les 16 versie 2

H5na les 16
planning:
voorkennistest
uitleg par 9.3
aan de slag
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H5na les 16
planning:
voorkennistest
uitleg par 9.3
aan de slag

Slide 1 - Tekstslide

leerdoelen
●De baan van planeten om de zon en van maan en satellieten om de aarde analyseren met behulp van de gravitatiekracht.
● uitleggen hoe de valversnelling aan het planeetoppervlak afhangt van de massa en de straal van de planeet.
● vakbegrippen:geostationaire baan
●formule Gravitatiewet kunnen toepassen

Slide 2 - Tekstslide

De afstand tussen 2 massa's wordt 3 keer zo groot. Wat kan je dan zeggen over de grootte van de gravitatiekracht?
A
Wordt 3 keer zo klein.
B
Wordt 6 keer zo klein.
C
Wordt 9 keer zo klein.
D
Blijft even groot.

Slide 3 - Quizvraag

Zoek op en reken uit:
Het ISS-ruimtestation staat op 408 km hoogte.
Wat is de r? (Aarde - ISS)

Slide 4 - Open vraag

De aarde draait in een cirkelbeweging om de zon.
Wat is waar?
A
Fg = Fz
B
Fg = Fmpz
C
Fg = G
D
Fz = Fmpz

Slide 5 - Quizvraag

Herhaling vorige les
Fg
Fz, afleiding g
Fg = Fmpz

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Waar is de baansnelheid (van een planeet) niet van afhankelijk.
A
Afstand tot de zon
B
Massa van de zon
C
Massa van de planeet

Slide 8 - Quizvraag

Bereken de snelheid van de aarde om de zon.

Slide 9 - Open vraag

Satelliet A hangt op 20.000 km boven het aardoppervlak. Satelliet B op 35.000 km.
Beide satellieten draaien in 20 uur eenmaal om de aarde.
Welke bewering klopt?
A
A heeft een grotere baansnelheid dan B
B
A heeft een kleinere baansnelheid dan B

Slide 10 - Quizvraag

Beweging aarde om zon

Slide 11 - Tekstslide

Afleiding Kepler

Slide 12 - Tekstslide

Satellieten
Dit kan je ook doen voor een satelliet die om de aarde draait. 

Slide 13 - Tekstslide

Satellieten

Slide 14 - Tekstslide

Satellieten

Slide 15 - Tekstslide

Geostationaire satellieten
Geo = Aarde
Stationair = blijvend, stilstaand, niet veranderend

  • De satelliet lijkt stil te hangen boven één punt van de aarde. 
  • De omlooptijd van de satelliet is precies 24 uur.

Slide 16 - Tekstslide

voorbeeld
a) Bereken de hoogte boven de aarde van een geostationaire satelliet.


timer
10:00

Slide 17 - Tekstslide

voorbeeld
b) Waarom is een geostationaire baan niet mogelijk in Nederland?

timer
3:00

Slide 18 - Tekstslide

Waarom zijn er zoveel satellieten precies op
35786 km hoogte?

Slide 19 - Open vraag

leerdoelen
●De baan van planeten om de zon en van maan en satellieten om de aarde analyseren met behulp van de gravitatiekracht.
● uitleggen hoe de valversnelling aan het planeetoppervlak afhangt van de massa en de straal van de planeet.
● vakbegrippen:geostationaire baan
●formule Gravitatiewet kunnen toepassen

Slide 20 - Tekstslide

aan de slag
hw maken
en/of
vragen stellen

Slide 21 - Tekstslide