Genderstereotypen

Genderstereotypen
Jongens op voetbal en meisjes op ballet
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
WereldoriëntatieBurgerschapskunde+3BasisschoolGroep 5-8

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

“Jongens zitten op voetbal en meisjes op ballet. Jongens houden van blauw en meisjes van roze.” Het zijn voorbeelden van genderstereotyperingen. Wij vroegen Joyce Endendijk, wetenschapper aan de Universiteit van Utrecht, wat genderstereotypen precies zijn en of het erg is dat ze bestaan.

Onderdelen in deze les

Genderstereotypen
Jongens op voetbal en meisjes op ballet

Slide 1 - Tekstslide

Voor jongens of voor meisjes?
Vind jij het bij jongens of meisjes passen?

Het klaslokaal heeft twee kanten: 
Linkerkant ➔ jongens
Rechterkant ➔ meisjes 

Draai aan het rad en loop naar de kant waar jij het voorwerp of de activiteit bij vindt passen. 

Slide 2 - Tekstslide

Wat wil jij graag leren of weten over genderstereotypen? 
Schrijf je vragen op en plak ze op de vragenmuur!

Slide 3 - Tekstslide

Dit ga je leren!
Aan het eind van de les:

 • weet ik wat het verschil is tussen gender en sekse.
 • weet ik wat genderstereotypen zijn.
 • weet ik waar de verwachtingen die we hebben van het gedrag, de kenmerken en de rollen van jongens en meisjes vandaan komen.
 • weet ik of genderstereotypen minder worden.
 • weet ik hoe ik zelf denk over gender en genderstereotypen.
 • kan ik een taaldenkgesprek voeren over gender en genderstereotypen.

Slide 4 - Tekstslide

Lezen & Woordenschat

Arceer de woorden die jij nog niet goed begrijpt. 
Arceer in ieder geval:

 • gender
 • het stereotype 
 • de verwachting
 • de wetenschapper
 • baseren op 
 • agressief

Slide 5 - Tekstslide

stereotype
Verwachtingen die we hebben van het gedrag, kenmerken en rollen van een groep.
Stereotypen kunnen negatief of positief zijn. 

gender
de verwachting
De gedachte dat iets zal gaan gebeuren.
De verwachting is dat Ajax gaat winnen van Feyenoord.
gender
De ideeën over hoe mannen/jongens en vrouwen/meisjes zich horen te gedragen.
De schrijfster brengt een boek uit over gender
baseren op
Uitgaan van bepaalde informatie om je mening, conclusie enz. te vormen. 
Ik baseerde mijn mening op dat wat ik op televisie had gezien. 

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Wat hoort bij gender en wat hoort bij sekse? Slepen maar!
gender
sekse
Het natuurlijke geslacht; de vrouwelijke en de mannelijke sekse. 
Verwachtingen die we hebben van het gedrag, de kenmerken en de rollen van jongens en meisjes.

Slide 8 - Sleepvraag


Teken of schrijf een voorbeeld van een stereotype voor een jongen en voor een meisje. Bedenk iets anders dan al in de tekst staat. 

Slide 9 - Open vraag


Waar komen die verwachtingen over jongens en meisjes vandaan?

Slide 10 - Open vraag


Lees punt 3 Is het erg dat genderstereotypen bestaan?
Heb jij weleens iets gedaan/gekozen/gedragen/… door genderstereotypen? Of juist iets niet gedaan/gekozen/gedragen/… door genderstereotypen? Hoe ging dat en wat vind je daarvan? Bespreek het met je schoudermaatje. 

Slide 11 - Open vraag


Welke tips geeft Joyce aan kinderen? Kan je er zelf nog meer bedenken? Schrijf ze op en upload een foto van jouw lijstje. 

Slide 12 - Open vraag


Teken een stripverhaal over drie kinderen. Kind 1 maakt een andere keuze dan van hem/haar verwacht wordt. Kind 2 lacht hem/haar uit en kind 3 komt voor kind 1 op. Wie zegt wat? Neem de tips van Joyce mee in jouw stripverhaal.

Slide 13 - Open vraag

Verwerking
Voer een taaldenkgesprek over de vragen uit de tekst bij punt 5. 
 • Hoe zou jouw leven eruitzien als je geen meisje maar een jongen was geweest? Of andersom? 
 • Had je dan op een andere sport gezeten? 
 • Had je met ander speelgoed gespeeld? 
 • Of had je andere kleren gedragen?

Een taaldenkgesprek is een gesprek waarbij je actief meedoet, meedenkt en meepraat. Zorg er samen voor dat iedereen uit jullie groepje zijn of haar ideeën/gedachten kan vertellen en kan delen. 

Slide 14 - Tekstslide

Terugkoppeling lesdoelen & reflectie
 • Ik weet wat het verschil is tussen gender en sekse.
 • Ik weet wat genderstereotypen zijn.
 • Ik weet waar de verwachtingen die we hebben van het gedrag, de kenmerken en de rollen van jongens en meisjes vandaan komen.
 • Ik weet of genderstereotypen minder worden.
 • Ik weet hoe ik zelf denk over gender en genderstereotypen.
 • Ik kan een taaldenkgesprek voeren over gender en genderstereotypen.

Draai aan het rad en beantwoord de vraag.

Slide 15 - Tekstslide

Terugkoppeling eigen leervragen
Zijn jouw vragen beantwoord? Zo niet, wat kun je nog doen om achter het antwoord te komen?

Slide 16 - Tekstslide

Tot de volgende keer!
Iedere maand komt een nieuwe les online. 

Slide 17 - Tekstslide