Thema 7 - les 1 - media gebruiken

Lesplanning
 • Lesdoel / leerdoel bespreken
 • Toets hoofdstuk 1 
 • Start hoofdstuk media
 • Leerdoel / les doel bespreken
 • Start opdracht maken en bespreken
 • Media spel spelen in groepen

 • Les nabespreken
 • Leerdoelen nabespreken 
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolPraktijkonderwijsLeerjaar 2

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Lesplanning
 • Lesdoel / leerdoel bespreken
 • Toets hoofdstuk 1 
 • Start hoofdstuk media
 • Leerdoel / les doel bespreken
 • Start opdracht maken en bespreken
 • Media spel spelen in groepen

 • Les nabespreken
 • Leerdoelen nabespreken 
Slide 1 - Tekstslide

TOETS !!!
Je zit alleen
Je werkt alleen
Je praat niet tijdens de toets
Je bent stil tot iedereen klaar is

Slide 2 - Tekstslide

Thema 7 Media 

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoel / leerdoel
Lesdoel: Je luistert actief naar de antwoorden van andere uit je groep.

Leerdoel:  
Je leert wat media is en kunt het begrip uitleggen.
Je kunt vertellen over je eigen media gebruik.

Slide 4 - Tekstslide

Startopdracht                 
Werk in tweetallen
Kijk naar de afbeelding
Welke dingen hebben volgens jullie met media te maken? 
Schrijf zoveel mogelijk antwoorden op. 


Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Spelregels
 • Een iemand gooit de dobbelsteen
 • Een iemand lees de vraag voor
 • De andere uit de groep geven antwoord op de vragen
 • Pak het kaartje met de juiste kleur 
 • Lees de vraag
 • Bespreek de vraag in de groep
Nabespreken
 • Bespreek de grappige en opvallende antwoorden in de klas. 

Slide 7 - Tekstslide

Nabespreken
Lesdoel: Je luistert actief naar de antwoorden van andere uit je groep.

Leerdoel: Je leert wat media is en hoe jouw mediagebruik eruit ziet.  

Hoe ging de les???? 

 

Slide 8 - Tekstslide

Media gebruiken
Les 2 

Slide 9 - Tekstslide

Lesplanning 
Terug blik vorige les
Doelen van de les bespreken 
Begrip media
Media dagboek -  Wie is het meest online? 
Media web maken - presenteren in de klas 
Klassengesprek - Stellingen
Les nabespreken 

Slide 10 - Tekstslide

Doelen van de les
Lesdoelen: 
Je kunt iets vertellen aan de klasgenoten over je eigen media gebruik.

Leerdoelen: 
Je kunt het begrip media uitleggen.
Je kunt uitleggen wat social media is.
Je kunt uitleggen waarvoor je social media kunt gebruiken
 

Slide 11 - Tekstslide

Terug blik vorige les.

Wie legt het voorwerk uit?  

Welk begrip hoort bij het voorbeeld? 

Slide 12 - Tekstslide

Media                                 Blz.198
Media is een middel om informatie mee te versturen en ontvangen. 

Slide 13 - Tekstslide

Massa media  


 •  1 persoon deelt informatie aan veel mensen tegelijk.
 •  Je kunt niet direct reageren.
 • De informatie is betrouwbaar. • Kranten
 • Radio
 • Nieuwsuitzending 
 • TV
Social media

 • Mensen kunnen informatie met elkaar delen. 
 • Je kunt direct reageren.
 • Informatie is niet altijd betrouwbaar. • Facebook
 • Instagram 
 • Youtube
 • Linkedin

Slide 14 - Tekstslide

Opdracht 1
Werk in tweetallen > fluisteren
5 Minuten
Lees het media dagboek 
1.a   Zet een cirkel om alle vormen van media.
1.b   Wat valt je op aan het mediadagboek?
1.c   Welke media gebruik jij elke dag? 


Slide 15 - Tekstslide

Opdracht 1
Werk alleen > in stilte > 5 Minuten
1.d  Maak je eigen mediadagboek van gisteren 
        Schrijf op:
        Wat is je schermtijd?
        Welke apps heb je gebruikt?
        Heb je andere media gebruikt dan je telefoon?
1. e  Vind je dat je veel media gebruikt? Slide 16 - Tekstslide

Social media                   
Social media zijn media waarmee je online in contact bent met mensen. 
Je kunt informatie delen en reageren op andere. 

Slide 17 - Tekstslide

Media web
Werk ik groepjes
Maar een media web
Schrijf/ teken alle social media op die jullie gebruiken. 
Schrijf op waarvoor jullie het gebruiken.

