ICC-cursus '21/'22, les 2

25/11/21
ICC-cursus les 2
Trainers: Emma Bouman & Evelien Harberink
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
Kunstzinnige oriëntatieBasisschoolSpeciaal OnderwijsVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 1Leerroute 2Leerroute 3Leerroute 4

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 150 min

Onderdelen in deze les

25/11/21
ICC-cursus les 2
Trainers: Emma Bouman & Evelien Harberink

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
 • Cultuurbeleidsplan
 • Terugkoppeling huiswerk
        - Intakeformulier, schoolvisie, huidige situatie
 • Theorieën 
        - Gert Biesta
        - Cultuur in de spiegel
        - Authentieke kunsteducatie
        - 'Wicked arts assignments'
        - Creatief proces
        - Didactieken
 • Metropool
 •  CmK (landelijk - provinciaal - lokaal)

Slide 2 - Tekstslide

Cultuurbeleidsplan
 • Van de huidige naar de gewenste situatie.
 • Een cultuurplan is een groeidocument. 
 • Een cultuurplan schrijf je in overleg met anderen. 
 • Een cultuurplan laat je nadenken over de rol van cultuureducatie op jouw school en laat je bewust keuzes maken. 
 • Kies een vorm die bij jou/je school past.

Slide 3 - Tekstslide

1. Wat is de schoolvisie op het onderwijs?
2. Wat is de schoolvisie op cultuur en het cultuuronderwijs?
3. Wat is de huidige situatie?
4. Wat zijn de ambities voor de toekomst?
5a. Welke doelen staan centraal? Welke inhoudelijke keuzes worden gemaakt?
5b. Wat is het plan van aanpak en het meerjarenplan?
6. Hoe wordt er geëvalueerd, vastgelegd, geborgd en draagvlak gecreëerd?
7. Wie heeft welke rol/verantwoordelijkheid?
8. Hoe ziet de meerderen cultuurbegroting eruit?
3 + 4: invulling cultuureducatie (middel/doel, breedte/diepte),  
         talenten/deskundigheidsbevordering, materialen/ruimtelijke 
         omstandigheden, contacten/samenwerking, etc.
Cultuurbeleidsplan

Slide 4 - Tekstslide

Lesschema
LES
DATUM
LOCATIE
ADRES
Les 1
Do 28/10/21
Theater Sonnevanck
Walstraat 2
Les 2
Do 25/11/21
Metropool
Willem Wilminkplein 2
Les 3
Do 20/01/22
Wilminktheater?
Willem Wilminkplein 1
Les 4
N.t.b.
Op je eigen school
Les 5
Do 07/04/22
Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131
Les 6
Do 19/05/22
Tetem
Stroinksbleekweg 16
Les 7
Do 09/06/22
Nederlandse Reisopera
Hoge Bothofstraat 43A
Les 8
Do 23/06/22
Concordia
Langestraat 56

Slide 5 - Tekstslide

LES
DATUM
ONDERWERP
Les 1
Do 28/10/21
Kennismaking + Leervragen + 1) Visie op onderwijs
Les 2
Do 25/11/21
Theorie (begrippen en definities) + Ontwikkelingen
Les 3
Do 20/01/22
3) Huidige situatie + 7) Rollen/competenties/taakverdeling
Les 4
N.t.b.
2) Visie op cultuur(educatie)
Les 5
Do 07/04/22
4) Ambities + 8) Financiën/begroting
Les 6
Do 19/05/22
5a) Doelen + 5b) Tussendoelen/meerjarenplan
Les 7
Do 09/06/22
6) Evalueren, verslagleggen en draagvlak
Les 8
Do 23/06/22
Presentaties + Uitreiking certificaat
N.v.t.
Na 23/06/22
Anonieme evaluatie
Lesonderwerpen

Slide 6 - Tekstslide

Huiswerk les 1
 • Lezen ICC-dossier (https://www.lkca.nl/publicatie/dossier-icc/): 
       - Deel 1, hoofdstuk 1 (incl. passie-oefening 2),
       - Deel 1, hoofdstuk 2
       - Deel 1, hoofdstuk 3 
       - Deel 2, hoofdstuk 1
       - Deel 2, hoofdstuk 2
       - Deel 2, hoofdstuk 5
 • Intakeformulier verder invullen/wijzigen
 • Schoolvisie op onderwijs noteren
 • Huidige situatie op het gebied van cultuureducatie beschrijven
 • Teambijeenkomst plannen tussen 20/01 (les 3) en 07/04 (les 5)

Slide 7 - Tekstslide

Wat heb je geleerd?
Wat wil je leren?
Bespreek in tweetallen jullie intakeformulieren

Slide 8 - Tekstslide

Wat zijn de kernwoorden van de schoolvisie?

