H3, les 3 wwspelling tt, vt vdw, gebiedende wijs, Engelse werkwoorden en bijvoeglijk gebruik vdw

Leesboek!!!
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Leesboek!!!

Slide 1 - Tekstslide

Werkwoordspelling

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoel:
 • Aan het einde van deze les heb je geoefend met werkwoordspelling:
pvtt
pvvt
vd 
bijvoeglijk gebruikt vd (bn)

 • Aan het einde van deze les kun je de werkwoordspelling van pvtt, pvvt, vd en het bijvoeglijk gebruikt vd (bn) volgens de Nederlandse spellingsregels toepassen.

Slide 3 - Tekstslide

Voor het spellen van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd kan je 't x-kofschip gebruiken.
A
waar
B
niet waar

Slide 4 - Quizvraag

Voor het spellen van het voltooid deelwoord kun je 't x-kofschip gebruiken.
A
waar
B
niet waar

Slide 5 - Quizvraag

Voor het spellen van de persoonsvorm in de verleden tijd kun je 't x-kofschip gebruiken.
A
waar
B
niet waar

Slide 6 - Quizvraag

De leerling heeft de (gevonden) tas naar de administratie gebracht.
A
gevonden
B
gevonde
C
gevondden

Slide 7 - Quizvraag

Het vuur (branden) de hele nacht.
A
branden
B
brandden
C
brande
D
brandde

Slide 8 - Quizvraag

De docent heeft (beloven) voor maandag geen huiswerk te geven als er op donderdag een leesuur is
A
belooft
B
beloofdt
C
beloofd
D
beloovd

Slide 9 - Quizvraag

Het waait hard. (waaien) je niet uit je jas?
A
waai
B
waait
C
waaien

Slide 10 - Quizvraag

Dat stel heeft vorige week (daten).
A
daten
B
gedate
C
gedatet
D
gedated

Slide 11 - Quizvraag

Is het tegenwoordige tijd (tt)? --> drie keuzes
Meervoud (MV) = wij, jullie, zij = Infinitief = hele werkwoord 
(Stam = infinitief - 'en')

Enkelvoud (EV) = ik-vorm of ik-vorm+t
Ik vorm Ik loop naar huis
Jij/hij/zij/je/het/u VOOR het werkwoord staat = ik-vorm+t Jij loopt naar huis.
Je/jij DIRECT ACHTER de persoonsvorm: ik-vorm Dan loop je naar huis. - Loop jij naar huis?


Slide 12 - Tekstslide

Verleden tijd: zwak of sterk?
Zwak/regelmatig:
klank blijft gelijk
Sterk/onregelmatig:
 klank verandert

Slide 13 - Tekstslide

Is het verleden tijd?
Is het een sterk (onregelmatig) werkwoord?
Bij sterke (regelmatige) werkwoorden verandert de ik-vorm van klank als je het werkwoord in de verleden tijd zet. 

Je kunt de verleden tijd dan alleen bepalen als je de verleden tijdsvorm weet

Daar komt dus een stukje taalgevoel/taalervaring bij kijken. Dit moet je dus weten!

Slide 14 - Tekstslide

Is het verleden tijd?
Is het een zwak (regelmatig) werkwoord?
Regel: Ik vorm + de(n) of te(n) --> de n is voor meervoud
Eindigt de stam op een t of een d? Dan staat er dus dubbel of dubbel dt!

Staat de laatste letter van de stam (hele werkwoord -en) in 'T KoFSCHiP?
(infinitief = wachten - stam = wacht) 
EV = ik-vorm +te     De hond blaft - De hond blafte     Zij wacht --> Zij wachtte
MV = ik-vorm +ten   De honden blaffen - De honden blaften     Jullie wachten --> Jullie wachtten

Staat de laatste letter van de stam niet in 't kofschip?
(infinitief = blozen -stam = bloz) 
EV = ik-vorm +de       U bloost --> u bloosde         Hij brandt de kaars - Hij brandde de kaars
MV = ik-vorm +den    Wij blozen --> wij bloosden       Jullie branden de kaars  - Jullie brandden de kaars

Slide 15 - Tekstslide

Voltooid deelwoord
 • Heeft een hulp werkwoord nodig,
 • Herken je aan ge-, be- en ver-
 • Eindigt vaak op een d of t

