4.1 Verbrandingsproducten

Hoofdstuk 4: Brandstoffen
§4.1 - Verbrandingsproducten
§4.2 - Brandstoffen en milieu
§4.3 - Explosies en energie
§4.4 - Blussen

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 4: Brandstoffen
§4.1 - Verbrandingsproducten
§4.2 - Brandstoffen en milieu
§4.3 - Explosies en energie
§4.4 - Blussen

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen §4.1
L4-1 Ik kan uitleggen wat een selectief reagens en een gevoelig reagens is.
L4-2 Ik kan uitleggen hoe je de stoffen water, koolstofdioxide, zwaveldioxide en zetmeel aan kan tonen met een reagens.
L4-3 Ik kan uitleggen wat de reagentia custardpoeder, kopersulfaat, kalkwater en joodoplossing aantoont.


Pak je boek blz 84 erbij

Slide 2 - Tekstslide

Planning
De planning heb je op papier gekregen.
Anders te bekijken via deze link: Planning havo 3

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Een reagens is een stof waarmee je een andere stof kunt aantonen.

Een reagens heeft twee kenmerken:
- Selectief: het reagens reageert maar op één stof
- Gevoelig: het reagens reageert al als er een kleine
hoeveelheid van de aan te tonen stof aanwezig is.
Reagens (meervoud: reagentia)

Slide 5 - Tekstslide

1. Ga naar de online methode kijk daar: demo 1 en 2
2. Bekijk het filmpje bij demo 1.
3. Beantwoord de open vragen die daarna komen in LessonUp.

Slide 6 - Tekstslide

Leg uit of de koolstof alleen verdampt of ook verbrandt.

Slide 7 - Open vraag

Welke verandering heb je waargenomen in de gaswasfles?

Slide 8 - Open vraag

Reagens: Kalkwater
Kalkwater:
  • Toont koolstofdioxide aan
  • Helder --> troebel

Slide 9 - Tekstslide

Welke stof toon je aan met kalkwater? Geef de naam en niet de formule.

Slide 10 - Open vraag

Welke stof kun je met kalkwater aantonen?
A
water
B
koolstofdioxide
C
zwaveldioxide
D
zetmeel

Slide 11 - Quizvraag

Welk(e) stof(fen) kun je met een joodoplossing aantonen?
A
water
B
koolstofdioxide
C
zwaveldioxide
D
zetmeel

Slide 12 - Quizvraag

Welke stof kan je aantonen met custardpoeder?
A
water
B
koolstofdioxide
C
zwaveldioxide
D
zetmeel

Slide 13 - Quizvraag

Met welk reagens kun je aantonen of een vloeistof water is?
A
wit kopersulfaat
B
helder kalkwater
C
broomwater
D
zetmeel

Slide 14 - Quizvraag

Custardpoeder
Kopersulfaat
Helder kalkwater
Joodoplossing
Zetmeel
Water
Zwaveldioxide
Koolstofdioxide
Kleurt troebel wit

Slide 15 - Sleepvraag

Geef de reactievergelijking van de volledige verbranding van koolstof.

Slide 16 - Open vraag

Leerdoelen §4.1
L4-4 Ik kan uitleggen dat een koolwaterstof is opgebouwd uit koolstofatomen en waterstofatomen.
L4-5 Ik kan een reactievergelijking opstellen van een volledige verbranding van een koolwaterstof waar voldoende zuurstof aanwezig is.
L4-6 Ik kan een reactievergelijking opstellen van een onvolledige verbranding van een koolwaterstof waar onvoldoende zuurstof aanwezig is.
L4-7 Ik kan uitleggen waarom een onvolledige verbranding gevaarlijk is.

Slide 17 - Tekstslide

Koolwaterstof

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Volledige
verbranding
Onvolledige
verbranding
voldoende zuurstof
onvoldoende zuurstof
giftige gassen
heetste vlam
koolstof monooxide
koolstofdioxide

Slide 21 - Sleepvraag

Slide 22 - Video

Waarom is koolstofmonooxide een gevaarlijke stof?

Slide 23 - Open vraag


Antwoord met foto inleveren!
Geef de reactievergelijking van volledige verbranding van hexaan               .
C6H14

Slide 24 - Open vraag

Huiswerk
De planner heb je op papier of hier te bekijken
  • Maken opdracht 1 t/m 10 en 12 t/m 14 
  • en natuurlijk nakijken!

Slide 25 - Tekstslide


Plaats hier een foto van je gemaakte en nagekeken werk.

Slide 26 - Open vraag