zouten

Zouten
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeNatuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo t, mavo, havo, vwoLeerjaar 4-6

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Zouten

Slide 1 - Tekstslide

Opbouw van zouten
Vaste zouten hebben een kristalrooster.

Naam zout:
eerst metaal, dan niet-metaal
Natrium-Chloride (rationeel)
keukenzout (triviaal)

Slide 2 - Tekstslide

10.1 Zouten: eigenschappen van zouten 
Dus zouten hebben de volgende eigenschappen:
 • Zouten zijn opgebouwd uit positieve en negatieve ionen
 • Zouten hebben een kristalrooster
 • Zouten zijn bij kamertemperatuur vast
 • Zouten hebben hoge smeltpunten
 • Gesmolten en opgelost geleiden zouten stroom
 • vaste zouten geleiden geen stroom
 • de totale lading van een zout is nul


Slide 3 - Tekstslide

Wat moet op de open plekken worden ingevuld?
Door het afstaan van een elektron raakt het natriumatoom 1 positief geladen.
Door het opnemen van een elektron raakt het chlooratoom 1 negatief geladen.
K-schil
proton
neutron
atoomkern
elektron
Cl
natriumchloride
ion
Cl1-

Slide 4 - Sleepvraag

Wat moet op de lege plek ingevuld worden?
element
atoomnr.
protonen
elektronen
neutronen
Mn4+
25
25
16
A
25
B
29
C
21
D
41

Slide 5 - Quizvraag

Een bepaald goud-ion bevat 76 elektronen,
79 protonen en 118 neutronen.

Wat is de lading van dit goud-ion?
A
1+
B
4+
C
3+
D
2+

Slide 6 - Quizvraag

Zouten zijn altijd ______ bij kamertemperatuur.

Wat moet op de lege plek ingevuld worden?
A
vloeibaar
B
opgelost
C
gasvormig
D
vast

Slide 7 - Quizvraag

Positief ion
Negatief ion
Sleep de zinnen naar de juiste locatie.
Elektronen opnemen geeft een
Elektronen afstaan geeft een
Metaalatoom vormt een
Een niet-metaalatoom vormt een

Slide 8 - Sleepvraag

Sleep de ionen naar de juiste locatie.
 CO32-
PO43-
OH-
NH4⁠+
NO3-
nitraat-ion
ammonium-ion
hydroxide‑ion
 fosfaat-ion
carbonaat-ion

Slide 9 - Sleepvraag

Welke ladingen kan een ijzerion hebben?
(Binas 40A)

(20 s)
A
1+, 2+
B
2+, 3+
C
1+, 3+
D
2+, 4+

Slide 10 - Quizvraag

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. zet de verhouding eronder. de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Voorbeeld 1:

 1. magnesiumchloride
 2.       Mg2+       Cl-     
 3.         2+             1-
 4.          1       :                                                                          
 5.   ( Mg2+ ) 1    ( Cl )2                                                         
 6.    Mg2+ ( Cl- )2
 7.   Mg Cl 2

Slide 11 - Tekstslide

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. zet de verhouding eronder. de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Voorbeeld 2:

 1. aluminiumsulfaat
 2.       Al3+       SO42-     
 3.         3+             2-
 4.         2       :       3                                                                    
 5.   ( Al3+ )2    ( SO42-  )3                                                     
 6.    Al3+ 2        ( SO42- )3  
 7.    Al2 ( SO4 )3  

Slide 12 - Tekstslide

Wat is de juiste verhoudingsformule van nikkel(II)jodide ?
(20 s)
A
Ni2I2
B
Ni2I
C
NiI2
D
NiI

Slide 13 - Quizvraag

Wat is de juiste verhoudingsformule van zinkhydroxide ?
(20 s)
A
Zn2 (OH)2
B
Zn2OH
C
Zn (OH)2
D
ZnOH

Slide 14 - Quizvraag

Wat betekent (III) in ijzer(III)oxide?
A
er zijn 3 ijzerionen
B
er zijn 3 oxide-ionen
C
de lading van Fe is 3+
D
de lading van oxide is 3-

Slide 15 - Quizvraag

Wat is de juiste verhoudingsformule van kaliumoxide ?
A
K2O2
B
K2O
C
KO2
D
K O

Slide 16 - Quizvraag

Wat is de juiste verhoudingsformule van lood (IV) oxide ?
A
Pb2 O2
B
Pb2 O
C
Pb O2
D
Pb O

Slide 17 - Quizvraag

Wat is de juiste verhoudingsformule van calciumfosfaat ?
A
Ca3(PO4)2
B
Ca(PO4)3
C
Ca2(PO4)3
D
Ca3PO42

Slide 18 - Quizvraag

Wat is de juiste naam van het zout FeO?

Tip: kijk naar de lading van oxide om te weten wat de lading van het ijzerion moet zijn
A
ijzeroxide
B
ijzer(II)oxide
C
ijzerdioxide
D
di-ijzeroxide

Slide 19 - Quizvraag

Wat is de juiste verhoudingsformule van tin(II)jodide ?
A
Sn2I2
B
Sn2I
C
SnI2
D
SnI

Slide 20 - Quizvraag

5.2 Zouten in water
Hoe lossen zouten op in water?
Welke zouten lossen wel en welke lossen niet op?

Slide 21 - Tekstslide

Oplossen van een zout in water
 • Ontstaan ion-dipoolbindingen tussen het ion en een watermolecuul
 • Omringen van ionen door watermoleculen: Hydratatie 
 • Niet elk zout is goed oplosbaar: Soms is de ionbinding te sterk
 • Binas tabel 45A

Slide 22 - Tekstslide

Oplossen van een zout in water
 • Binas tabel 45A:
 • g: goed oplosbaar (vb: NaNO3)
 • m: matig oplosbaar (vb: MgSO3)
 • s: slecht oplosbaar (vb: CaCO3)
 • r: reageert in water (vb: CaO)

Slide 23 - Tekstslide

Hoe lost het zout HgCl op in water?
A
Goed
B
Slecht
C
Matig
D
Reageert in water

Slide 24 - Quizvraag

Hoe lost het zout HgCl op in water?
A
Goed
B
Slecht
C
Matig
D
Reageert in water

Slide 25 - Quizvraag

Hoe lost het zout Fe2O3 op in water?
A
Goed
B
Slecht
C
Matig
D
Reageert in water

Slide 26 - Quizvraag

Hoe lost het zout lood(II)hydroxide op in water?
A
Goed
B
Slecht
C
Matig
D
Reageert in water

Slide 27 - Quizvraag

Oplosvergelijking van een zout
 • Water komt niet voor in de vergelijking: het reageert niet mee.
 • NaCl (s)-> Na+ (aq) + Cl(aq) 
 • Algemene vorm: Zout -> ionen
 • Elk ion in het zout wordt afzonderlijk gehydrateerd
 • CuCl2 (s) -> Cu2+ (aq) + 2 Cl- (aq) 

Slide 28 - Tekstslide

Geef de oplosvergelijking van het zout ZnBr2

Slide 29 - Open vraag

Oplosvergelijking van een zout
 • ZnBr2 bestaat uit Zn2+ en 2 Br-
 • Oplosvergelijking: ZnBr2 -> Zn2+ + 2 Br-

Slide 30 - Tekstslide

Indampvergelijking van een zout
 • Als je een zoutoplossing verwarmt, verdampt het water.
 • Negatieve en positieve ionen vormen weer een ionrooster.
 • Het zout blijft achter.
 • Indampvergelijking: ionen -> zout
 • Zn2+(aq) + SO42- (aq) -> ZnSO4 (S)

Slide 31 - Tekstslide

Geef de indampvergelijking van een ammoniumchlorideoplossing

Slide 32 - Open vraag

Oplosbaarheid van een zout
 • Geeft hoeveelheid stof aan die kan oplossen in een oplosmiddel bij bepaalde temperatuur.
 • Als maximale hoeveelheid zout is opgelost: verzadigd
 • Niet het geval? Onverzadigd

Slide 33 - Tekstslide

De oplosbaarheid van BaCl2 is 1,78 mol/L water. Ik doe 400 g BaCl2 in een liter water. Bereken of deze oplossing verzadigd of onverzadigd is.

Slide 34 - Open vraag