Presenteer aan de klas 

Slide 18 - Tekstslide

Klassengesprek
Lees de stelling. 
Denk na over je mening. 
Verzin een argument (waarom vind je iets)

Bespreek de meningen in de klas. 
Luister goed
Steek je vinder op als je wilt reageren. 
Je hoeft het niet eens met elkaar te zijn.

Slide 19 - Tekstslide

Stelling 1
Ik leer meer van wat ik op internet zie dan van de lessen op school.Ik ben het hier mee eens/ niet mee eens omdat.......

Slide 20 - Tekstslide

Stelling 2
Mijn ouders mogen niet zien wat ik op social media plaats. Ik ben het hier mee eens/ niet mee eens omdat.......


Slide 21 - Tekstslide

Stelling 3
Ik gebruik social media alleen voor de lol. 
Ik ben het hier mee eens/ niet mee eens omdat.......

Slide 22 - Tekstslide

Lesdoel / leerdoel
Lesdoelen: 
Je kunt iets veertellen aan de klasgenoten over je eigen media gebruik.
Leerdoelen: 
Je kunt het begrip media uitleggen.
Je kunt uitleggen wat social media is.
Je kunt uitleggen waarvoor je social media kunt gebruiken.

Slide 23 - Tekstslide

Einde van de les 
Volgende week 
Invloed van media 

Slide 24 - Tekstslide

Het nieuws

Media les 3 

Slide 25 - Tekstslide

Lesplanning 
1. Terug blik vorige les 
2. Doelen van de les
3. Opdracht nieuws in de klas
4. Presentaties nieuws in de klas
5. Stellingen
5. Afsluiting les

Slide 26 - Tekstslide

Doelen van de les 
Leerdoel: 
Je leert waar je nieuws kunt vinden.
Je leert een praatje maken door over nieuws te vertellen. 
(later op je werk maak je praatjes over het nieuws met collega's) 

Lesdoel: 
Je werkt samen in een groep aan een presentatie 

Slide 27 - Tekstslide

Nieuws
Iedere dag krijgen wij informatie over dingen die er in de wereld gebeuren. Deze informatie noemen wij nieuws. Wij kunnen het journaal kijken, de krant lezen of het nieuws volgend via een app op je telefoon. 

Door het nieuws te volgen weten wij wat er gebeurt in de wereld om ons heen. 

Slide 28 - Tekstslide

Kranten
In Nederland hebben wij veel verschillende kranten. 
Er zijn landelijke kranten maar ook kranten uit de regio. Een regio krant is een buurtkrant.  In de krant lees je nieuws over verschillende onderwerpen, nieuws over Nederland, nieuws uit het buitenland, sport nieuws en het weer. 


Slide 29 - Tekstslide

Geschiedenis van de krant 

Slide 30 - Tekstslide

Welke kranten namen ken jij?

Slide 31 - Open vraag

Het journaal 
Het journaal is een uitzending waarin het nieuws verteld wordt. Rond 1950 kregen steeds meer mensen een TV in huis. Het nieuws kon nu ook via de televisie aan de mensen vertelt worden. Dit gebeurde al een tijdje via de radio. 

Het eerste journaal op 5 januari 1951 uitgezonden.

Slide 32 - Tekstslide

Wat denk je...
Hoeveel jaar bestaat het jeugdjournaal?
A
10 jaar
B
70 jaar
C
40 jaar
D
50 jaar

Slide 33 - Quizvraag

Nieuws apps
Nu iedereen een smartphone heeft lezen steeds meer mensen nieuws via een nieuws app. 


Slide 34 - Tekstslide

Maak een nieuwsuitzending
Je werkt in groepjes 
Je gaat in je groepje  een nieuwsuitzending maken
Je gebruikt een nieuws berichtje uit de krant, het journaal en uit een nieuws app. 
Je gaat daar een stukje tekst voor schijven (paar zinnen)
Je presenteert de nieuwsuitzending met elkaar voor de klas.

Slide 35 - Tekstslide

Schrijven van een stukje tekst
Over WIE gaat het?
WAT is er aan de hand?
WAAR is het gebeurd?
WANNEER is het gebeurd?
WAAROM is het gebeurd? 
HOE is het gebeurd? 

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Nabespreken lesdoelen 
Leerdoel: 
Je leert waar je nieuws kunt vinden.
Je leert een praatje maken door over nieuws te vertellen. 
(later op je werk maak je praatjes over het nieuws met collega's) 

Lesdoel: 
Je werkt samen in een groep aan een presentatie 

Slide 38 - Tekstslide

Einde les!

Slide 39 - Tekstslide