Enquête opstellen - kort

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
Praktische economieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

CHECK
Je hebt nu je onderwerp, probleemstelling, doelstelling, hoofdvraag en deelvragen helder.

Nu ga je je enquête vragen opstellen! 
Stap 3

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

de Enquête
  • Veelgebruikte, maar ook arbeidsintensieve methode
  • Levert vooral kwantitatieve informatie -> tabellen, grafieken
  • Goede enquête = bruikbare, betrouwbare en verwerkbare informatie 
  • Veel zorg besteden aan je vragenlijst

Slide 4 - Tekstslide

Stap 1 Introductie
Voordat je start met je enquête schrijf je een korte introductie met daarin de reden dat de enquête is opgesteld, hoeveel minuten tijd het de respondent kost om het in te vullen, wie de onderzoeker(-s) is/zijn.

Respondent = een persoon of organisatie die de enquête in heeft gevuld.

Slide 5 - Tekstslide

De enquête vragen hangen af van je eerder opgestelde hoofdvraag en deelvragen.

Deze wil je (deels) kunnen beantwoorden dankzij de gegevens  die je door het afnemen van je enquête zal verzamelen.

Slide 6 - Tekstslide

Nieuwe gegevens die je dankzij een Enquête verzamelt = fieldresearch
Bestaande gegevens verzamelen bijv. via Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl) = deskresearch

Slide 7 - Tekstslide

Stap 2
Start met eerst filtervragen (afhankelijk van je hoofvraag):
- Man/Vrouw
- Leeftijd (open of meerkeuze)
- Woonplaats (open of meerkeuze)
- Opleidingsniveau
- Woonsituatie
Niet alle onderdelen zullen interessant zijn voor je onderzoek!

Slide 8 - Tekstslide

Tip
Je kan de vraag Woonplaats ook als meerkeuzevraag stellen.
Bijv. Wat is uw woonplaats?
a. Emmen
b. Klazienaveen
c. Nieuw - Dordrecht etc.
Dit is achteraf makkelijker te analyseren dan een open vraag, dit zal je later zien bij de voorbeelden.

Slide 9 - Tekstslide

Stap 3
Lees het document 'Tips opstellen vragenlijst' goed door als je de enquête vragen verder gaat opstellen.

Deze staat bij het lesmateriaal in Teams.Slide 10 - Tekstslide

Voorbeelden van enquêtes
Check deze website om inspiratie op te doen

Let op: je maakt je eigen enquête via Microsoft Forms!

Slide 11 - Tekstslide

Stap 4 Afsluiting

Nadat de respondent je enquête heeft ingevuld sluit je deze netjes af met een dankwoord.

Slide 12 - Tekstslide

Concept vragenlijst
Stel jullie vragen + antwoordmogelijkheden op in jullie Word bestand. 
Dit is hetzelfde bestand waarin je je Onderzoeksopzet (stap 2) hebt gemaakt.

Ik (Segaar) geef hierin feedback (19 mei), daarna kan je hem aanpassen en in Microsoft Forms zetten.

Slide 13 - Tekstslide

Proefenquête
Als je de vragenlijst hebt gemaakt; is het raadzaam om deze te laten 
invullen door enkele proefpersonen.
Stuur deze ook naar je docenten Segaar en Abbes

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide