Les 2 Grondwet en rechtsstaat

1 / 18
volgende
Slide 1: Video
BurgerschapMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Hoofdstuk 1
De Grondrechten

Artikel 1


Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 


Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Slide 2 - Tekstslide

Geef een voorbeeld van discriminatie

Slide 3 - Woordweb


Klassieke grondrechten


Beschermen ons tegen de overheid 
Geven ons rechten tegen een te machtige overheid

Staan sinds 1848 in de Grondwet
Klassiek betekent: 'iets uit vroeger, maar niet verouderd'

Slide 4 - Tekstslide


bijvoorbeeld:

  • Artikel 1: Anti-discriminatie artikel

  • Artikel 2: Wie is Nederlander?

  • Artikel 4: Kiesrecht

  • Artikel 7: Vrijheid van meningsuiting

  • Artikel 8: Recht op vereniging

  • Artikel 9: Recht op vergadering

  • Artikel 10: Onaantastbaarheid van de persoonlijke levenssfeer

  • Artikel 11: Onaantastbaarheid van het lichaam

  • Artikel 13: Briefgeheim

Slide 5 - Tekstslide

welke van deze klassieke
grondrechten ken je?

Slide 6 - Woordweb

welke van deze klassieke
grondrechten vind jij
het belangrijkste?

Slide 7 - Woordweb


Sociale grondrechtenPlichten van de overheid: 

zorgen voor een goed bestaan


Zijn pas later in de Grondwet gekomen

Slide 8 - Tekstslide


bijvoorbeeld:  • Recht op veilig bestaan

  • Recht op onderwijs

  • Recht op gezondheidszorg

  • Recht op woongelegenheid

  • Recht op bewoonbaar gebied

  • Recht op rechtsbijstand

  • Recht op werk

Slide 9 - Tekstslide

welke van deze sociale
grondrechten ken je?

Slide 10 - Woordweb

welke van deze sociale
grondrechten vind jij
het belangrijkste en waarom?

Slide 11 - Woordweb


Nederland is een rechtsstaat

  • Er zijn grondrechten
  • Er is onafhankelijke en openbare rechtspraak
  • Er is een scheiding der machten
  • Er is een grondwet
  • De macht van de overheid is vastgesteld door rechtsregels

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Wat is de trias politica?

Scheiding van de machten:
1.De wetgevende macht: de regering (de koning en de ministers). Eerste kamer en de tweede kamer (parlement). Ze maken en controleren wetten.
2.De uitvoerende macht: regering, provincies en gemeentes. Ze voeren de wetten uit.
3. De rechterlijke macht: onafhankelijke rechters.

Slide 14 - Tekstslide

Wat vind je van de scheiding
van de machten? En waarom?

Slide 15 - Woordweb

Bedenk een situatie waarbij het goed is dat de 3 machten zijn gescheiden

Slide 16 - Open vraag

Wie bedenkt de regels t.a.v. Corona?
Wie controleert dit?
Wie straft bij overtreding?

Slide 17 - Open vraag

Slide 18 - Video