Dagbesteding les 7

Dagbesteding 
les 1
Dagbesteding Les 7
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2,3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Dagbesteding 
les 1
Dagbesteding Les 7

Slide 1 - Tekstslide

Programma 
  •  Herhaling vorige les
  • Behandelen theorie; Hospitalisatie, rehabilitatie, psycho educatie, zelfzorg
  • Vragen


Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:

  • Weet je wat hospitalisatie en rehabilitatie is en kun je hospitalisatie herkennen bij zorgvragers
  • Weet je wat psycho educatie is en wanneer je het kunt inzetten
  • Weet je wat zelfzorg en zelfzorgtekort is 


Slide 3 - Tekstslide

Wat weet je nog van vorige les?
Even herhalen...

Slide 4 - Tekstslide

Arbeid is
A
Vervelend
B
elke lichamelijke en geestelijke inspanning die tot doel heeft een product te leveren of een dienst te verrichten
C
elke lichamelijke en geestelijke inspanning die tot doel heeft een product te leveren.
D
elke lichamelijke en geestelijke inspanning die tot doel heeft een product te leveren of een dienst te verrichten waar je voor betaald krijgt

Slide 5 - Quizvraag

Welke arbeidsfuncties kunnen er zijn voor het individu?

Slide 6 - Open vraag

Hospitalisatie
Hospitalisatie = cliënten stellen zich steeds afhankelijker op.
Een verblijf in grote instellingen roept  hospitaliserende effecten op.

Om die reden ontstond de methodiek rehabilitatie
Slide 7 - Tekstslide

Uitingen hospitalisatie
- afname van interesse voor zichzelf en anderen
- passiviteit verdringt activiteit, nergens meer zin in hebben
- afname van initiatief, alles goed vinden
- afhankelijk gedrag en onderdanigheid nemen toe, berustend accepteren van de
dingen zoals ze zijn
- steeds minder reageren op onprettig optreden van de omgeving, apathie
- afname van belangstelling voor kleding, zelfverzorging en uiterlijk
- verdwijnen van persoonlijke gewoonten
- veranderingen worden afgewezen, alles wat nieuw is zal als een bedreiging worden gevoeld

Slide 8 - Tekstslide

Rehabilitatie
vorm van begeleiding waarin de focus ligt op het weer mee kunnen doen in de maatschappij

Slide 9 - Tekstslide

Paul Liberman
Grondlegger van rehabilitatie: Paul Liberman

Een methodiek waarin cliënten leren hoe zij zichzelf rekening houdend met hun ziekte, in de maatschappij kunnen handhaven.

Hoe wordt de methodiek Liberman aangeboden:
- Praktische aanpak
- Structuur
- Betrekken van de omgeving


Slide 10 - Tekstslide

Psycho educatie
Psycho-educatie = een werkwijze die als middel in wordt gezet om cliënten en vooral hun omgeving (de familie, de partner) uitleg te geven over hun aandoening, beperking of het ziektebeeld.


Doel van psycho-educatie:
Cliënten en hun omgeving vaardigheden aan te leren om hun leven weer in handen te kunnen nemen

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Waarom is psycho educatie belangrijk?

Slide 13 - Woordweb

Zelfzorg
Zelfzorg = alle handelingen die een cliënt verricht, gericht op zichzelf of zijn omgeving met als doel in leven te blijven, zijn gezondheid te handhaven of te bevorderen en zijn welbevinden te waarborgen.

Zelfzorg bevat de volgende activiteiten:
-ADL algemeen dagelijkse levensverrichtingen
- HDL huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen
-ADML Algemeen dagelijks maatschappelijke levensverrichtingen

Slide 14 - Tekstslide

Waar denk je aan bij zelfzorg?

Slide 15 - Woordweb

Zelfzorgtekort
Zelfzorgtekort = als een cliënt problemen ervaart bij de zorg voor zichzelf en niet in staat is op eigen kracht en naar eigen vermogen zelf zorg te dragen voor de eigen zelfzorg.

Handelingen kun je voor een cliënt gemakkelijker maken met behulp van:
-Aanpassingen en hulpmiddelen.

Slide 16 - Tekstslide

Zijn er vragen?

Slide 17 - Tekstslide