Procestechnologie les 6 Luchtconditionering

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
VoedingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Weekplanning:
 • Les 1 PID
 • Les 2/3 PID deel 2
 • Les 4,5 Stoom
 • Les 6 Lucht
 • Les 7 Excursie

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Na de les kun jij:
 • verschillende opslagcondities benoemen.
 • het terugkoelen van lucht uitleggen
 • uitleggen wat relatieve vochtigheid betekent.
 • uitleggen wat waterdampdruk is.
 • een Mollierdiagram uitleggen en toepassen

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Leg uit wat er gebeurd:
In de verdamper (A) neemt het koelmiddel warmte op uit de koelcel, waardoor het verdampt en dus geleidelijk aan overgaat van de vloeistof- naar de gasfase.
naar de compressor (B) die meestal buiten staat opgesteld. Daar wordt het gas samengedrukt, waardoor het opwarmt.
Deze warmte wordt vervolgens in de condensor (C) afgegeven aan de omgeving, waardoor het koelmiddel condenseert. 

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Relatieve vochtigheidsgraad
relatieve luchtvochtigheid (RV)

Wat is 100% luchtvochtigheid?

Waarom reatief?

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitleg
100 % = maximale hoeveelheid vocht die in de lucht kan hangen zonder dat er druppels vormenSlide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitleg
Relatief omdat het afhangt van de omstandigheden
- Koud/warm
   - daal de temperatuur, dan kan water niet verdampen, krijg je     waterdruppels
- Hoge/lage luchtdruk: 
- Zo dicht mogelijk bij luchtvochtigheid van product
     - vlees: 80-85%
     - AGF: 80-90%
- Te hoog? verleppen/schimmel/MO te laag? droogt uit

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Compressiekoelinstallatie
 • Koelkast
 • Airco
 • IJswaterkoeling

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Luchtstroom in koelcel
Koude lucht is zwaar en zakt naar beneden.
Warme lucht is licht en stijgt op.
De meeste warme lucht vang je hoog. Dus zit de verdamper aan het plafond van een koelcel.
Warme lucht gaat door de verdamper waar hij zijn warmte afstaat en koud wordt.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de functie?
A Geplaatst in de koelcel?
B Geplaatst boven de koelcel / op het dak?

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Koelen Compressiekoelinstallatie
Hfd 4 van lesmap beheersen van apparatuur deel 2
 • Deelnemer kan hoofdonderdelen en functie benoemen
 • Deelnemer kan de werking van de compressie koelinstallatie uitleggen aan de hand van een koelkast/airco en de ijswaterbereiding


Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Energiebesparen
– verhoging van de verdampertemperatuur;
Reinigen/ontdooien verdamper  
– verlaging van de condensortemperatuur;
– warmteterugwinning;
– beperking van de ontdooiverliezen;
– beperking van de deurverliezen;
– optimale isolatie;
– voorkoming van warmtelekken;
– voorkoming van de aanwezigheid van lucht in het koudemiddel;
– reiniging van de condensor;

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Koelcel
 1. Werking installatie
 2. Aandachtspunten
 3. Energiebesparing

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gevaar bacteriogische groei tijdens koelen
 • Het terugkoelen is vaak een CCP.
 • Wettelijke norm: binnen 2 uur < 10°C.
 • Controle CCP steekproefsgewijs met loggers.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe kun je energie besparen bij koelen / koelcel

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

werking van een koelkast
 • De koelkast heeft een buizensysteem aan de achterkant die verbonden is met de binnenkant. In de buizen zit een koelmiddel. 
 • In de binnenkant verdampt het koelmiddel bij lage temperatuur. Hier is warmte voor nodig en deze komt vanuit de koelkast.
 •  Het verdampte koelmiddel verlaat de wand en gaat naar de pomp (compressor).
 • Hier wordt de druk verhoogd. Het koelmiddel wordt ook warm.
 • De hete koelmiddeldamp wordt daarna aan de lucht gekoeld en condenseert.
 • Na drukverlaging bij het expansieventiel kan het proces opnieuw beginnen
  

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik les
Lesdoel behaald?
Doel: 
Verklaar de PID met de symbolen 
Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Einde les

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies