5.2 ENERGIE

Vandaag: Hoe maakt je lichaam energie van al die voedingsstoffen?
- Leerdoelen
- Herhaalvragen
- Uitleg energie + vragen
- Opdrachten uit het boek
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Vandaag: Hoe maakt je lichaam energie van al die voedingsstoffen?
- Leerdoelen
- Herhaalvragen
- Uitleg energie + vragen
- Opdrachten uit het boek

Slide 1 - Tekstslide

Wanneer vindt fotosynthese plaats?
A
Alleen overdag
B
24 uur per dag
C
Alleen 's nachts
D
Alleen als er voldoende zonlicht is

Slide 2 - Quizvraag

Wat wordt er gemaakt bij fotosynthese?
A
Glucose
B
CO2
C
Glucose en zuurstof
D
CO2 en H2O

Slide 3 - Quizvraag

Wat zijn vitaminen en mineralen?
A
Beschermende stoffen
B
Bouwstoffen
C
Energierijke stoffen

Slide 4 - Quizvraag


Eiwitten zijn ..
A
Bouw- en brandstoffen
B
Brand- en beschermende stoffen
C
Reserve- en bouwstoffen
D
Bouwstoffen

Slide 5 - Quizvraag

Essentiële aminozuren
A
maakt het lichaam zelf aan
B
moeten in het voedsel zitten
C
nemen we tot ons in de vorm van supplementen
D
Kunnen we beter niet eten

Slide 6 - Quizvraag

Wat zijn de bouwstenen van eiwitten?
A
Sachariden
B
Glycerol
C
Vetzuren
D
Aminozuren

Slide 7 - Quizvraag

Vetten zijn opgebouwd uit:
A
Glucose en vetzuren
B
Glycerol en vetzuren
C
Glycerol en glucose
D
Vetzuren en aminozuren

Slide 8 - Quizvraag

Waaruit bestaan koolhydraten?
A
Monosachariden
B
Aminozuren
C
Glycerol
D
Vetzuren

Slide 9 - Quizvraag

Hoe krijgen je spieren energie als je gaat sporten?


HOU BINAS 90A
ERBIJ TIJDENS 
DE UITLEG. 

Slide 10 - Tekstslide

STAP 1. ATP
ATP (adenosine trifosfaat) 
is een soort van 
oplaadbaar molecuul. 

Je hebt een beetje ATP
'klaarliggen' maar bij 
inspanning gaat het snel op.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

STAP 2. CP
Creatinefosfaat (CP) is 
ook een molecuul. 
Door de fosfaatgroep af te staan aan ADP, kan weer ATP
worden gemaakt. 

ATP & CP vormen samen de 'energieaccu', genoeg voor ongeveer 10-30 seconden inspanning. 

Slide 13 - Tekstslide

STAP 3. MELKZUURGISTING
Ofwel: anaerobe dissimilatie 
Dissimilatie = afbraak van glucose
Anaeroob = zonder zuurstof

LET OP: vindt alleen plaats als
er geen zuurstof aanwezig is, 
per glucose molecuul 2 ATP-tjes. 

Slide 14 - Tekstslide

STAP 3. MELKZUURGISTING
VOORDEEL: er komt ATP vrij (ook
als er geen zuurstof is)
NADEEL: er komt per glucose-
molecuul maar 2 ATP vrij. 
Er wordt melkzuur geproduceerd
(dit leidt tot verzuring).

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

STAP 4. AEROBE DISSIMILATIE 
Ook wel 'verbranding' van glucose
C6H12O6 + 6 O2 --> 6 H2O + 6 CO2

Slide 17 - Tekstslide

STAP 4. AEROBE DISSIMILATIE 
VOORDEEL: er komt per glucosemolecuul wel 38 ATP vrij 

NADEEL: kan niet plaatsvinden als er geen zuurstof is (bij plotselinge inspanning is dat pas na ongeveer een minuut)

Slide 18 - Tekstslide

ATP
melkzuur
gisting
aerobe dissimilatie
anaerobe dissimilatie
creatine fosfaat
CP

Slide 19 - Sleepvraag

AEROBE DISSIMILATIE
ANAEROBE DISSIMILATIE
Vindt plaats in mitochondriën
Vindt plaats in cytoplasma
Met zuurstof
Zonder zuurstof
2 ATP per glucose
38 ATP per glucose
Melkzuurgisting

Slide 20 - Sleepvraag

Door cooling-down worden afvalstoffen uit de spieren verwijderd.
Welke "afvalstof" ontstaat in spieren bij dissimilatie zonder zuurstof?
A
Melkzuur
B
Methanol
C
Koolstofdioxide
D
ATP

Slide 21 - Quizvraag

Wat wordt bedoeld met de 'fosfaataccu'?

Slide 22 - Open vraag

Wordt 
als ureum uitgescheiden 

Slide 23 - Tekstslide

ENERGIEVOORRAAD
  1. ATP 
  2. CP
  3. Anaerobe dissimilatie (= melkzuurgisting)
  4. Aerobe dissimilatie - afbraak van glucose. 
  • In levercellen: afbraak van eiwitten
  • In spiercellen: eerst glucose, dan glycogeen, dan vetopslag

Slide 24 - Tekstslide

Welke afvalstoffen maakt je lichaam?

Slide 25 - Woordweb

AFVALSTOFFEN
Aerobe dissimilatie
CO2
H2O
Afbraak van eiwitten 
UREUM

Slide 26 - Tekstslide

Opdrachten maken
Wat: Maak 5.2 opdrachten 22, 26, 27, 29, 30, 34
Hoe: Alleen/tweetallen
Hoe lang: De rest van de les
Hulp: Boek, BINAS, vragen stellen
Resultaat: Het wordt huiswerk

Slide 27 - Tekstslide