Ontwikkelingspsychologie les 7

Ontwikkelingspsychologie
 Methodisch begeleiden: problemen, stoornissen, passend onderwijs, sociale kaart, etc.

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Ontwikkelingspsychologie
 Methodisch begeleiden: problemen, stoornissen, passend onderwijs, sociale kaart, etc.

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
1. Vorige keer
2. OA thema 2.3 t/m 2.5 
 • 2.3 Handelingsplannen
 • 2.4 Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
 • 2.5 Verdieping: Ambulante begeleiding 

Slide 2 - Tekstslide

Waar ging de vorige les over,
wat hebben we besproken?

Slide 3 - Woordweb

Vorige keer
Groepsplannen
Instructies:
 • Basisinstructie
 • Verlengde instructie
 • Verkorte instructie

Verschillende groepsplannen
 • Didactisch groepsplan
 • Pedagogisch groepsplan
 • Groepsplan gedrag

Slide 4 - Tekstslide

Het doel van een groepsplan is om....
A
specifiek te werken aan leerdoelen en grote doelen worden omgezet naar kleine doelen.
B
specifiek te werken aan leerdoelen.
C
Grote doelen om te zetten naar kleine doelen.
D
Geen van allen

Slide 5 - Quizvraag

Er zijn verschillende instructies. Instructiegevoelige leerlingen zijn leerlingen die de volgende instructie nodig hebben:
A
Basisinstructie
B
Verlengde instructie
C
Verkorte instructie

Slide 6 - Quizvraag

2.3 Groepsplan/Handelingsplan
Lees 2.3 en schrijf op wat je niet begrijpt

Slide 7 - Tekstslide

Welke ervaringen heb je m.b.t. een handelingsplan?

Slide 8 - Open vraag

Wat is het verschil tussen een handelingsplan en een groepsplan?

Slide 9 - Open vraag

2.3 Groepsplan/Handelingsplan
Groepsplan: welke doelen je binnen de klas wilt behalen.
Handelingsplan: welke doelen je wilt halen m.b.t. één leerling.

Slide 10 - Tekstslide

2.3 Handelingsplan
 • Ontstaat vanuit specifieke leer- of ontwikkelbehoefte.
 • Het kind vind iets moeilijk op het gebied van:
            Leren, gedrag of groepsproces

Slide 11 - Tekstslide

2.3 Onderdelen handelingsplan
Persoonlijke informatie (naam, geb. dat., etc.)
 1. Beginsituatie:  Wat is de aanleiding? (eventueel diagnose)
 2. Beschrijving van het probleem
           Feitelijke beschrijving van het probleem + hoe zich dit uit.
 3. Steun- en risicofactoren
            Wat staat de leerling in de weg of helpt juist? 
                         Humor kan helpen (steunfactor) impulsiviteit (risicofactor)
 4. Looptijd van het handelingsplan

            Korte termijndoelen (korte, kleine doelen) (subdoellen)

            Lange termijndoelen (hoofddoel)
            Looptijd kan variëren van 2 maanden tot 1 jaar 
 5. Te behalen doelen (SMART formulering)
 6. Organisatie : Wie werkt mee? Hoelang? Hoe evalueer je?
 7. Evaluatie: Wie werkt mee? Hoelang? Hoe evalueer je?
 8. Beslissing en vervolgafspraken:  na evaluatie beslissing: doelen gehaald of nieuwe doelen? 

Slide 12 - Tekstslide

2.4 Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Augustus 2014: Wet op passend onderwijs
 • Leerlingen met een rugzakje mogen met wat extra hulp deelnemen aan het regulier onderwijs.

Invoering
 • Ontwikkelingsperspectiefplan  
          Handelingsplannen worden voor deze leerlingen vervangen door OPP’s.       

Een plan waarin staat hoe de leerling zich zal ontwikkelen.
 • Doelen opgesteld

Slide 13 - Tekstslide

2.4 Onderdelen OPP
1. Verwachte uitstroom
 • Naar welk type vervolgopleiding kan de leerling uitstromen
2. Onderbouwing verwachte uitstroom
 • Uitgebreide onderbouwing schatting uitstroom
3. Ondersteuning
 • Welke ondersteuning heeft de leerling nodig? Waarbij? Hoe organiseer je dit?
4. Basiselementen
 • Ontwikkeldeel (Wat denk je bij de leerling te ontwikkelen?) 
 • Planningsdeel (Hoe organiseer je? Wat bied je aan?)
 • Evaluatiedeel (Hoe evalueer je? Met wie?) 

Slide 14 - Tekstslide

2.4 Uitgangspunten OPP 
 • Doelgericht werken. Lesstof aanbieden die van belang is.
 • Realistische verwachtingen. Wat kan de leerling aan?
 • Gericht werken aan belemmerende factoren.
 • Bij doorstroom geef je de vervolgschool direct overzicht.

Slide 15 - Tekstslide

2.4 Speciaal onderwijs
Speciaal onderwijs (SO)​
Speciaal basisonderwijs (SBO)​ 
Voorgezet speciaal onderwijs (VSO)​ 
Praktijkonderwijs (PRO)​ 

 • OPP is verplicht bij speciaal onderwijs​ 
 • Persoonlijk plan voor elke leerling​
 • Ontwikkelingsperspectieven per leerling erg verschillend​ 
 • OPP geeft leerkracht houvast​ 
 • Leren en ontwikkelingsperspectief inzichtelijk voor ouders.​


Slide 16 - Tekstslide

2.4 Wet- en regelgeving
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
 • Je mag alleen gegevens verzamelen die relevant zijn.

Slide 17 - Tekstslide

2.4 Schoolplan
Schoolplan
 • Voor 4 jaar wordt beschreven waaraan wordt gewerkt en hoe.
 • Welk beleid.
 • Welke visie.
 • Protocollen (pestprotocol)
 • Met welke methodes wordt gewerkt?
                     Hoe? -> Groepsplan, handelingsplan en OPP’s.

Slide 18 - Tekstslide

2.5 Ambulante begeleiding
Ambulant begeleider
 • Begeleider, ingehuurd door school, om kind te begeleiden.
 • Speciale expertise.
 • Leerlingen met een LGF (leerling gebonden financiering) heeft recht op een ambulante begeleider
LGF krijgt een leerling die anders in het speciaal onderwijs had gezeten maar nu in het basisonderwijs door ‘de wet op passend onderwijs’.

Slide 19 - Tekstslide

Welke ervaringen heb je met een ambulant begeleider?

Slide 20 - Open vraag

Wat vond je van deze les?

Slide 21 - Woordweb

Volgende keer
28 oktober: Voorbereiding toets: oefentoets maken, samenvatting (opdrachtschema maken) vragen stellen
 

Voortgangstoets 5: vrijdag 6 november

Slide 22 - Tekstslide