Hfd 12 Uitspraak en Spelling

Vakdidactiek 
Uitspraak en spelling

1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijswetenschappenWOStudiejaar 2

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Vakdidactiek 
Uitspraak en spelling

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen

Je kunt:
  1. meerdere oefeningentypes voor het trainen van de klanken en uitspraak beschrijven.
  2. van meerdere activiteiten op het gebied van spelling en uitspraak aangeven wat er precies geoefend wordt.
  3. regels en strategieën voor het trainen van de spelling benoemen.
  4. meerdere manieren aangeven waarop dyslectische leerlingen bij het leren van een moderne vreemde taal kunnen worden ondersteund.
  5. de theorie toepassen in korte casussen

Slide 2 - Tekstslide

Spelling, uitspraak & dyslexie
Naam?Stoor?
Koos?
Sik?

Slide 3 - Tekstslide

Hoe wordt spelling en uitspraak in jouw les aangeboden?

Slide 4 - Open vraag

Klank = teken?“wanneer leerlingen … aan tweede- taalverwerving beginnen, worden ze geconfronteerd met woordenlijsten die bestaan uit verschillende onbekende woorden met een nieuwe, ongekende klanktekenkoppeling. Er is absoluut geen één-op-één-verhouding tussen klank en teken”.

Bron: Tops, W., & Boons, G. (2013). Dyslexie en moderne vreemde talen. Apeldoorn, Garant

Slide 5 - Tekstslide

klanktekenkoppeling
Spreek je het uit zoals je het schrijft?
Schijf je het zoals het klinkt?

kein
tout
small

Slide 6 - Tekstslide

Regels en Strategieën Spelling 
1. klanktekenkoppeling; een bepaalde klank wordt altijd weergegeven met 1 letter(combinatie) (hangt van de doeltaal af of dit veel voorkomt): oom
(klank /m/ = teken m)

2a. regelstrategie op grond van spellingregels: oma > omaatje
2b. regelstrategie op grond van grammaticale regels: het verbrede pad

3. inprentingsstrategie: de volledig geschreven woordvorm proberen te onthouden. 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Klankonderscheidingsoefening

Slide 10 - Tekstslide

Klankonderscheiding 


Klankbewustmaking
Uitspraak

Slide 11 - Tekstslide

Enkele oefeningen

Slide 12 - Tekstslide

Als in het Frans het hele werkwoord eindigt met een “ee” klank, dan schijf je “er”.

Welke type oefening is dit?
A
Klanktekenkoppeling
B
Regelspelling
C
Opbouwspelling op basis van grammatica
D
D. inprentingspelling

Slide 13 - Quizvraag

Het Engelse woord voor lachen schrijf je met “augh”, dit moet je uit je hoofd leren

Welke type oefening is dit?
A
Klanktekenkoppeling
B
Regelspelling
C
Opbouwspelling op basis van grammatica
D
D. inprentingspelling

Slide 14 - Quizvraag

Een “sj” klank in het Duits schrijf je altijd als “sch”, behalve voor een p of t.

Welke type oefening is dit?
A
Klanktekenkoppeling
B
Regelspelling
C
Opbouwspelling op basis van grammatica
D
D. inprentingspelling

Slide 15 - Quizvraag

Als je een ‘b’ hoort, kun je een ‘b’ schrijven, net als in het Nederlands.

Welke type oefening is dit?
A
Klanktekenkoppeling
B
Regelspelling
C
Opbouwspelling op basis van grammatica
D
D. inprentingspelling

Slide 16 - Quizvraag

Slide 17 - Tekstslide

Formuleer een concreet vakdidactisch leerdoel voor deze oefening.

Slide 18 - Open vraag


Het hardop laten voorlezen van woorden, zinnen of teksten door leerlingen is een oefening in:
A. uitspraak
B. het leggen van klanktekenrelaties.

Geef aan wat juist is, en leg uit waarom.

Slide 19 - Open vraag

Slide 20 - Tekstslide

wat weet je over
dyslexie ?

Slide 21 - Woordweb

Dyslexie
Algemeen aanvaarde definitie:
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen).

Dyslexie is
niet te verhelpen
niet altijd gemakkelijk te herkennen
komt in verschillende mate voor, van zwak tot zeer ernstig.

Slide 22 - Tekstslide

van Druenen, M., & de Krosse, H. (2016). Dyslexie: van theorie naar praktijk in de klas. Werkboek voor talendocenten
                  in het vo  (1e druk | 2016 druk). Nijmegen, Nederland: Masterplan Dyslexie.

Slide 23 - Tekstslide

In dit filmpje vertellen leerlingen met dyslexie wat zij nodig hebben.
Welke tips neem je mee voor de begeleiding van dyslectische en/of taalzwakke leerlingen in je klas?

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Hulp voor leerlingen met dyslexie
Niet alleen bij toetsing!!
vooral ook bij het leerproces: autonomie /zelfredzaamheid:
Leer je leerlingen om competenter te zijn /voelen d.m.v.:  
aanleren strategieën (modelling)
remediëren
compenseren
dispenseren

Zie ook tips in hfst. woordenschat: p. 306 en Protocol Dyslexie (OO)

Slide 26 - Tekstslide

Remediëren
Compenseren
Dispenseren
Spellingschrift met kapstokwoorden
Mondeling overhoren ipv schriftelijk
Luisterboek ipv leesboek
Regelstrategieën aanbieden
Het voorlezen van de vraag bij een toets
Het gebruik van een laptop om te schrijven

Slide 27 - Sleepvraag

Meer weten?
Hierna vind je nog twee video's met tips (van leerlingen, coaches en ouders) voor de begeleiding van dyslectische leerlingen/studenten in jouw klas.

Op OO vind je het Protocol voor dyslexie in het VO én een lezing van onderwijspedagoog RU Anna Bosman over toename van dyslexie en de rol/taak van het onderwijs hierin.
.
Volgende week: bestudeer hoofdstuk 4: Spreken en Schrijven, hoe dat werkt

Slide 28 - Tekstslide

Wat vond je van de les?

Slide 29 - Open vraag

Slide 30 - Link

Slide 31 - Video

Bronnen
  • Berkel-B. (2014). Ik ben dyslectisch [Videobestand]. YouTube. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?time_continue=254&v=9FGd7IOe2IM&feature=emb_logo

  • van Druenen, M., & de Krosse, H. (2016). Dyslexie: van theorie naar praktijk in de klas. Werkboek voor talendocenten in het vo (1e druk | 2016 druk). Nijmegen, Nederland: Masterplan Dyslexie.

  • Dyslexie Centraal. (2016) Dyslexie, wat heb ik nodig [Videobestand]. YouTube. Geraadpleegd van https://dyslexiecentraal.nl/leren/leren-van-elkaar/dyslexie-wat-heb-ik-nodig

  • Dyslexie Centraal. (2016). Moderne Vreemde Talen - Mogelijke gevolgen van dyslexie voor het leren | 2016. Geraadpleegd van https://dyslexiecentraal.nl/sites/default/files/media/document/2019-09/qr_2_mogelijke_gevolgen_van_dyslexie_voor_het_leren.pdf

  • Kwakernaak, E. (2015). Didactiek van het vreemdetalenonderwijs. Bussum: Coutinho .

Slide 32 - Tekstslide