Dementie

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziektes.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel mensen krijgen dementie?
A
1 op 3
B
1 op 5
C
1 op 10
D
1 op 15

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen. Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans op dementie. Om deze reden zijn er meer vrouwen met dementie dan mannen.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken?
Wat zijn de kenmerken van dementie?

Wat zag je terug bij mevrouw Bogers?
Welke disciplines zijn er betrokken?
Wat is veranderd? (2012 tov 2024)
Welke geldstromen zouden er nu betrokken zijn?

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Op de slide is een overzicht van de signalen van dementie te zien. Natuurlijk kun je ook last hebben van de signalen en geen dementie hebben (dat zullen de studenten vast wel herkennen!) Om er achter te komen of iemand daadwerkelijk dementie heeft is er een onderzoek bij een arts nodig.

Slide 7 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Verschillende vormen
Dementie kent verschillende vormen, mest voorkomend zijn:

  • Alzheimer
  • Lewy-bodydementie
  • Vasculaire dementie
  • Frontaalkwab dementie

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Alzheimer
Ongeveer 70% van de mensen met dementie heeft Alzheimer.

Start met geheugenproblemen. Langzaam verlies van andere vaardigheden.
Zeer zelden erfelijk.
Meeste diagnoses boven de 65 jaar.
Ongeveer 200.000 mensen in Nederland

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vasculaire dementie
Ongeveer 16% van de mensen met dementie heeft vasculaire dementie.
Start met traagheid in denken, spreken en handelen, vaak als gevolg van TIA's en (kleine) CVA's.
Erfelijkheid speelt een kleine rol.
Meeste diagnoses tussen 65 en 75 jaar.
Ongeveer 50.000 mensen in Nederland.


Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lewy Body
Start met concentratieproblemen, daarna geheugen problemen en problemen met mobiliteit.
Klachten kunnen van dag tot dag/ uur tot uur wisselen. Wanen komen vaak voor.
Zeer zelden erfelijk.
Meeste diagnoses boven de 65 jaar.
Ongeveer 30.000 mensen in Nederland.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Frontotemporale dementie (FTD)
Start met veranderingen in sociaal gedrag, taal of bewegen. Later pas geheugenverlies.
Verloop is onvoorspelbaar, soms snelle achteruitgang, soms geleidelijker.
25-40% van de gevallen is erfelijk.
Meeste diagnoses tussen de 40 en 60 jaar.
Minder dan 5000 mensen in Nederland.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ziekteverloop 4 fases
1. Bedreigde ik - beginnende dementie
2. De verdwaalde ik - matige ernstige dementie
3. De verborgen ik - ernstige dementie
4. De verzonken ik - ernstige dementie


Slide 13 - Tekstslide

1. Bedreigde ik - beginnende dementie
vergeetachtig voor omgeving nog niet altijd zichtbaar moeite met meer complexere taken, overzicht houden bijv financien, 

2. De verdwaalde ik - matige ernstige dementie
Steeds meer geheugenproblemen, leeft meer in het verleden, 'verdwaaldgevoel', verminderde belangstelling, motoriek gaat achteruit 

3. De verborgen ik - ernstige dementie
leeft in een innerlijke belevingswereld, neemt zelf geen initiatief meer tot contact. Er is nog wel contact mogelijk, herkent mensen niet meer, tijdsbesef is weg . Volledig afhankelijk.

4. De verzonken ik - ernstige dementie
Volledige afhankelijkheid, brabbelwoorden en klanken. Emoties zijn moeilijk waarneembaar.  
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

belevingsgerichte zorg
ROT
Validation
Zintuigactivering
PDL
Warme zorg
Reminiscentie

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies