1.3 Energetica van mariene ecosystemen

1.3 Energetica van mariene ecosystemen
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 32 slides, met tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

1.3 Energetica van mariene ecosystemen

Slide 1 - Tekstslide

Autotroof en heterotroof
 • Autotrofe organismen kunnen hun eigen voedsel maken door het vormen van organische stoffen uit anorganische moleculen
  - Fotosynthese
  - Chemosynthese 
 • Heterotrofe organismen krijgen hun energie door zich te voeden met andere organismen
  - Consumenten: herbivoor, omnivoor, of carnivoor 

Slide 2 - Tekstslide

Chemosynthese
 • Ecosystemen waar geen licht beschikbaar is voor productiviteit
 • Hydrothermische openingen
  - Warm water met opgeloste chemische stoffen 
 • Chemo-autotrofe organismen (extremofielen)
 • Waterstofsulfide + zuurstof + koolstofdioxide --> suiker + water + zwavel
 • 2000 – 7700 meter diepte
 • 2 – 400 graden Celcius

Slide 3 - Tekstslide

Fotosynthese
 • Koolstofdioxide + water --> glucose + zuurstof 
 • Chlorofyl in chloroplasten
 • Beperkende factoren
  - Voedingsstoffen
  - Hoeveelheid en golflengte licht
  - Temperatuur
  - Concentratie koolstofdioxide 

Slide 4 - Tekstslide

Chloroplasten
 • Primaire pigment fotosynthese is chlorofyl a
 • Chlorofyl b, carotenoiden, canthofielen
 • Geven planten de groene kleur
 • Ontstaan door endosymbiose

Slide 5 - Tekstslide

Absorptie
 • Verschillende pigmenten kunnen verschillende golflengten licht opnemen

Slide 6 - Tekstslide

Absorptie
 • Mariene soorten hebben verschillende pigmenten afhankelijk van de diepte waar ze voorkomen. 
 • Blauw licht bereikt het diepste deel, rood licht verdwijnt het eerst

Slide 7 - Tekstslide

Absorptie
 • Opgeloste deeltjes verminderen het doordringen van het licht
 • Troebelheid van het water wordt gemeten met een Secchi disk.

Slide 8 - Tekstslide

Overeenkomsten
- Gebruiken allebei koolstofdioxide
- Hebben een energiebron nodig om suikers te produceren.
- Suikers gebruikt voor metabolisme door verbranding of opgeslagen als biomassa van het organisme.
- Maar 1 formule mogelijk
Verschillen
- Fotosynthese heeft zuurstof als bijproduct
- Chemosynthese verschillen bijproducten afhankelijk van de chemische stoffen die gebruikt worden.
- Meerdere formules mogelijk

Slide 9 - Tekstslide

Primaire productiviteit
 • Snelheid van productie van nieuwe biomassa door autotrofe organismen (producenten)
  - Licht of chemische energie wordt vastgelegd in bruikbare organische moleculen
  - Basis van alle voedselketens en voedselwebben 
 • Fytoplankton belangrijkste autotroof in de oceaan
  - Diatomeeën, dinoflagellaten, blauwgroene algen 
 • Macroalgen (kelp)
 • Gewortelde planten (zeegras)

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Diatomeeën
 • Eencellig fytoplankton
 • Oceanisch oppervlaktewater
 • Celwanden van silicum

Slide 12 - Tekstslide

Dinoflagellaten
 • Eencelligen 
 • Oceanisch oppervlaktewater 
 • Toxische algenbloeien 
 • Bioluminiscentie (zeevonk) 

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Zooxanthellen
 • Dinoflagellaten
 • Leven in mariene organismen
  - Koralen, kwallen, anemonen
 • Mutualistisch
 • Verschillende soorten hebben verschillende kleuren

Slide 15 - Tekstslide

Cyanobacteriën
 • Fotosynthetische bacteriën
 • Een van de eerste levensvormen op aarde
 • Oppervlaktewater
 • Cyanotoxinen

Slide 16 - Tekstslide

Sargassum
 • Bruine macroalgen
 • Open zee
 • Los ronddrijvende matten
 • Voedselbron en bescherming

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Zeegras
 • Groene, bloeiende planten
 • Belangrijk als zuurstof producent en primaire producent in voedselweb
 • Wortelsysteem stabiliseert substraat

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Kelp
 • Bruine macroalgen
 • Koud voedingsstofrijk water
 • Basis voedselweb, stabiliseren ecosysteem en creëren habitat

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Verbranding (respiratie)
 • Proces waardoor alle levende organismen de energie vrijmaken die is vastgelegd in organische moleculen zoals suikers
 • Energie gebruikt om metabolische reacties organisme uit te voeren
 • Glucose + zuurstof --> koolstofdioxide + water + energie

Slide 23 - Tekstslide

Bruto en netto
 • Bruto: hoeveelheid energie die producenten kunnen vastleggen  
 • Netto: hoeveelheid energie die overblijft om nieuwe biomassa te maken na respiratie (NPP = BPP - R )

Slide 24 - Tekstslide

Meten van primaire productiviteit
 • Snelheid van fotosynthese
 • Verandering in biomassa
 • Hoeveelheid chlorofyl in ecosysteem

Slide 25 - Tekstslide

Snelheid fotosynthese
 • Verandering zuurstof en koolstofdioxide concentratie
 • BPP = licht - donker
 • NPP = licht - start
 • Respiratie = start - donker
 • Deep chlorophyll maximum (DCM)
 • Compensatiepunt

Slide 26 - Tekstslide

Compensatiepunt
 • Respiratie en fotosynthese gelijk (NPP = 0)
 • Beneden compensatiepunt nog wel licht beschikbaar, maar producenten kunnen niet overleven want respiratie is groter dan fotosynthese (disfotische zone)
 • Afotische zone geen licht

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Video

Verandering biomassa
 • Oogsten van producenten na bepaalde hoeveelheid tijd, drogen en wegen
 • Per oppervlakte en per tijdseenheid
 • Biomassa die opgegeten wordt door consumenten kan niet gemeten worden

Slide 29 - Tekstslide

Hoeveelheid chlorofyl
 • Kleur van wateroppervlak gebruiken om chlorofyl concentratie te schatten
 • Tropen en polen meest productief
 • Relatie tussen chlorofyl concentratie en biomassa is niet constant
 • Alleen ondiepe metingen

Slide 30 - Tekstslide

Algenbloei
 • Veel voedingsstoffen leidt tot explosieve algengroei
 • Algen produceren toxinen (rode getijden)
 • Dode algen worden afgebroken door reducenten die daarbij veel zuurstof verbruiken (dode zones)

Slide 31 - Tekstslide

Case studies
 • Bekijk de diatomeeën en het zoöplankton onder de microscoop en maak daarvan een tekening
 • Case study: De dode zone van de golf van Mexico / Mariene algenbloei
  OF
  Zoek een artikel over een autotroof organisme dat nu een plaag vormt en vat dat samen

Slide 32 - Tekstslide