Intervisie - incidentmethode

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wat is intervisie?

Slide 2 - Open vraag

Wat is intervisie?

Slide 3 - Tekstslide

Wat is volgens jou het doel van intervisie?

Slide 4 - Open vraagBij intervisie staat het gezamenlijk leren, het samenwerken aan inzichten en oplossingen centraal.

Slide 5 - Tekstslide

Intervisie p 2
Wekelijks: 
"Dagboekje"  BO en BPV

Eén keer per drie weken: 
Intervisie in subgroep

Slide 6 - Tekstslide

Intervisie: onderdeel van je werk
Kwalificatiedossier:
kerntaak 2: werken aan organisatie- en professiegebonden taken
 • werkproces 1: Zorgt voor professionele ontwikkeling (reflectieve EBP-professional)
 • werkproces 3: draagt bij aan een goede kwaliteit van zorg (professionele en kwaliteitsbevorderaar)

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Incidentmethode
 • introductie: de inbrenger beschrijft kort en feitelijk de situatie en de vraag
 • probleemverkenning:de groepsleden nemen -even in stilte- tijd om hun vragen te noteren. Feiten verzamelen door open vragen te stellen.
 • analyse: Wat is de kern van het probleem.
 • adviesronde: Ieder groepslid formuleert een advies voor de inbrenger.
 • afronding:  De inbrenger geeft aan welke adviezen hem aanspreken en waarom

Slide 9 - Tekstslide

Introductie
 • De inbrenger heeft de vraag, probleem zelf meegemaakt.
 • Het probleem is actueel. De vraag is dus in het hier- en nu

Slide 10 - Tekstslide

Inbrenger vertelt het incident precies, kort en zakelijk, zonder de afloop te vertellen, dus tot het moment dat je ging handelen. 
timer
5:00

Slide 11 - Tekstslide

De andere groepsleden schrijven vragen op  om meer inzicht te krijgen.
Formuleer open vragen, wie, wat, waar, waarom, waardoor, waartoe, hoe, hoeveel etc
timer
3:00

Slide 12 - Tekstslide

Probleemverkenning (10 min)
 • Open vragen stellen (Wie, wat waar, waarom, waardoor, waartoe, hoe, hoeveel), doorvragen mag
 • interpreteren, oordelen of suggereren niet!
 • de inbrenger moet zijn eigen kijk op de werkvraag zoveel mogelijk achterwege laten
 • Het gaat om feiten.
 • De inbrenger mag zijn eigen gekozen oplossing/aanpak nog niet vertellen

Slide 13 - Tekstslide

Analyse  (10 min)
 • De inbrenger ziet toe en luistert, er mogen geen vragen meer worden gesteld aan de inbrenger
 • De groep bespreekt met elkaar hoe zij de situatie zien, er wordt gediscussieerd over de vraag. (welke oorzaken heeft ieder ontdekt, welke aanleidingen zijn er, hoe is de rol van de probleem inbrenger, hoe zijn de omgevingsfactoren?)
 • Probeer met de groep tot een paar kernproblemen te komen
 • De factoren die een rol spelen worden geanalyseerd.
 • De groepsleden formuleren de kern van het probleem

Slide 14 - Tekstslide

Groepsleden schrijven op wat zij zouden doen in de situatie
timer
2:00

Slide 15 - Tekstslide

Iedereen leest de eigen oplossing voor, geen commentaar, de inbrenger luistert. 
timer
5:00

Slide 16 - Tekstslide

Inbrenger vertelt wat zijn/hij gedaan heeft of zich voorgenomen had om te gaan doen.
timer
3:00

Slide 17 - Tekstslide

Discussie: reactie van de inbrenger op verschillende benaderingen en bespreken van de verschillende oplossingen.
timer
6:00

Slide 18 - Tekstslide

Afronding 
 • Vergelijken van de oplossingen. Alleen positieve feedback! niet oordelen, interpreteren of suggereren.
 • Heeft de inbrenger behoefte aan een reactie op hoe de intervisie is verlopen?
 • Is het probleem te verbreden naar andere problemen uit de werksituatie van de deelnemers? 
 • De inbrenger geeft aan hoe hij na alle oplossingen nu zou handelen rondom de werkvraag
 • Andere vragen/opmerkingen?

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Groepsindeling intervisie p2
Groep 1: Charity, Raphaël, Esmee, Tara, Mayke, Juliëtte, Abrehet
23 november + 14 december + 18 januari

Groep 2: Femke, Lieke, Naomi, Tamara, Carmen, Charell, Dominique
30 november + 21 december + 25 januari


 Groep 3: Kim, Romy, Sterre, Yusuf, Mare, Chanel
7 december + 11 januari + eerste week p3

 

Slide 21 - Tekstslide