College 1: overzicht 'onderwijs & ICT' & theorievorming

Leren en lesgeven met ICT 
1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
ICT didactiekHBOStudiejaar 1-4

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Leren en lesgeven met ICT 

Slide 1 - Tekstslide

Hoe zitten we er nu bij?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 2 - Poll

Agenda
 • Kort overzicht van de EVL per college (6x)
 • Leertaak: preview + 1e stap zetten
 • Van visie naar praktijk
 • Succesvol lesgeven met behulp van ICT: theorievorming
 • Huiswerk: plan van aanpak is af (leeropbrengsten, leervraag en activiteiten)

Slide 3 - Tekstslide

0-meting
 • Hoe sta je erin ten aanzien van ICT? (gebruik + visie) 
 • Tijdens het laatste college doen we een eindmeting 
timer
5:00

Slide 4 - Tekstslide

Hoe sta je erin ten aanzien van ICT? (gebruik + visie)
2 zinnen 'gebruik' + 2 zinnen 'visie'

Slide 5 - Open vraag

Kort overzicht van EVL 'lesgeven met ICT'
Verdiepen van kennis over ICT-didactiek (klassenmanagement, vakdidactiek, trends, etc.).

College 1: overzicht ‚ÄėOnderwijs en ICT', theorievorming (start plan van aanpak)
College 2: verkennen ICT-tools (1) (iXperium) & PvA  (plan van aanpak is af)
College 3: verkennen ICT-tools (2)   (activiteiten uitvoeren)
College 4: van interventie naar mechanismen (activiteiten uitvoeren)
College 5: van mechanisme naar uitkomsten (presentatie voorbereiden)
College 6: van uitkomsten naar uitvoering (presentatie geven + reflectie schrijven)

Slide 6 - Tekstslide

Leertaak in fasen
 • Fase 1: Uitwerken van plan van aanpak

 • Fase 2: Uitvoeren activiteiten om de door jou gestelde leervraag (betreffende jouw ICT-bekwaamheid) te behalen

 • Fase 3: Presentatie voorbereiden en geven over experiment  

 • Fase 4: Uitwerken reflectieSlide 7 - Tekstslide

Didactisch-model VS procesmodel
 • ICT-didactisch model (hulp bij inhoud geven): TPACK + SAMR + Mayer 

 • Procesmodel (hulp bij het maken van de leertaak): CIMO
Slide 8 - Tekstslide

CIMO-model

Slide 9 - Tekstslide

College 2: context bepalen & verkennen ICT-tools (CIMO)
Voorbereiding 
 • Context is af: doel, visie, probleemstelling (CIMO)

Contacttijd 
 • Experimenteren met ICT-tools, passend bij jouw doel / thema
 • ICT-tools verkennen  (kennisonderdeel)

Resultaat van het college
 • 2e fase CIMO-model verkend + 1e kennismaking met ICT-tools


Slide 10 - Tekstslide

College 3: van context naar interventie (CIMO)
Voorbereiding 
 • Interventie-mogelijkheden zijn zoveel mogelijk ge√Įnventariseerd (CIMO)
 • Ontwerpeisen zijn in conceptvorm in kaart gebracht (CIMO)

Contacttijd 
 • Opbrengst uit de Context en Interventie-mogelijkheden delen (CIMO)
 • ICT-tools verkennen (2) (kennisonderdeel)
 • Werken aan de ontwerpeisen voor interventie (CIMO)

Resultaat van het college 
 • 1e/2e fase CIMO-model + keuze voor een lesfase + voorlopige keuze voor een ICT-tool

Slide 11 - Tekstslide

College 4: van interventie naar mechanismen (CIMO)
Voorbereiding
 • Interventie-mogelijkheden zijn volledig ge√Įnventariseerd (CIMO) 
 • Ontwerpeisen zijn in kaart gebracht (CIMO)

Contacttijd
 • Ontwerpeisen delen (CIMO): uitwisselen & feedback geven
 • Klassenmanagement (kennisonderdeel)
 • Werken aan de vraag: wat lokt deze interventie uit bij de doelgroep? (= mechanismen) (CIMO)
 • Werken aan de vraag: welk effect wil je met de interventie bereiken? (= uitkomsten) (CIMO)
Resultaat van het college 
 • 3e/4e fase CIMO-model + verdieping ELO

