4.1 Volledige en onvolledige verbranding

Werkafspraken H3tech
 • Telefoons in telefoontas
 • Iedereen is stil tijdens de uitleg
 • Je steekt je vinger op als je een vraag hebt
 • Iedereen blijft van elkaar en elkaars spullen af
 • Je blijft de hele les op je plek zitten
 • Er wordt niet gegeten of gedronken in de klas
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Werkafspraken H3tech
 • Telefoons in telefoontas
 • Iedereen is stil tijdens de uitleg
 • Je steekt je vinger op als je een vraag hebt
 • Iedereen blijft van elkaar en elkaars spullen af
 • Je blijft de hele les op je plek zitten
 • Er wordt niet gegeten of gedronken in de klas

Slide 1 - Tekstslide

4.1 Volledige en onvolledige verbranding

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je kent het verschil tussen een volledige en onvolledige verbranding.
 • Je weet welke verbrandingsproducten ontstaan uit de verschillende atoomsoorten in de brandstof.
 • Je weet met welke reagentia je de verbrandingsproducten kan aantonen.
 • Je kent de gevaren van koolstofmono-oxide.

Slide 4 - Tekstslide

Deze les
 • Uitleg volledige en onvolledige verbranding
 • Uitleg reagentia
 • Lezen H4.1
 • Maken 1, 7, 11, 12, 15, 16 

Slide 5 - Tekstslide

Verbrandingen
 • Een verbranding is een reactie met zuurstof.
 • Als er voldoende zuurstof is, vindt er een volledige verbranding plaats.
 • Bij onvoldoende zuurstof, vindt er onvolledige verbranding plaats.

Slide 6 - Tekstslide

Volledige verbranding

 • Als er voldoende zuurstof is, vindt er een volledige verbranding plaats.
 • Bij verbranding van een koolwaterstof (bijv. methaan, CH4), ontstaan altijd water en koolstofdioxide als producten.
 • Zichtbaar als een blauwe vlam.
 • CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O

Slide 7 - Tekstslide

Onvolledige verbranding

 • Als er onvoldoende zuurstof is, vindt er een onvolledige verbranding plaats.
 • Als producten ontstaan, naast water en koolstofdioxide, ook koolstofmono-oxide en roet (koolstof).
 • Zichtbaar als een gele vlam.

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Verbrandingsproducten
 • C verbranden geeft CO2 (onvolledig ook C en CO)
 • H verbranden geeft H2O
 • S verbranden geeft SO2
 • N verbranden geeft NO2 (onvolledig ook NO)
 • Metalen verbranden geven metaaloxides, bijv. FeO.

Slide 11 - Tekstslide

Reagentia
 • Reagentia zijn stoffen waarmee  je de aanwezigheid van een andere stof aan kunt tonen.

Slide 12 - Tekstslide

Reagentia voor het aantonen van water
 • Wit kopersulfaat wordt blauw in de aanwezigheid van water
 • Custardpoeder (wit), wordt geel in de aanwezigheid van water.

Slide 13 - Tekstslide

Reagens voor het aantonen van koolstofdioxide
 • Helder kalkwater wordt troebel in de aanwezigheid van koolstofdioxide

Slide 14 - Tekstslide

Reagens voor het aantonen van zwaveldioxide
 • Een joodoplossing (geelbruin) wordt helder in de aanwezigheid van zwaveldioxide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Wat voor type verbranding zie je hier?
A
Volledige verbranding, want stabiele vlam.
B
Volledige verbranding, want gele vlam.
C
Onvolledige verbranding, want gele vlam
D
Onvolledige verbranding, want kleine vlam.

Slide 18 - Quizvraag

Welke producten komen vrij bij volledige verbranding van methaanamine, CH5N?
A
koolstofdioxide en waterdamp
B
koolstofdioxide, stikstofdioxide en waterstof
C
koolstofdioxide en stikstofdioxide
D
koolstofdioxide, waterdamp en stikstofdioxide

Slide 19 - Quizvraag

Is dit een volledige of onvolledige verbranding?
A
Volledig, want zuurstof voor de pijl
B
Volledig, want CO na de pijl
C
Onvolledig, want zuurstof voor de pijl
D
Onvolledig, want CO na de pijl

Slide 20 - Quizvraag

De verbrandingsgassen van brandstof X worden onderzocht. Resultaten: 1) wit kopersulfaat wordt blauw, 2) helder kalkwater blijft helder, 3) joodwater blijft geelbruin. Wat kan de formule van brandstof X zijn?
A
H2
B
H2S
C
CS2
D
CH4

Slide 21 - Quizvraag

Uitleg laatste quizvraag

 • Wit kopersulfaat wordt blauw, dus water is een verbrandingsproduct. H zit in de brandstof.
 • Helder kalkwater blijft helder, dus geen CO2 als product. Geen C aanwezig in de brandstof.
 • Joodwater ontkleurt niet, dus geen SO2 als product. Geen S aanwezig in de brandstof.

Slide 22 - Tekstslide

Leg uit waarom koolstofmono-oxide een sluipmoordenaar wordt genoemd.

Slide 23 - Open vraag

Slide 24 - Tekstslide

Demonstratie
Aantonen van verbrandingsproducten

Slide 25 - Tekstslide

Deze les
 • Uitleg volledige en onvolledige verbranding
 • Uitleg reagentia
 • Lezen H4.1
 • Maken 1, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 16

Slide 26 - Tekstslide