Fictie les 2: genre, leesvoorkeur, personages, perspectief

- Boekverslag inleveren
- Bespreken moodboard leesvoorkeur + opdracht 1 
- Uitleg genres, leeservaring, personages en perspectief (+ toepassen op De beslissing)
- Maken opdr. 3 (vraag 1 en 2)

1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 4

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

- Boekverslag inleveren
- Bespreken moodboard leesvoorkeur + opdracht 1 
- Uitleg genres, leeservaring, personages en perspectief (+ toepassen op De beslissing)
- Maken opdr. 3 (vraag 1 en 2)

Slide 1 - Tekstslide

Inleveren boekverslag!
- Nieuw boekverslag
- Theoriestencils
- Samenvatting Vluchtrivier + boekverslag klas 3

Let op: lever je nieuwe verslag ook in via SOM!

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen
- Je maakt n.a.v. je leesvoorkeur een moodboard met tien afbeeldingen en korte teksten.
- Je kunt het genre, jouw leeservaring, de personages en  het perspectief van een fictiefragment beschrijven.
- Je maakt een mindmap van een personage of je schrijft een vervolg bij het verhaal De beslissing.

Slide 3 - Tekstslide

Bespreken opdr. leesvoorkeur
- Maak een moodboard (1 A4'tje met minstens tien afbeeldingen / korte teksten) waarmee je jouw leesvoorkeur duidelijk maakt.
- Gebruik dit A4'tje als de voorkant van je fictiedossier.
- Opslaan in mapje Fictiedossier.

Slide 4 - Tekstslide

Bespreken opdr.1
1 'Als je in een welvarend land als Nederland woont, is dakloos zijn je eigen keuze.' Wat vind jij?
4 Wat denk jij dat er in het pakketje zit?
7 Welk gedicht vind jij het meest van toepassing op Dorian uit het verhaal? Leg uit welke verbanden jij ziet.

Slide 5 - Tekstslide

Genres

Slide 6 - Tekstslide

Genres (verhaalsoorten)
Een ander woord voor genre is verhaalsoort. Boeken kun je indelen in genres. Soms kun je meerdere genres per boek kiezen.


Slide 7 - Tekstslide

Detective
Een verhaal waarin een speurder probeert te achterhalen wie een misdrijf heeft gepleegd.

Slide 8 - Tekstslide

Thriller
Een spannend verhaal waarin de hoofdpersoon in een levensbedreigende situatie terechtkomt. 


Slide 9 - Tekstslide

Fantasy
Een verhaal met fantasiewezens in een fantasiewereld.

Slide 10 - Tekstslide

Science fiction
Een toekomstverhaal (vaak in de ruimte/ruimtevaart of nieuwe technieken).

Slide 11 - Tekstslide

Dystopische roman
Een verhaal over een wereld die door rampen of dictatuur bijna niet meer leefbaar is.
- toekomst
- dystopie vs. utopie

Slide 12 - Tekstslide

Ontwikkelingsroman
Een verhaal over het volwassen worden van een (jonge) hoofdpersoon.
- coming on age

Slide 13 - Tekstslide

Psychologische roman
Een verhaal waarin de nadruk ligt op de gedachten en gevoelens van de hoofdpersoon (meer dan op de gebeurtenissen).

Slide 14 - Tekstslide

Reisverhaal
Een verhaal waarin een verslag wordt gegeven van een reis
(vaak non-fictie).

Slide 15 - Tekstslide

Avonturenroman
In een avonturenroman speelt 'een held' de hoofdrol. Er gebeuren allerlei spannende dingen en daar gaat het om in dit boek.

Slide 16 - Tekstslide

Historische roman
Een verhaal waarin een belangrijke gebeurtenis (of gebeurtenissen) een belangrijke rol spelen.

Slide 17 - Tekstslide

Oorlogsroman
Een verhaal dat zich afspeelt in een oorlog (voornamelijk Tweede Wereldoorlog).

Slide 18 - Tekstslide

Geëngageerde roman
Een verhaal waarin eigentijdse problemen in onze samenleving aan bod komen.

Slide 19 - Tekstslide

Andere culturen
Boeken over onbekende landen, volken of streken. Je maakt kennis met mensen die op een totaal andere manier leven.

Slide 20 - Tekstslide

Volksverhalen
  • Sprookje
  • Mythe: verhalen die antwoord geven op de raadsels van het leven (Griekse mythe)
  • Sage: verhalen over dappere helden uit oude tijden
  • Legende: godsdienstig verhaal rond Christus, Maria of andere heilige figuren (Efteling)

Slide 21 - Tekstslide

Bij welk genre past het verhaal De beslissing?
Beargumenteer je antwoord.

Slide 22 - Open vraag

Uitbreiding leeservaring
Je hebt al diverse malen je leeservaring moeten omschrijven (= mening over een boek of verhaal). We gaan wat dieper hierop in, door te kijken wat voor soorten argumenten er zijn:
1 Emotieve argumenten
2 Realistische argumenten
3 Morele argumenten

Slide 23 - Tekstslide

1 Emotieve argumenten
Je gebruikt beoordelingswoorden die aangeven wat een verhaal met je doet (emotie).

maakt me vrolijk - spannend - vol vaart - ontroerend - beklemmend

Slide 24 - Tekstslide

2 Realistische argumenten
Je gebruikt beoordelingswoorden die aangeven in hoeverre jij een verhaal realistisch vindt .

geloofwaardig - herkenbaar - bedacht - origineel 

Slide 25 - Tekstslide

3 Morele argumenten
Je gebruikt beoordelingswoorden die iets zeggen over de keuzes die de personages maken of over de boodschap die de schrijver wil uitdragen.

Goed voorbeeld - keur ik af - asociaal - rechtvaardig - betrokken

Slide 26 - Tekstslide

Noem een emotief argument bij De beslissing.
Leg je antwoord uit.

Slide 27 - Open vraag

Personages beschrijven en karakterontwikkeling

Je kunt personages beschrijven aan de hand van:

- Uiterlijk

- Kenmerken (geslacht, leeftijd, gezondheid, achtergrond)

- Karaktereigenschappen

- Relaties met andere personagesSlide 28 - Tekstslide

Karakter


Komt vaak voor in het verhaal


Maakt wel een karakterontwikkeling door


Type


Is een bepaald soort mens


Maakt geen karakterontwikkeling door

Slide 29 - Tekstslide

Hoofdpersoon

Een hoofdpersoon herken je aan de volgende dingen:

- wordt uitgebreid beschreven

- het grootste deel 'beleef' je vanuit de ogen van dit personage

- het doel van het boek is het oplossen van een groot probleem of een belangrijke opdracht van dit personage

Slide 30 - Tekstslide


Helper


helpt de hoofdpersoon het probleem op te lossen.

Tegenstander


maakt het de hoofdpersoon moeilijk

Bijpersonen

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Welk perspectief wordt er in De beslissing gebruikt?
Leg je antwoord uit.

Slide 33 - Open vraag

Huiswerk
Opdracht 3 (keuzeopdracht):
- Vraag 1 (kenmerken, karaktereigenschappen, uiterlijk en relaties)
- Vraag 2

Mappenstructuur
Inloggen Op Niveau
Inloggen LessonUp
Kinderjaren?
Map


Slide 34 - Tekstslide