Herhalingsles 11-01-2022

Examenstof
Herhaling Ontvangst en opslag
Kwaliteit, Arbo en Milieu
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
LogistiekMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Examenstof
Herhaling Ontvangst en opslag
Kwaliteit, Arbo en Milieu

Slide 1 - Tekstslide

Wat staat er in een onderhoudsschema?
A
Wat er moet worden onderhouden en hoe, hoe vaak en door wie.
B
Wat er moet onderhouden en wie er verantwoordelijk voor is.
C
Wat er moet worden onderhouden en voor wanneer dit moet.
D
Wat er allemaal onderhouden moet worden.

Slide 2 - Quizvraag

Banden
Remsysteem
Besturing
Eventuele beschadiging of lekkage.
Verlichting en claxon
Bedrijfsurenteller
Hydraulisch systeem
Controleer of de band nog goed op de velg zit. 
Als een truck verlichting heeft, moet je ook hiervan de werking controleren.
Breng het hydraulische systeem van het hefmechanisme van de truck een keer geheel omhoog.
Het is belangrijk dat de bedrijfsurenteller goed werkt.
Trap het rempedaal in en houd het vast.
Draai het stuurwiel iets naar links en iets naar rechts om eventuele spelling na te gaan.
Controleer de truck op eventuele beschadigingen en lekkage.

Slide 3 - Sleepvraag

Wat betekent dit symbool?
A
Producten moeten eerst gekeurd worden voordat ze verkocht mogen worden.
B
Producten zijn goed voor het milieu.
C
Producten moeten getest worden om te kijken of het slecht is voor het milieu.
D
Producten met dit logo moeten voldoen aan strenge milieueisen.

Slide 4 - Quizvraag

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Tijdstip vaststellen waarop wordt schoongemaakt.
Tijdsinschatting maken.
Taakverdeling maken.
Methoden, materialen en middelen kiezen.
Werk inventariseren.
Frequentie vaststellen.

Slide 5 - Sleepvraag

Omgaan met gevaarlijke stoffen: stappenplan.
1
2
3
4
Bronaanpak
Ventilatie
Scheiding van mensen en bron
Persoonlijke bescherming

Slide 6 - Sleepvraag

3

Slide 7 - Video

00:05
Waar wordt de gevarendiamant gebruikt?
A
Op auto's die gevaarlijke stoffen vervoeren.
B
Op tanks en vaten met gevaarlijke stoffen.
C
Op producten waar gevaarlijke stoffen in zijn verwerkt.
D
Op producten die een gevaar zijn voor dieren.

Slide 8 - Quizvraag

00:11
Wat geven de cijfers in de gevarendiamant weer?
A
De mate van gevaar.
B
Het aantal risico's dat jet gevaar met zich meebrengt.
C
Het aantal gevaren dat kan voorkomen.

Slide 9 - Quizvraag

00:16
Welke cijfers worden gebruikt in de gevarendiamant?
A
1 t/m 4
B
0 t/m 10
C
1 t/m 10
D
0 t/m 4

Slide 10 - Quizvraag

Wat is de HACCP?
A
Dit zijn richtlijnen voor voedselveiligheid te waarborgen.
B
Dit zijn verschillende wetten die samen gaan over voedselveiligheid.
C
Wetten die opgesteld zijn voor bedrijven in de horeca.
D
Richtlijnen voor de hoeveelheid voedsel dat een bedrijf mag produceren.

Slide 11 - Quizvraag

Wat is een handelsketen?
A
Alle personen die betrokken zijn bij de verkoop van een product.
B
Alle personen en bedrijven die betrokken zijn bij de handel in een product.
C
Alle bedrijven die betrokken zijn in het produceren van een product.
D
Alle personen en bedrijven die betrokken zijn bij de handel van Nederland.

Slide 12 - Quizvraag

Een distributiecentrum is...
A
...een centraal magazijn waar goederen worden ontvangen en opgeslagen.
B
...een centraal magazijn waar goederen worden getransporteerd.
C
...een magazijn waar goederen worden ontvangen en verkocht.
D
...een magazijn waar goederen worden verkocht.

Slide 13 - Quizvraag

Wat voor soort pallet is dit?
A
Eenmalige pallet
B
Tweewegspallet
C
Boxpallet
D
Dubbeldekspallet

Slide 14 - Quizvraag

stap 1
stap 2
stap 3
stap 4
stap 5
Je zoekt uit welke leveringen worden verwacht.
Je maakt ruimte vrij om de binnengekomen goederen neer te zetten.
Je sorteert de goederen die teruggaan met de vervoerder.
Je zet de retourgoederen en emballage met waarde klaar.
Zet de transport- en hulpmiddelen voor het lossen en vervoeren van de goederen klaar.

Slide 15 - Sleepvraag

Wat betekent reclameren?
A
Dit is het terugsturen van goederen naar de leverancier.
B
Navraag doen naar iets dat niet ontvangen, beschadigd of verkeerd geleverd is.
C
Navraag doen naar een geretourneerd product.
D
Dit is het terugsturen van de goederen omdat ze niet juist geleverd zijn.

Slide 16 - Quizvraag

Is dit een voorbeeld van emballage?
A
Ja
B
Nee

Slide 17 - Quizvraag

Slide 18 - Tekstslide

Wat is een voordeel van het werken met een bulkvoorraad en een werkvoorraad?
A
Het aanvullen van de werkvoorraad is extra werk, maar verloopt beter.
B
Het aanvullen en het orderverzamelen kan tegelijk gebeuren.
C
De werkvoorraad zorgt voor minder lange wachttijden.
D
Je kunt de magazijnruimte goed benutten.

Slide 19 - Quizvraag

Slide 20 - Video

Mag ik gevaarlijke stoffen opslaan ik elke opslagplaats?
A
Ja
B
Nee

Slide 21 - Quizvraag

Noem 3 manieren om goederen op te slaan in het magazijn.

Slide 22 - Open vraag

Bij een vastelocatiesysteem reserveert het bedrijf altijd een plek in het magazijn.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 23 - Quizvraag

Bij het vrijelocatiesysteem kun je een artikel op elke lege plaats in het magazijn opslaan.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 24 - Quizvraag

Vragen?

Slide 25 - Tekstslide