1/9 H3, les 2 wwspelling tt, vt vdw, gebiedende wijs, Engelse werkwoorden en bijvoeglijk gebruik vdw

Werkwoordspelling
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Werkwoordspelling

Slide 1 - Tekstslide

Lesplanning
 • Korte activiteit
 • Wat weet je nog?
 • Korte herhaling theorie voor wie dat nodig hebben.
 • Zelf eventueel korte video bekijken over ww-spelling (helemaal onderaan in de LessonUp)
 • Oefenen in de methode - klaar = lezen uit je leesboek of doorwerken (zie SOM) 
 • Afsluiten 

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide


Slide 4 - Open vraag

Slide 5 - Tekstslide


Slide 6 - Open vraag

Leerdoelen
Aan het einde van deze les heb je geoefend met werkwoordspelling:
 • pvtt
 • pvvt
 • vd 
 • bijvoeglijk gebruikt vd (bn)

Aan het einde van deze les kun je de werkwoordspelling van pvtt, pvvt, vd en het bijvoeglijk gebruikt vd (bn) volgens de Nederlandse spellingsregels toepassen.

Slide 7 - Tekstslide

Schrijf drie dingen op
die je van
de vorige les
onthouden hebt.

Slide 8 - Woordweb

Voor het spellen van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd kan je 't x-kofschip gebruiken.
A
waar
B
niet waar

Slide 9 - Quizvraag

Voor het spellen van het voltooid deelwoord kun je 't x-kofschip gebruiken.
A
waar
B
niet waar

Slide 10 - Quizvraag

Voor het spellen van de persoonsvorm in de verleden tijd kun je 't x-kofschip gebruiken.
A
waar
B
niet waar

Slide 11 - Quizvraag

De leerling heeft de (gevonden) tas naar de administratie gebracht.
A
gevonden
B
gevonde
C
gevondden

Slide 12 - Quizvraag

Het vuur (branden) de hele nacht.
A
branden
B
brandden
C
brande
D
brandde

Slide 13 - Quizvraag

De docent heeft (beloven) voor maandag geen huiswerk te geven als er op donderdag een leesuur is
A
belooft
B
beloofdt
C
beloofd
D
beloovd

Slide 14 - Quizvraag

Het waait hard. (waaien) je niet uit je jas?
A
waai
B
waait
C
waaien

Slide 15 - Quizvraag

Dat stel heeft vorige week (daten).
A
daten
B
gedate
C
gedatet
D
gedated

Slide 16 - Quizvraag

Is het tegenwoordige tijd (tt)? --> drie keuzes
Meervoud (MV) = wij, jullie, zij = Infinitief = hele werkwoord 
(Stam = infinitief - 'en')

Enkelvoud (EV) = ik-vorm of ik-vorm+t
Ik vorm Ik loop naar huis
Jij/hij/zij/je/het/u VOOR het werkwoord staat = ik-vorm+t Jij loopt naar huis.
Je/jij DIRECT ACHTER de persoonsvorm: ik-vorm Dan loop je naar huis. - Loop jij naar huis?


Slide 17 - Tekstslide

Verleden tijd: zwak of sterk?
Zwak/regelmatig:
klank blijft gelijk
Sterk/onregelmatig:
 klank verandert

Slide 18 - Tekstslide

Is het verleden tijd?
Is het een sterk (onregelmatig) werkwoord?
Bij sterke (regelmatige) werkwoorden verandert de ik-vorm van klank als je het werkwoord in de verleden tijd zet. 

Je kunt de verleden tijd dan alleen bepalen als je de verleden tijdsvorm weet. 

Daar komt dus een stukje taalgevoel/taalervaring bij kijken. Dit moet je dus weten!

Slide 19 - Tekstslide

Is het verleden tijd?
Is het een zwak (regelmatig) werkwoord?
Regel: Ik vorm + de(n) of te(n) --> de n is voor meervoud
Eindigt de stam op een t of een d? Dan staat er dus dubbel of dubbel dt!

Staat de laatste letter van de stam (hele werkwoord -en) in 'T KoFSCHiP?
(infinitief = wachten - stam = wacht) 
EV = ik-vorm +te     De hond blaft - De hond blafte     Zij wacht --> Zij wachtte
MV = ik-vorm +ten   De honden blaffen - De honden blaften     Jullie wachten --> Jullie wachtten

Staat de laatste letter van de stam niet in 't kofschip?
(infinitief = blozen -stam = bloz) 
EV = ik-vorm +de       U bloost --> u bloosde         Hij brandt de kaars - Hij brandde de kaars
MV = ik-vorm +den    Wij blozen --> wij bloosden       Jullie branden de kaars  - Jullie brandden de kaars

Slide 20 - Tekstslide

Voltooid deelwoord
 • Heeft een hulp werkwoord nodig,
 • Herken je aan ge-, be- en ver-
 • Eindigt vaak op een d of t

Twee trucjes:
 1. Je hoort vaak of een voltooid deelwoord op een -t of -d eindigt door het woord langer te maken (er een -e achter te denken).    --> Branden-  gebrande (kaars) -( De kaars IS gisteren) gebrand 
 2. Je kunt de regel van ‘T KoFSCHiP toepassen. 
 • Eindigt de stam op een letter uit 'TKoFSCHiP? Dan schrijf je een t. Vissen - stam = vis - Ik heb gevist
 • Eindigt de stam niet op een letter uit 't kofschip? Dan schrijf je een d.  Rennen - stam = ren - Ik heb gerend

  Slide 21 - Tekstslide

  Voltooid deelwoord eindigt op -d of -t
  Als het voltooid deelwoord eindigt op -d of -t en het is bijvoeglijk gebruikt, dan schrijf je het zo kort mogelijk:
  Verpesten - het feest is verpest (voltooid deelwoord) - het verpeste feest (bijv. naamwoord)
  Dus niet zoals je zou spellen in de verleden tijd: hij verpestte het feest!