Twee trucjes:
 1. Je hoort vaak of een voltooid deelwoord op een -t of -d eindigt door het woord langer te maken (er een -e achter te denken).    --> Branden-  gebrande (kaars) -( De kaars IS gisteren) gebrand 
 2. Je kunt de regel van ‘T  ex KoFSCHiP toepassen. 
 • Eindigt de stam op een letter uit 'T ex KoFSCHiP? Dan schrijf je een t. Vissen - stam = vis - Ik heb gevist
 • Eindigt de stam niet op een letter uit 't kofschip? Dan schrijf je een d.  Rennen - stam = ren - Ik heb gerend

  Slide 16 - Tekstslide

  Voltooid deelwoord eindigt op -d of -t
  Als het voltooid deelwoord eindigt op -d of -t en het is bijvoeglijk gebruikt, dan schrijf je het zo kort mogelijk:
  Verpesten - het feest is verpest (voltooid deelwoord) - het verpeste feest (bijv. naamwoord)
  Dus niet zoals je zou spellen in de verleden tijd: hij verpestte het feest!

  Zeven - die bloem is gezeefd (voltooid deelwoord) - de gezeefde bloem (bijv. naamwoord)
  Zoeken - de sleutel is gezocht (voltooid deelwoord) - de gezochte sleutel (bijv. naamwoord)
  Kopen - de trui is gekocht (voltooid deelwoord) - de gekochte trui (bijv. naamwoord)

  Altijd zo kort mogelijk: 
  Je schrijft het bijvoeglijk naamwoord zo kort mogelijk, maar zorgt wel dat de uitspraak nog altijd klopt: geen tt of dd zoals in de verleden tijd gebeurt, behalve als de dd of tt al in het hele werkwoord staan (spelling/uitspraak) 
  ' De verbrede weg' in plaats van 'de verbreedde weg'.
   'De verpotte plant', anders staat er 'de verpote plant'.


  Slide 17 - Tekstslide

  Voltooid deelwoord eindigt op -en
   

  Van verschillende sterke werkwoorden eindigt het voltooid deelwoord op -en
  In deze gevallen eindigt ook het bijvoeglijk naamwoord op -en

  dragen - de pet is gedragen (voltooid deelwoord) - de gedragen pet (bijv. naamwoord)
  helpen - de klant is geholpen (voltooid deelwoord) - de geholpen klant (bijv. naamwoord)
  vallen - de bal is gevallen (voltooid deelwoord) - de gevallen bal (bijv. naamwoord)
  smelten - het ijsje is gesmolten (voltooid deelwoord) - het gesmolten ijsje (bijv. naamwoord)

  Slide 18 - Tekstslide

  Gebiedende wijs
  Als in een zin een bevel of opdracht staat en die zin heeft geen onderwerp, dan staat de zin in de gebiedende wijs. De zin begint met een persoonsvorm die bestaat uit de stam of ik-vorm van het werkwoord.

  Was je handen!
  Doe je jas even uit.
  Let op!Leg neer die bal!
  Pak je boek!

  Uitzondering:
  Als na het werkwoord het persoonlijk voornaamwoord U wordt gebruikt, dan komt er wel een -t na de stam of de ik-vorm:
  Gaat u maar voor, Noteert u dat even.
  Loopt u alstublieft door!
  Geeft u dat maar aan mij.

  Slide 19 - Tekstslide

  Werk voor deze les:
  Spelling hoofdstuk 1 opdracht 1 t/m 5
  Spelling hoofdstuk 2 opdracht 1 t/m 5
  Spelling hoofdstuk 3 opdracht 1 t/m 5
  Klaar ??
  Oefenen met werkwoordspelling Hoofdstuk 1 t/m 3

  timer
  20:00

  Slide 20 - Tekstslide

  Lesdoel:
  • Aan het einde van deze les heb je geoefend met werkwoordspelling:
  pvtt
  pvvt
  vd 
  bijvoeglijk gebruikt vd (bn)

  • Aan het einde van deze les kun je de werkwoordspelling van pvtt, pvvt, vd en het bijvoeglijk gebruikt vd (bn) volgens de Nederlandse spellingsregels toepassen.

  Slide 21 - Tekstslide

  Slide 22 - Video

  Slide 23 - Video

  Slide 24 - Video