Slide 12 - Tekstslide

College 5: van mechanisme naar uitkomsten (CIMO)
Voorbereiding
 • Goed beeld wat de interventie bij de doelgroep uitlokt (= mechanismen) (CIMO) 
 • Weet welk effect je met de interventie wilt bereiken (= uitkomsten) (CIMO)
Contacttijd
 • 'ICT-carrousel'
 • Mechanismen + verwachtte uitkomsten delen
 • Trends in concepten (kennisonderdeel)
 • Hoe evalueer je? (steekt de les logisch in elkaar? Voldeet het ontwerp?) (CIMO)

Resultaat van het college  
3e/4e fase CIMO-model + verdieping concepten

Slide 13 - Tekstslide

College 6: van uitkomsten naar uitvoering
Voorbereiding
 • Interventie is uitgevoerd (bewijsmateriaal) 
 • Bewijsmateriaal is geselecteerd
Contacttijd
 • Eindresultaten interventie delen + terugblik 
 • Delen van visie op ICT-didactiek in je eigen praktijk
 • TPACK Triplet kort spelen
 • Digitale geletterdheid (kennisonderdeel)
 • Schrijven van je schriftelijke verslag (evaluatie) / werken aan de presentatie
Resultaat van het college   
Visievorming + verdieping digitale geletterdheid

Slide 14 - Tekstslide

Leertaak: preview
Kort en bondig verslag van de ontwerpcyclus (CIMO): 
o Context (visie, doel, probleemstelling(impact voor de leerlingen))
o Interventie (lesontwerp met de interventie: wat heb je ingezet om het probleem op te lossen?) 
o Mechanismen (uitvoeren van de les: welke verandering dacht je uit te lokken?)
o Uitkomsten (evalueren wat er gebeurde: welk effect heeft de interventie gehad?)
o Opbrengst presenteren (√©√©n kiezen) 
    ‚ÄĘ Presentatie met een ict-ondersteuning (LessonUp, Prezi) 
    ‚ÄĘ Presentatie met een infographic (Piktochart, Canva) 
    ‚ÄĘ Presentatie met een video (iMovie(Mac), Video-editor, screencast-o-matic, Camtasia (Windows)) 

Slide 15 - Tekstslide

Leertaak: preview (2)
Studenten die geen werkplek hebben? 
o Simulatie (onderdeel Hybride Leermodel) 
Ôāß‚ÄĘ Onderdeel LKT-toets ‚Üí  Training maken  
Ôāß‚ÄĘ Europese Integratie   ‚Üí  Alternatieve excursie Brussel maken 
Ôāß‚ÄĘ Globalisering                 ‚Üí Werkvorm om ‚Äėinternationalisation @ home‚Äô te bevorderen  
 
o Opbrengst presenteren (√©√©n kiezen) 
    ‚ÄĘ Presentatie met een ict-ondersteuning (LessonUp, Prezi) 
    ‚ÄĘ Presentatie met een infographic (Piktochart, Canva) 
    ‚ÄĘ Presentatie met een video (iMovie(Mac), Video-editor, screencast-o-matic, Camtasia (Windows)) 

Slide 16 - Tekstslide

Van visie naar praktijk
 • 4-in-balans model
 • Focus: 'inhoud &toepassing' + 'deskundigheid'
 • Doel: het belang inzien van een gezamenlijke onderwijskundige visie als startpunt.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Succesvol lesgeven met behulp van ICT: theorievorming
 1. TPACK (Koehler & Mishra)
 2. Taxonomie van Bloom & SAMR (Puentedura) 
 3. Cognitieve theorie & multimedia leren (Mayer)

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

TPACK
Bron
Koehler en Mishra, 2005

Slide 22 - Tekstslide

TPACK: toepassing
 • TPACK-triplet
 • Spelvorm (analoog kaartspel)
 • Gratis pdf (klik)
 • Onderdeel van 'Kleppen dicht'


Wij gaan hem later in de module spelen

Slide 23 - Tekstslide

Taxonomie van Bloom:
van laag naar hoog
begrijpen
analyseren
onthouden
evalueren
cre√ęren
toepassen

Slide 24 - Sleepvraag

Slide 25 - Video

Taxonomie van Bloom (klik)

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

SAMR
Bron
Puentedura, 2006

Slide 28 - Tekstslide

SAMR: vragen die je jezelf vooraf kunt stellen
Substitution: wat levert het vervangen van de oude hulpmiddelen door (nieuwe) technologie mij en mijn leerlingen op? 
 
Van substitution naar augmentation: heb ik een fundamentele verbetering toegevoegd? 
 
Van augmentation naar modification: hoe is de oorspronkelijke leertaak aangepast? 
 
Van modification naar redefinition: wat is de nieuwe leertaak? In hoeverre wordt deze mogelijk gemaakt door op en unieke wijze gebruik te maken van ICT?  

Bron
Slobbe van, P. & Ast van, M. (2019, pp. 39)) Kleppen open.

Slide 29 - Tekstslide

SAMR: voorbeeld AK

Slide 30 - Tekstslide

SAMR & Bloom ge√Įntegreerd (I)

Slide 31 - Tekstslide

SAMR & Bloom ge√Įntegreerd (II)

Slide 32 - Tekstslide

Cognitieve theorie & multimedia leren 
Hogere leeropbrengst bij een combi van:
 •  woord/beeld/geluid (niet alles tegelijk)
Pas op met 'cognitive overload':
 • teveel vormen tegelijkertijd werk averechts (Mayer, 2003) (klik)

Slide 33 - Tekstslide

Focus op 'waarom?'
 1. Wat is het doel?
 2. Wat verbetert er t.a.v. de leeruitkomsten?
 3. Wat hebben de leerlingen eraan door het te gebruiken?

Slide 34 - Tekstslide

Ict-vragen
 • Als 'X' je leerdoel is en 'Y' is je ict-hulpmiddel, hoe ziet dan het functionele ontwerp eruit van jouw ict-pakket?

 • Wie werkt er alleen nog met een digitale methode?

 • Ervaringen? Wat vinden we daar van? 

 • Wie gebruikt online materiaal als toevoeging/hulpmiddel?

Slide 35 - Tekstslide

Wat herken je van TPaCK & SAMR in de opleiding?

Slide 36 - Open vraag

Wat herken je van TPaCK & SAMR in de werkplek?

Slide 37 - Open vraag

Landingspagina online werken
Symbaloo (klik)

Slide 38 - Tekstslide

Tips voor online lesgeven
TodaysTeachingTools (klik)

Slide 39 - Tekstslide

Huiswerk: context in kaart brengen
Context is af: 
 • Doel, visie, probleemstelling (CIMO)

Leerbehoeften in kaart brengen bij leerlingen/studenten:
 1. Welke leerlingen/studenten kies je?
 2. Onderzoek de huidige en gewenste situatie. Op welke wijze breng je de leerbehoeften in kaart? (enquête, interview, etc.)

Slide 40 - Tekstslide

Afsluiting: ExitTicket
Of via HIER    en voer de code '2kvh7' in.

Slide 41 - Tekstslide

Afsluiting: metareflectie
‚ÄĘ Ik heb nu LessonUp ingezet om:
    1. Welzijn te checken (poll)
    2. Voorkennis te activeren (Bloom)
    2. Afbeeldingen en hyperlinks te integreren (slides)
    3. Interactief met jullie vragen te beantwoorden reden (open/gesloten)

‚ÄĘ Ik heb nu Padlet ingezet om:
 1. Een 0-meting inzichtelijk te krijgen & de resultaten zichtbaar te houden

‚ÄĘ Ik heb nu ExitTicket ingezet om:
1. Een tool te geven voor reflectie en feedback, die direct digitaal een overzicht biedt.
Wat vonden jullie van deze keuzes? 

Slide 42 - Tekstslide

Digitale geletterdheid
 1. Informatievaardigheden
 2. Computational thinking
 3. ICT-basisvaardigheden
 4. Mediawijsheid

Slide 43 - Tekstslide

Extra uitleg

Slide 44 - Tekstslide

Slide 46 - Video

Slide 47 - Video