13/9, les 5 wwspelling onv. dw, tt, vt vdw, gebiedende wijs, Engelse ww en bijvoeglijk gebruik vdw

Werkwoordspelling
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Werkwoordspelling

Slide 1 - Tekstslide

Lesplanning
 • Korte activitei
 • Korte herhaling theorie 

 • Werken 
 • Afsluiten 

Slide 2 - Tekstslide

Spelen met woorden: dilemma en argumenter
Geef iedereen de kans om zelf na te denken en een keuze te maken: roep geen keuzes en redenen door de klas, maar doe je het in je hoofd.
 • Lees eerst het dilemma en probeer in je hoofd eeb keuze te maken en een reden voor jouw keuze (schrijf je antwoord eventueel even in je schrift op)
 • Na het dilemma kan in de volgende dia jouw keuze maken
 • Jouw reden (argument) schrijf je in de dia die daarna komt sheet.
 • Denk aan hoofdletters en leestekens.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide


cadeaugeld terugbetalen
tussen een koppel wringen en kusje vragen

Slide 5 - Poll

Cadeaugeld terugbetalen of tussen een koppel wringen en kusje vragen: leg je keuze uit.

Slide 6 - Open vraag

Lesdoel:
Aan het einde van deze les heb je geoefend met werkwoordspelling:
 • pvtt
 • pvvt
 • vd 
 • bijvoeglijk gebruikt vd (bn)
 • gebiedende wijs
 • onvoltooid deelwoord

 • Aan het einde van deze les kun je de werkwoordspelling van pvtt, pvvt, vd, het bijvoeglijk gebruikt vd (bn) en onvoltooid deelwoord, volgens de Nederlandse spellingsregels toepassen.                                           


Slide 7 - Tekstslide

Schrijf drie dingen op
die je van de vorige les hebt
onthouden.

Slide 8 - Woordweb

Is het tegenwoordige tijd (tt)? --> drie keuzes
Meervoud (MV) = wij, jullie, zij = Infinitief = hele werkwoord 
(Stam = infinitief - 'en')

Enkelvoud (EV) = ik-vorm of ik-vorm+t
Ik vorm Ik loop naar huis
Jij/hij/zij/je/het/u VOOR het werkwoord staat = ik-vorm+t Jij loopt naar huis.
Je/jij DIRECT ACHTER de persoonsvorm: ik-vorm Dan loop je naar huis. - Loop jij naar huis?


Slide 9 - Tekstslide

Verleden tijd: zwak of sterk?
Zwak/regelmatig:
klank blijft gelijk
Sterk/onregelmatig:
 klank verandert

Slide 10 - Tekstslide

Is het verleden tijd?
Is het een sterk (onregelmatig) werkwoord?
Bij sterke (regelmatige) werkwoorden verandert de ik-vorm van klank als je het werkwoord in de verleden tijd zet. 

Je kunt de verleden tijd dan alleen bepalen als je de verleden tijdsvorm weet. 

Daar komt dus een stukje taalgevoel/taalervaring bij kijken. Dit moet je dus weten!

Slide 11 - Tekstslide

Is het verleden tijd?
Is het een zwak (regelmatig) werkwoord?
Regel: Ik vorm + de(n) of te(n) --> de n is voor meervoud
Eindigt de stam op een t of een d? Dan staat er dus dubbel of dubbel dt!

Staat de laatste letter van de stam (hele werkwoord -en) in 'T KoFSCHiP?
(infinitief = wachten - stam = wacht) 
EV = ik-vorm +te     De hond blaft - De hond blafte     Zij wacht --> Zij wachtte
MV = ik-vorm +ten   De honden blaffen - De honden blaften     Jullie wachten --> Jullie wachtten

Staat de laatste letter van de stam niet in 't kofschip?
(infinitief = blozen -stam = bloz) 
EV = ik-vorm +de       U bloost --> u bloosde         Hij brandt de kaars - Hij brandde de kaars
MV = ik-vorm +den    Wij blozen --> wij bloosden       Jullie branden de kaars  - Jullie brandden de kaars

Slide 12 - Tekstslide

Voltooid deelwoord
 • Heeft een hulp werkwoord nodig,
 • Herken je aan ge-, be- en ver-
 • Eindigt vaak op een d of t

Twee trucjes:
 1. Je hoort vaak of een voltooid deelwoord op een -t of -d eindigt door het woord langer te maken (er een -e achter te denken).    --> Branden-  gebrande (kaars) -( De kaars IS gisteren) gebrand 
 2. Je kunt de regel van ‘T KoFSCHiP toepassen. 
 • Eindigt de stam op een letter uit 'TKoFSCHiP? Dan schrijf je een t. Vissen - stam = vis - Ik heb gevist
 • Eindigt de stam niet op een letter uit 't kofschip? Dan schrijf je een d.  Rennen - stam = ren - Ik heb gerend

  Slide 13 - Tekstslide

  Voltooid deelwoord eindigt op -d of -t
  Als het voltooid deelwoord eindigt op -d of -t en het is bijvoeglijk gebruikt, dan schrijf je het zo kort mogelijk:
  Verpesten - het feest is verpest (voltooid deelwoord) - het verpeste feest (bijv. naamwoord)
  Dus niet zoals je zou spellen in de verleden tijd: hij verpestte het feest!

  Zeven - die bloem is gezeefd (voltooid deelwoord) - de gezeefde bloem (bijv. naamwoord)
  Zoeken - de sleutel is gezocht (voltooid deelwoord) - de gezochte sleutel (bijv. naamwoord)
  Kopen - de trui is gekocht (voltooid deelwoord) - de gekochte trui (bijv. naamwoord)

  Altijd zo kort mogelijk: 
  Je schrijft het bijvoeglijk naamwoord zo kort mogelijk, maar zorgt wel dat de uitspraak nog altijd klopt: geen tt of dd zoals in de verleden tijd gebeurt, behalve als de dd of tt al in het hele werkwoord staan (spelling/uitspraak) 
  ' De verbrede weg' in plaats van 'de verbreedde weg'.
   'De verpotte plant', anders staat er 'de verpote plant'.


  Slide 14 - Tekstslide

  Voltooid deelwoord eindigt op -en
   

  Van verschillende sterke werkwoorden eindigt het voltooid deelwoord op -en
  In deze gevallen eindigt ook het bijvoeglijk naamwoord op -en

  dragen - de pet is gedragen (voltooid deelwoord) - de gedragen pet (bijv. naamwoord)
  helpen - de klant is geholpen (voltooid deelwoord) - de geholpen klant (bijv. naamwoord)
  vallen - de bal is gevallen (voltooid deelwoord) - de gevallen bal (bijv. naamwoord)
  smelten - het ijsje is gesmolten (voltooid deelwoord) - het gesmolten ijsje (bijv. naamwoord)

  Slide 15 - Tekstslide

  Gebiedende wijs
  Als in een zin een bevel of opdracht staat en die zin heeft geen onderwerp, dan staat de zin in de gebiedende wijs. De zin begint met een persoonsvorm die bestaat uit de stam of ik-vorm van het werkwoord.

  Was je handen!
  Doe je jas even uit.
  Let op!Leg neer die bal!
  Pak je boek!

  Uitzondering:
  Als na het werkwoord het persoonlijk voornaamwoord U wordt gebruikt, dan komt er wel een -t na de stam of de ik-vorm:
  Gaat u maar voor, Noteert u dat even.
  Loopt u alstublieft door!
  Geeft u dat maar aan mij.

  Slide 16 - Tekstslide

  Vervoegen Engelse werkwoorden
  We vervoegen een werkwoord van Engelse herkomst alsof het een oorspronkelijk Nederlands werkwoord was. De stam schrijven we op dezelfde manier als in het Engels. Op die stam passen we de regels voor Nederlandse werkwoorden toe.

  1e persoon enkelvoud tegenwoordige tijd is gelijk aan de (aangepaste) stam
  ik shop
  ik save
  2e en 3e persoon enkelvoud tegenwoordige is gelijk aan de ik-vorm + ‘t’
  jij shopt, jij savet
  hij shopt, hij savet
  De verleden tijd is de ik-vorm + ‘de(n)’ of ‘te(n)’ ('T XKoFSCHiP)
  shop+te(n) → shopte(n)
  save+de(n) → savede(n)
  Het voltooid deelwoord is gelijk aan ‘ge’+ik-vorm+‘d/t’ (langer maken of 'T XKoFSCHiP)
  ge+shop+t → geshopt
  ge+save+d → gesaved

  Slide 17 - Tekstslide

  Voltooide deelwoorden

  Voltooide deelwoorden eindigen op -en: gelopen, verdronken, gesneden.
  Ze veranderen nooit, ook niet als ze bijvoeglijk worden gebruikt:
  de gelopen race, het verdronken schaap, het gesneden brood
  Uitzonderingen op deze regel vormen deelwoorden die eindigen op -n.
  Als je deze bijvoeglijk gebruikt, moet je zo kort mogelijk schrijven.
  (vergaan – vergane, gezien – geziene)
  Eindigen op -d of -t: gered, gewit
  Als je ze bijvoeglijk gebruikt, komt er een -e achter.
  Je schrijft ze dan:
  – zoals je ze hoort: het geredde paard, het gewitte plafon
  – zo kort mogelijk: de gehate dictator, de gepote bloembollen

  Slide 18 - Tekstslide

  Onvoltooide deelwoorden

  Onvoltooide deelwoorden eindigen op d(e).
  Voorbeelden:
  zwaaiend(e), lachend(e), fietsend(e), etc.
  Ook onvoltooide deelwoorden kunnen bijvoeglijk gebruikt worden.
  Voorbeelden:
  De hoestende leraar, de lachende agent, het hinnikende paard

  Slide 19 - Tekstslide

  Slide 20 - Video

  Werk voor deze les en de volgende les:

   Oefenen op Cambiumned:
   https://www.cambiumned.nl/theorie/spelling/werkwoordspelling/
   --> Kies het onderdeel waar je mee wilt oefenen.

   Klaar = lezen


   timer
   30:00

   Slide 21 - Tekstslide

   Slide 22 - Link

   Lesdoel:
   Aan het einde van deze les heb je geoefend met werkwoordspelling:
   • pvtt
   • pvvt
   • vd 
   • bijvoeglijk gebruikt vd (bn)
   • gebiedende wijs
   • onvoltooid deelwoord

   • Aan het einde van deze les kun je de werkwoordspelling van pvtt, pvvt, vd, het bijvoeglijk gebruikt vd (bn) en onvoltooid deelwoord, volgens de Nederlandse spellingsregels toepassen.                                           


   Slide 23 - Tekstslide

   Ik weet weer hoe ik werkwoorden (tt, vt, vdw, bijvoeglijk gebruik vdw en Engelse ww) correct moet spellen.
   😒🙁😐🙂😃

   Slide 24 - Poll

   Schrijf drie dingen op
   die je vandaag geleerd hebt.

   Slide 25 - Woordweb

   Reflectie:
   Wat ging bij jou goed tijdens deze les?
   Wat kan nog iets beter?

   Slide 26 - Open vraag

   Feedback:
   Wat vond je fijn/goed aan deze les?
   Wat zou je liever anders willen zien?

   Slide 27 - Open vraag

   Slide 28 - Video

   Slide 29 - Video

   Slide 30 - Video