

to be going to + hele werkwoord

Slide 9 - Tekstslide

To be going to + hele werkwoord
- om aan te geven dat iemand iets in de toekomst van plan is:
I'm going to visit my grandmother next week. 

- als je een voorspelling doet met bewijs:
Look at those clouds! It is going to rain. 

Slide 10 - Tekstslide

will + hele werkwoord

Slide 11 - Tekstslide

will + hele werkwoord
- om iets aan te bieden, bij beloftes, aankondigingen en besluiten:
I will call you tomorrow. 

- als je een voorspelling doet zonder bewijs:
I think NAC will win. 

Slide 12 - Tekstslide

Vragen: Shall bij I & we

Slide 13 - Tekstslide

will not = won't 

Slide 14 - Tekstslide

Let's practise
- Do ex. 27 + 28 (p. 100 + 101 WB)
- Slim stampen grammar 12
- Slim stampen vocabulary G

- Study vocabulary A/B/C/D/G
- Stuydy the first 40 irregular verbs

Slide 15 - Tekstslide

Learning goal

At the end of this lesson you can explain the difference between 'to be going to' & 'will'

Slide 16 - Tekstslide

We _________ (watch) a movie tonight. 

Slide 17 - Tekstslide

We ARE GOING TO WATCH a movie tonight. 

Slide 18 - Tekstslide

Don't worry! I __________ (tell) anyone.  

Slide 19 - Tekstslide

Don't worry! I WON'T TELL  anyone. 

Slide 20 - Tekstslide

Homework
- Do ex. 27 + 28 (p. 100-101 WB) 
- Slim stampen grammar 12 
- Slim stampen vocabulary G 
 
- Study vocabulary A/B/C/D/G 
- Stuydy the first 40 irregular verbs

Slide 21 - Tekstslide