AE 7 les 4

Algemene Economie-7

Samenhang tussen conjunctuur en structuur
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
economische vakkenSecondary Education

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Algemene Economie-7

Samenhang tussen conjunctuur en structuur

Slide 1 - Tekstslide

Hoofdstuk 3
Conjuncturele veranderingen
  • Structurele veranderingen
  • Oorzaken en invloed van structurele veranderingen
  • Het structuurbeleid

Slide 2 - Tekstslide

Huiswerk 
Hoofdstuk 3 
Structurele veranderingen 
vr. 1 t/m 5

Slide 3 - Tekstslide

1. Geef enkele zelfgekozen voorbeelden van structurele veranderingen in Aruba.

2. Geef 4 oorzaken van structurele veranderingen.

Slide 4 - Tekstslide

3. Welke twee vormen van structurele werkloosheid zijn er te onderscheiden?

4. Leg uit hoe snel stijgende loonkosten tot structurele werkloosheid kunnen leiden.

Slide 5 - Tekstslide

5. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van structurele werkloosheid?

Slide 6 - Tekstslide

timer
5:00

Slide 7 - Tekstslide

Programma Les 4
Hoofdstuk 4: De samenhang tussen conjunctuur en structuur 
  • Conjunctuur en structuur in het model van het CPB ( Centraal Planbureau
  • Adviezen van het Centraal plan bureau

Slide 8 - Tekstslide

Samenhang tussen conjunctuur en structuur in het model van het CPB (Centraal plan bureau)

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - TekstslideAan de linkerkant v/d kolom : factoren die de aanbodkant beinvloeden en aan de rechterkant: de factoren die de vraagkant beinvloeden 

Slide 11 - TekstslideDe pijlen geven aan dat de factoren invloed hebben op de factoren aan de vraagkant en tegenovergestelde.

Slide 12 - Tekstslide

Buiten het kader zijn er gegevens waar de economie zelf geen invloed kan uitoefenen en de instrumenten v/d overheid om economie bij te sturen

Slide 13 - Tekstslide

wat is conjunctuur?
‘vraagzijde / conjunctuur’ en de ‘aanbodzijde / structuur’ van de economie

Slide 14 - Tekstslide

Het CPB is een onderzoeksinstituut gericht op economische wetenschap en economische beleidsplannen

Slide 15 - Tekstslide

Waar staat de afkorting CPB voor?
A
Centraal Publiciteit Bureau
B
Centraal Plan Bureau
C
Centrum Publieke Belangen

Slide 16 - Quizvraag

Centraal Plan Bureau
  • CPB maakt analyses van economisch  beleid van regering
  • Onderdeel van Ministerie van Economische Zaken, maar functioneert ook als onafhankelijk adviesorgaan
  • Politieke partijen kunnen verkiezingsprogramma laten doorrekenen

Slide 17 - Tekstslide

als het Centraal Planbureau de koopkracht berekent dan moet er...
A
veel in je leven veranderen
B
weinig in je leven veranderen
C
niets in je leven veranderen

Slide 18 - Quizvraag

Adviezen van CPB

- Toezicht houden over de wereldhandel en de prijzen
-Overheid : begrotings en monetair beleid

Slide 19 - Tekstslide

CPB rekent wat de gevolgen zijn op het terrein van werkgelegenheid, winst van de bedrijven
Overheid neemt beslissing 

Slide 20 - Tekstslide

Adviesorganen van de overheid
Het centraal planbureau [CPB]
Een instelling die de gevolgen van het overheidsbeleid bestudeert en voorspellingen doet over de Nederlandse economie.

centraal bureau voor statistiek [CBS]
Instelling die cijfers verzamelt, bewerkt en publiceert voor de overheid, burgers en bedrijven. Het CBS berekent bijvoorbeeld de gemiddelde gezinsconsumptie, het autogebruik in Nederland en andere (index)cijfers.

De sociaal-economische raad [SER]
Adviesorgaan van de regering voor sociaal-economisch beleid.

Slide 21 - Tekstslide

vragen
VRAGEN? 

Slide 22 - Tekstslide

Huiswerk:
Maken vraag 1 t/m 4
Hoofdstuk  4

Slide 23 - Tekstslide