  Zeven - die bloem is gezeefd (voltooid deelwoord) - de gezeefde bloem (bijv. naamwoord)
  Zoeken - de sleutel is gezocht (voltooid deelwoord) - de gezochte sleutel (bijv. naamwoord)
  Kopen - de trui is gekocht (voltooid deelwoord) - de gekochte trui (bijv. naamwoord)

  Altijd zo kort mogelijk: 
  Je schrijft het bijvoeglijk naamwoord zo kort mogelijk, maar zorgt wel dat de uitspraak nog altijd klopt: geen tt of dd zoals in de verleden tijd gebeurt, behalve als de dd of tt al in het hele werkwoord staan (spelling/uitspraak) 
  ' De verbrede weg' in plaats van 'de verbreedde weg'.
   'De verpotte plant', anders staat er 'de verpote plant'.


  Slide 22 - Tekstslide

  Voltooid deelwoord eindigt op -en
   

  Van verschillende sterke werkwoorden eindigt het voltooid deelwoord op -en
  In deze gevallen eindigt ook het bijvoeglijk naamwoord op -en

  dragen - de pet is gedragen (voltooid deelwoord) - de gedragen pet (bijv. naamwoord)
  helpen - de klant is geholpen (voltooid deelwoord) - de geholpen klant (bijv. naamwoord)
  vallen - de bal is gevallen (voltooid deelwoord) - de gevallen bal (bijv. naamwoord)
  smelten - het ijsje is gesmolten (voltooid deelwoord) - het gesmolten ijsje (bijv. naamwoord)

  Slide 23 - Tekstslide

  Gebiedende wijs
  Als in een zin een bevel of opdracht staat en die zin heeft geen onderwerp, dan staat de zin in de gebiedende wijs. De zin begint met een persoonsvorm die bestaat uit de stam of ik-vorm van het werkwoord.

  Was je handen!
  Doe je jas even uit.
  Let op!Leg neer die bal!
  Pak je boek!

  Uitzondering:
  Als na het werkwoord het persoonlijk voornaamwoord U wordt gebruikt, dan komt er wel een -t na de stam of de ik-vorm:
  Gaat u maar voor, Noteert u dat even.
  Loopt u alstublieft door!
  Geeft u dat maar aan mij.

  Slide 24 - Tekstslide

  Vervoegen Engelse werkwoorden
  We vervoegen een werkwoord van Engelse herkomst alsof het een oorspronkelijk Nederlands werkwoord was. De stam schrijven we op dezelfde manier als in het Engels. Op die stam passen we de regels voor Nederlandse werkwoorden toe.

  1e persoon enkelvoud tegenwoordige tijd is gelijk aan de (aangepaste) stam
  ik shop
  ik save
  2e en 3e persoon enkelvoud tegenwoordige is gelijk aan de ik-vorm + ‘t’
  jij shopt, jij savet
  hij shopt, hij savet
  De verleden tijd is de ik-vorm + ‘de(n)’ of ‘te(n)’ ('T XKoFSCHiP)
  shop+te(n) → shopte(n)
  save+de(n) → savede(n)
  Het voltooid deelwoord is gelijk aan ‘ge’+ik-vorm+‘d/t’ (langer maken of 'T XKoFSCHiP)
  ge+shop+t → geshopt
  ge+save+d → gesaved

  Slide 25 - Tekstslide

  Werk voor deze les:
  • H3, spelling, opdracht 10 (eventueel pluswerk opdracht 11)
  • H4, spelling opdracht 8

  (Werk vorige les: 
  • De brug: blz. 262 (en 263, werkwoord schema), opdracht 1 en 2
  • In je boek H1, spelling, opdracht 10)
  • H2, spelling, opdracht 10
  • H3, spelling, opdracht 9
  +nakijken en verbeteren in een andere kleur!

  Wat niet af is = huiswerk!
  timer
  25:00

  Slide 26 - Tekstslide

  Schrijf drie dingen op
  die je vandaag geleerd hebt.

  Slide 27 - Woordweb

  Leerdoelen
  Aan het einde van deze les heb je geoefend met werkwoordspelling:
  • pvtt
  • pvvt
  • vd 
  • bijvoeglijk gebruikt vd (bn)

  Aan het einde van deze les kun je de werkwoordspelling van pvtt, pvvt, vd en het bijvoeglijk gebruikt vd (bn) volgens de Nederlandse spellingsregels toepassen.

  Slide 28 - Tekstslide

  Reflectie:
  Wat ging bij jou goed tijdens deze les?
  Wat kan nog iets beter?

  Slide 29 - Open vraag

  Feedback:
  Wat vond je fijn/goed aan deze les?
  Wat zou je liever anders willen zien?

  Slide 30 - Open vraag

  Slide 31 - Video

  Slide 32 - Video

  Slide 33 - Video