cross

1HV4 Theme 5 Grammar Present Continuous
Welcome to this online lesson!
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les
Welcome to this online lesson!

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Outline of this lesson:
 • REVIEW negations  (GR 13)
 • Present Continuous (GR 15)

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

After this lesson
 • I can make negations with to have got
 • I know when to use the present continuous   
 • I can make sentences in the present continuous 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Negations (ontkenningen)
Which sentence is correct ?
A
They haven't got messy rooms.
B
They don't have got messy rooms.

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

"Andy has a phone"
If this is not true, which sentence is correct?
A
Andy hasn't have a phone
B
Andy hasn't a phone
C
Andy got not a phone
D
Andy doesn't have a phone

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Negations with to have (got) - TB p.77

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Negations with to have (got) - TB p.77
 • kijk goed of er has got of have got in de zin staat
Ontkenning maken: 'hasn't got' of 'haven't got'  te gebruiken

 • staat er has of have in de zin (zonder woordje got)?
Ontkenning maken: doesn't have of don't have
Je gebruikt woordje got dan niet!
 

Slide 7 - Tekstslide

hasn't, haven't - short for: has not (got), have not (got)
Negations with 'have got':
Susan-got- bike
(maak een ontkennende zin!)

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

The Present ContinuousTB p.81

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

I
the bird
Susan and Tony
am singing
is singing
are singing

Slide 10 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

What are you doing right now?
I am teaching
my brother is watching a movie
my parents are working
you are listening to the teacher
the dog is walking outside

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Present Continuous 

Als je wilt zeggen dat iets NU gebeurt
I am learning 
you are learning 
he, she, it is learning 
we are learning 
they are learning 

What is the RULE?
 TB p.81

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Present Continuous 

I am learning 
you are learning 
he, she, it is learning 
we are learning 
they are learning 
I  + am      + verb (ww) + ing 
you + are + verb (ww) + ing 
he + is      + verb (ww) + ing 
she + is     + verb (ww) + ing 
it + is         + verb (ww) + ing  
we + are   + verb (ww) + ing  
they + are + verb (ww) + ing

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Present Continuous (1)
onderwerp + vorm van to be  + [ww+ing]

LET OP! Soms verandert de spelling van het ww bij +ing
 1. bij werkwoorden die op - e eindigen, valt die - e weg bij + ing: bake -> baking        have -> having;      give -> giving

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Present Continuous (2)
2.  bij werkwoorden van 1  lettergreep met een korte klinker 
      (a, e, i, o, u), verdubbelt de medeklinker op het einde om de
      korte klank te behouden:
             run -> running       stop -> stopping       chat -> chatting
              sit -> sitting            put -> putting

For more examples and explanation: TB p.146 (green pages)

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Use the present continuous:
She ...... (to talk) about the movie.

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Use the present continuous:

I …. (to chat) with friends.

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Use the present continuous:

We ........ (to drink) some tea.

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Our goals today:

 • I can make negations with to have (got)   
 • I know when to use the present continuous 
 • I can make sentences in the present continuous

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Do you have any questions?
Thank you!

Good luck with your Kijk- en Luistertoets!

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies