Questions and Negatives Present Simple

Questions and negatives Present simple
  • Instructions and tips 
  • Quiz 
  • End
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmboLeerjaar 2

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Questions and negatives Present simple
  • Instructions and tips 
  • Quiz 
  • End

Slide 1 - Tekstslide

Vragen
Do/Does
Do gebruik je bij " I, You, We, You, They."  Do they like apples?

Does
gebruik je bij " He, She, It." Does she like apples?
Am/Is/Are
Bij " Am, is, are" zet je het werkwoord vooraan in de zin

Are you blind?

Slide 2 - Tekstslide

Negatives (ontkenningen)
Don't/Doesn't
He she it : doesn't (he doesn't like ice cream)

I you we they : don't (they don't like ice cream)
am is are
I am very smart --> I am not very smart.

He is cool --> He is not cool / He isn't cool.

We are the best --> We are not the best / We aren't the best.

Slide 3 - Tekstslide

Maak vragend:
My parents are the best.
A
My parents are the best?
B
Are my parents the best?
C
Do my parents are the best?
D
Does my parents are the best?

Slide 4 - Quizvraag

Maak vragend:
A tiger eats meat

Slide 5 - Open vraag

Maak vragend:
They love eating pancakes.

Slide 6 - Open vraag

This is a question. (maak vragend)

Slide 7 - Open vraag

Maak ontkennend:
The boy eats pizza every day
A
The boy don't eats pizza every day.
B
The boy doesn't eat pizza every day.
C
The boy don't eat pizza every day.
D
The boy doesn't eats pizza every day.

Slide 8 - Quizvraag

Maak ontkennend:
She is very good at Fortnite
A
She isn't very good at Fortnite
B
She doesn't be very good at Fortnite.
C
She is not very good at Fortnite.
D
She don't be very good at Fortnite.

Slide 9 - Quizvraag

Maak de zin ontkennend:
You are very kind to me
A
You aren't very kind to me
B
You am not very kind to me
C
You is not very kind to me
D
You're not very kind to me

Slide 10 - Quizvraag

Maak een ontkenning.
He has a sister.

Slide 11 - Open vraag

Maak een ontkenning:
Hannah works very hard

Slide 12 - Open vraag