Slide 9 - Open vraag

Welk scenario past het beste bij de huidige situatie van jouw school?
'Komen en gaan'
'Vragen en aanbieden'
'Leren en ervaren'

Slide 10 - Poll

Gert Biesta
Onderwijs is:
 • Kwalificatie (kennis en vaardigheden)
 • Socialisatie (vorming in normen, waarden, tradities en praktijken)
 • Subjectificatie/persoonsvorming (vorming van de persoon - identiteit; vrij, verantwoordelijk en volwassen de wereld in sturen)           
         - Wie ben ik?
         - Wat kan ik?
         - Wie wil ik zijn?
Verder lezen? --> 'Door kunst onderwezen willen worden' (Gert Biesta)
'Ik zal je overal langs leiden, je alles tonen en alles benoemen.’ Comenius

Slide 11 - Tekstslide

Cultuur in de spiegel
 • Leerplankader voor cultuureducatie
 • Kader voor het inrichten van schoolbreed cultuuronderwijs in een doorlopende leerlijn
 • Cultureel bewustzijn van leerlingen ontwikkelen
 • 3 pijlers waar cultuuronderwijs op rust:
         - het onderwerp waar het cultuuronderwijs over gaat;
         - de cognitieve basisvaardigheden die worden ingezet;
         - de verschillende media waarin cultuur en het cultureel bewustzijn 
           vorm krijgen. 

Verder lezen? --> 'Cultuur in de Spiegel in de praktijk - een leerplankader voor cultuuronderwijs' (SLO) 
https://www.slo.nl/@4246/cultuur-spiegel/  

Slide 12 - Tekstslide

Cultuur in de spiegel
Cognitieve basisvaardigheden
Media

Slide 13 - Tekstslide

Authentieke kunsteducatie
Verder lezen? --> 'Een nieuw model voor authentieke kunsteducatie' (Emiel Heijnen) 
https://www.ahk.nl/media/ahk/een_nieuw_model_voor_authentieke_kunsteducatie.pdf
Betekenisvol onderwijs =
       - belevingswereld leerling +
       - professionele wereld +
       - sociaal-culturele context

Slide 14 - Tekstslide

'Wicked arts assignments'
Verder lezen? --> 'Wicked Arts Assignments - Practising Creativity in Contemporary Arts Education' 
(Emiel Heijnen, Melissa Bremmer, e.a.)
 • Uitdagende kunstopdrachten
 • 'Simpele' opdrachten die de verbeeldingskracht prikkelen
 • Kaders bieden én vrijheid geven --> uitdagende beperkingen opleggen
 • Stimuleert creativiteit, interdisciplinair werken, samenwerken en experimenteren.
 • 'Maak een sculptuur die slechts één minuut duurt' (n.a.v. Erwin Wurm)
 • 'Loop ergens naar toe, maar kom nooit aan' (n.a.v. Zeno's paradox)
 • 'Neem iets en maak het erger'
 • 'Maak een kunstwerk in dialoog met kunstmatige intelligentie'

Slide 15 - Tekstslide

Opdracht:

Bedenk in tweetallen een 
'wicked arts assignment'

Slide 16 - Tekstslide

Creatief proces
Verder lezen? --> https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-orientatie/leerlijnen/informatie/creatieve-proces/

Slide 17 - Tekstslide

Didactieken in de cultuureducatie
Karin Kotte
Verder lezen? --> 'Procesgerichte didactiek - een denkkader' (Karin Kotte) 
https://kunstedu.nl/wp-content/uploads/2017/02/denkkader-cultuureducatie_2017_web-1.pdf 

Slide 18 - Tekstslide

Opdracht:
Teken een vis

Slide 19 - Tekstslide

Opdracht:
Teken een vis

Slide 20 - Tekstslide

Didactieken in de cultuureducatie

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Didactieken in de cultuureducatie

Karin Kotte

Slide 23 - Tekstslide

Metropool

Slide 24 - Tekstslide

CmK
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP)
 • Penvoerders (lokale aanvrager, aangewezen door gemeente)
 • Scholen


Slide 25 - Tekstslide

CmK
 • CmK  1: 2013 - 2016
 • CmK 2: 2017 - 2020      (€150.000 - €3.700.000)
 • CmK 3: 2021 -  2024       (€49.500 - €1.645.000)

Matchingsregeling: 50% FCP + 50% provincie/gemeente/scholen
Kalenderjaren, niet in schooljaren

Slide 26 - Tekstslide

Landelijke doelstellingen CmK 3 (2021-2024)
 • Duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie;
 • Tweesporenbeleid: Onderhouden van relatie met scholen die al deelnemen, en nieuwe scholen bereiken;
 • Vergroten kansengelijkheid leerlingen;
 • Culturele ontwikkeling van het kind centraal stellen;
 • Vergroten professionaliteit leerkrachten, docenten, culturele partners en penvoerders;
 • Aansluiting binnen- en buitenschools aanbod.

Slide 27 - Tekstslide

CmK Overijssel
 • Cultuureducatie Enschede (Concordia)
 • CultuurwijsHengelo (Oyfo)
 • Kunstcircuit 
 • Stadkamer
 • Overige 21 gemeenten: Rijnbrink

 
Gelderland: Arnhem, Apeldoorn, Ede, Nijmegen, Cultuur Oost (47 gemeenten)

Slide 28 - Tekstslide

Cultuureducatie Enschede
Structurele samenwerking:
 • Gemeente Enschede
 • Culturele veld
 • Onderwijs
Vastgelegd in convenant

Slide 29 - Tekstslide

Cultuureducatie Enschede
 • Scholen (70)
 • Culturele instellingen (11 'EM'ers') + zelfstandige aanbieders
 • Projectbureau
 • Stuurgroep
 • FCP
Elke ICC'er is aan een EM'er gekoppeld. Daarmee is er structurele verbinding tussen het onderwijs en het culturele veld.
Stuurgroep: 
- Scholen (SKOE, Consent, VCO, Attendiz)
- Culturele instellingen
- Projectbureau
- Gemeente Enschede
- Opleiders (Saxion en ArtEZ)
De EM'ers komen maandelijks bij elkaar voor een intervisie.

Slide 30 - Tekstslide

Probleemstelling Enschede CmK 3 (2021-2024)
“Hoe dragen we zoveel mogelijk bij aan de creatieve en culturele vorming van kinderen in Enschede
op een zodanige wijze dat dit structureel binnen- en buitenschools ingebed wordt?”

 

Slide 31 - Tekstslide

Ontwikkelingen CmK Enschede

 • 12 - 28 scholen
 • Ontwikkeling leerlijnen 
 • Deskundigheidsbevordering

 • 28 - 70 scholen
 • Drie scenario's
 • Deskundigheidsbevordering

 • 70 scholen
 • Basis vs Plus
 • Deskundigheidsbevordering
 • Koppeling met VO en buitenschoolse kunsteducatie (IKC's)
CmK 1
(2013-2016)
CmK 2
(2017-2020)
CmK 3
(2021-2024)

Slide 32 - Tekstslide

CmK 3
Landelijk     Provinciaal     Lokaal

 • 16 uur begeleiding van ambassadeur
 • Cultuurbeleidsplan ontwikkelen
 • Aanbod afnemen uit het Cultuurmenu
 • EVI


 • Minimaal 16 uur begeleiding van ambassadeur
 • Cultuurbeleidsplan doorontwikkelen
 • Aanbod afnemen uit het Cultuurmenu
 • Geschoolde ICC'er
 • Verdiepend/Verbredend traject --> maatwerk op basis van vraag
 • EVI


BASIS
PLUS
 • Binnenstebuiten
 • Nieuwsbrief
 • Socials/website
 • NPO

Slide 33 - Tekstslide

Ambassadeurs
Landelijk     Provinciaal     Lokaal
Adri Karsenberg
Ben Coelman
Anna Lesterhuis
Carlijn de Lange
(Monique Wijnker)
Dries Banierink
Nynke Pal
Laura Slakhorst
vacant
Loes Schippers
Marlies van Grootel
Susan Waanders

Slide 34 - Tekstslide

Doelen cultuureducatie (heden)
Landelijk     Provinciaal     Lokaal
TULE-doelen, kunstzinnige oriëntatie

Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Slide 35 - Tekstslide

Doelen cultuureducatie
Landelijk     Provinciaal     Lokaal
21e eeuwse vaardigheden, 
SLO / Kennisnet

Slide 36 - Tekstslide

Doelen cultuureducatie (toekomst?)
Landelijk     Provinciaal     Lokaal
Curriculum.nu

Slide 37 - Tekstslide

Belang van cultuureducatie
- Kunst biedt meervoudige perspectieven.
- Eigen oordeel boven regels.  
- Uitdrukken van gevoelens. 
- Vergroten van de wereld om je heen. 
- Samenwerken.
- Verbeelding/fantasie (blijven) prikkelen. 
- Op expressieve wijze leren communiceren.
- Kennis, vaardigheden, technieken, ambacht v.s. persoonlijke ontwikkeling.
- Sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Slide 38 - Tekstslide

Huiswerk
 • Lezen ICC-dossier (https://www.lkca.nl/publicatie/dossier-icc/): 
       - Deel 1, hoofdstuk 4
       - Deel 1, hoofdstuk 5
       - Deel 2, hoofdstuk 3
       - Deel 2, hoofdstuk 6
       - Deel 3, hoofdstuk 1
 • Culturele omgeving in kaart brengen
 • Huidige faciliteiten/materialen/ruimtelijke omstandigheden beschrijven


 • Teambijeenkomst plannen tussen 20/01 (les 3) en 07/04 (les 5)

Slide 39 - Tekstslide


Volgende les:

donderdag 20 januari 2022
15.30 - 18.00 uur

Wilminktheater
Willem Wilminkplein 1

Slide 40 - Tekstslide


Vragen?

Opmerkingen?

Verwachtingen?

www.cultuureducatie-enschede.nl
   Emma Bouman - projectleider CmK Enschede
   emma@cultuureducatie-enschede.nl / 06 86 88 01 92

   Evelien Harberink - coördinator Cultuurmenu en CAT
   evelien@cultuuredcuatie-enschede.nl / 06 48 46 38 95

Slide 41 - Tekstslide

Meer lessen zoals deze