cross

Praktijkoefeningen - Lesinleiding


Neem allemaal jullie agenda


en noteer ...


1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
EM MWHoger onderwijs

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 8 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les


Neem allemaal jullie agenda


en noteer ...


Slide 1 - Tekstslide

"De lesinleiding"


Slide 2 - Tekstslide

Wat is het nut van een goede lesinleiding?

Slide 3 - Woordweb

Bekijk volgende filmpjes:
lesinleidingen van oefenlessen

Wat vind je goed?
Wat werkt minder goed?

Noteer op een blad

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Doel van een goede lesinleiding
MOTIVEREN

 •  Leerlingen nieuwsgierig maken 
 • Betrokkenheid creëren

Slide 13 - Tekstslide

MOTIVEREN (hoe doe je dit?)
 • Inhoudelijk: verbanden leggen met leefwereld, verwijzen naar latere toepassings- en gebruiksmogelijkheden 

 • Vormelijk: verrassende vormkeuze

Slide 14 - Tekstslide

INFORMEREN
 • Lesonderwerp (al dan niet zichtbaar op het bord)
 • Zin en bedoeling van de les verduidelijken

Slide 15 - Tekstslide

STRUCTUREREN
 • Les situeren in een lessenreeks (wat kwam voor en wat komt na?)
 • Lesonderwerp situeren in een breder thema of hoofdstuk

Slide 16 - Tekstslide

Aandachtspunten
 • Wacht tot de klas rustig is
 • Activeer leerlingen met gerichte vragen, afgestemd op de beginsituatie
 • Verduidelijk enkel onderwerp, zin en bedoeling van de les. Geen inhoud zelf!

Slide 17 - Tekstslide

Aandachtspunten
 • Geef eventueel een kort overzicht van de les. Vermijd wel nieuwe begrippen!
 • Probeer te verrassen, maar zoek het niet te ver, maak het niet te ingewikkeld

Slide 18 - Tekstslide

Welke functie kwam in de filmpjes voornamelijk in beeld?
Motiveren

Slide 19 - Tekstslide

Opdracht
 • Zie eerste versie lesvoorbereiding

 • Vul volgende elementen aan: 
 1. Leerplandoelstelling(en) + lesdoelen 
 2. Lesonderwerp 
 3. Beginsituatie van de lln 
 4. Situering van het onderwerp 
 5. Bronnen 
 6. Eerste fase: motivatiefase 


Slide 20 - Tekstslide

OPDRACHT
Werk voor dit onderwerp een originele lesinleiding uit. Je doet dit zowel schriftelijk (lesvoorbereiding doormailen naar marjan.vanderbiest@kuleuven.be) als in de praktijk (zie kalender: 21/10/2019).

Houd rekening met de kernfuncties en de kenmerken van de lesinleiding :
 • informeren
 • motiveren 
 • structureren

Gebruik je creativiteit! Je hebt ongeveer 10 minuten om mensen ervan te overtuigen dat dit een boeiende les zou worden. Na je lesfragment besteden we uitgebreid tijd aan de feedback

Slide 21 - Tekstslide

Bij de feedback wordt onder meer gekeken of je:
● … er in korte tijd in slaagt de aandacht van de groep voor je (fictieve) les vast te krijgen. 

● … de klas/ het lesgebeuren op een praktische wijze inricht en je dus rekening houdt met de grootte van de groep, de korte tijd, het beschikbare materiaal, … .

● … respectvol omgaat met je medecursisten als lerenden en oogt hebt voor verschillen.

● … je alert voor de klas staat (maakt oogcontact, spreiden aandacht, aandacht voor de gehele groep).

● ...je les- en didactisch materiaal op het gepaste moment vlot kan inzetten.

Slide 22 - Tekstslide

Nog vragen?

Slide 23 - Open vraag