tv3.chi1 les 20 en les 21

兔年快乐         
Happy New Year 🐇 you!
  
SO karakters les 19 t/m 21 volgende week 
兔 tù Konijn
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
ChineesMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

兔年快乐         
Happy New Year 🐇 you!
  
SO karakters les 19 t/m 21 volgende week 
兔 tù Konijn

Slide 1 - Tekstslide

复习
Boven / Onder - Vorige / Volgende
Dagen van de week / Welke dag is het?
Jaartallen


Slide 2 - Tekstslide

说明作业    第六十三页  Opdracht 8, p.63
1. A         你叫什么名字?    
2. C         你去中国吗?
3. D          我后天晚上给你电话。
4. C          明天早上
5. A          你下午 哪儿?(of eventueel B 住在)
6. D          八点半我飞机去美国。

Slide 3 - Tekstslide

说明作业   第九个练习   Opdracht 9, p. 63 type-opdracht
1. 下个星期天/日我们在上海喝茶。Of 我们下个星期天/日在上海喝茶。
2. 老师没有孩子,可是她的男朋友有两个孩子。
3. 下个星期四我坐飞机。 Of 我下个星期四坐飞机。
4. 为什么你前天不在学校?

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

第二十一课:买鞋子 Les 21: schoenen kopen
shēng cí
 生 词 p. 70

Schrijf de uitspraak fonetisch bij het pinyin.

Slide 6 - Tekstslide

第二十一课  语法 Grammatica    的 de   p. 72
1. geeft bezit aan ('van':  Mijn verjaardag 我的生日
2. gebruiken om een omschrijving (bepaling) bij een znw (kern) te geven.  Dat doe je zo: bepaling + 的 + kern
De bepaling kan een bijvoeglijk naamwoord zijn of een hele zin. 

Bekijk de voorbeelden op p. 72 en vertaal de zinnen daaronder naar karakters. 

Slide 7 - Tekstslide

第二十一课  语法 Grammatica    的 de   p. 72
 bepaling + + kern
De bepaling kan een bijvoeglijk naamwoord zijn of een hele zin. 

Duur boek:       很贵  的 
Lekker brood:      好吃  的 面包
Het boek dat ik gisteren heb gekocht: 我昨天买 的 

Slide 8 - Tekstslide

第二十一课  语法 Grammatica    太...了  tài ... le  p. 72
太...了 tài ... le betekent 'te + bnw' (positief of negatief)

Bekijk de voorbeelden op p. 72

Slide 9 - Tekstslide

第二十一课  语法 Grammatica    觉得 juéde    p. 72
Werkwoord om aan te geven wat je van iets vindt

觉得 + een bijvoeglijk naamwoord of een hele zin
Bekijk de voorbeeldzinnen op p. 72

Slide 10 - Tekstslide

第二十一课  语法 Grammatica    怎么样 zěnmeyàng    p. 73
怎么样 zěnmeyàng  "En hoe zit het daarmee?"

Datgene waar je naar vraagt + 怎么样
你  怎么样?
你爸爸 怎么样?
北京 怎么样?
两点半 怎么样? 你觉得两点半怎么样?nǐ juéde liǎng diǎn                                                                                                 bàn zěnmeyàng

Slide 11 - Tekstslide

第二十一课  语法 Grammatica    怎么样 zěnmeyàng    p. 73
nǐ juéde xué zhōngwén zěnmeyàng
 你 觉得    学        中文         怎么样

nǐ juéde zhè shuāng xiézi  zěnmeyàng
觉得     这       双       鞋子    怎么样

nǐ juéde hóngsè de xiézi zěnmeyàng
你  觉得     红色   的   鞋子   怎么样

Slide 12 - Tekstslide

第二十一课  语法 Grammatica    吧 ba    p. 73
Staat altijd aan het einde van een zin

1. suggestie geven, naar een bevestiging vragen (zie voorbeeldzinnen)

2. zin iets verzachten (gebiedende wijs 'Eet' naar 'Eet maar' (zie voorbeeldzinnen)

Slide 13 - Tekstslide

Aan de slag 
Vertaal de dialoog op p. 71
Tijd: 10 minuten
Daarna: klassikaal behandelen
Snel klaar? Maak opdracht 2 
timer
10:00

Slide 14 - Tekstslide

说明 第二个练习 Opdracht 2, p. 74
   sān shí bā hào de xiézi
1.  三 十  八   号  的   鞋子 

    hóngsè de shū
2. 红 色  的

     bàba shàng ge xīngqī mǎi de fēijī piào             wǒ hěn xǐhuān de nán péngyǒu
5. 爸爸    上       个     星期   买  的  飞机票           6. 我   很     喜欢    的  男    朋友

    kě'ài de māo
3. 可 爱    猫

    bù hǎo chī de miànbāo
4. 不   好    吃       面  包

Slide 15 - Tekstslide

说明 第五个练习 Opdracht 5, p. 75
   wǒ méi yǒu qián mǎi zhè shuāng xiézi 
1. 我  没   有      钱    买     这     双      鞋子。

      nǐ xīn mǎi de xiézi hěn piāoliàng 。
2. 你  新    买   的 鞋子  很    漂亮。

    wǒ méi yǒu sān shí liù hào , yǒu sān shí jiǔ hào 。
3. 我  没    有    三   十  六  号,     有    三   十  九 号。

Slide 16 - Tekstslide

说明 第五个练习 Opdracht 5, p. 75
     jīntiān de wǎnfàn tài hǎo chī le 
4. 今天     的      晚饭   太   好  吃 了。

    wǒ méi yǒu lánsè de xiézi , yǒu lǜsè de   xiézi
5. 我    没   有    蓝色  的 鞋子,   有   绿色 的鞋子!

     nǐ bù juéde tài guì le ma 
6. 你 不  觉得   太  贵 了 吗?

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Aan de slag 
写汉字    Karakters schrijven
写第十个练习                         Klaar? Begin met opdracht 10, p. 88

Slide 20 - Tekstslide

说明 第三个练习 Opdracht 3, p. 74
1. 我  /  美  /  你  / 很  /  觉得     
     1        5       3       4        2 
2. 我  /  漂亮  /  觉得  /  鞋子  /  很  /  蓝色  /  的
     1            7          2              5            6        3             4
3. 觉得  /  鞋子  /  很  /  贵  /  我  /  这  /  双
      2              5            6      7       1          3         4
4. 觉得  /  太  /  了  /  我  /  贵
    2              3         5       1          4
5. 我  /  吧  /  星期六  /  去  /  不     
     1         5               2           4         3
     

Slide 21 - Tekstslide

阅读 第十三个练习   Opdracht 13, p. 64

Lees de teksten 1 en 2 bij opdracht 13 en beantwoord de vragen bij tekst 1 en tekst 2.
Tijd: 10 minuten
timer
10:00

Slide 22 - Tekstslide

说明作业  第十三个练习   Opdracht 13, p. 64
Tekst 1
1. Nederland (我是荷兰人)
2. Maandag, dinsdag, woensdag (星期一,星期二,星期三去学校
3. Engels en Nederlands (我不喜欢学英文和荷兰文)
4. Maandag, vrijdag en zaterdag (星期一,星期五和星期六不吃面包)

Slide 23 - Tekstslide

说明作业  第十三个练习   Opdracht 13, p. 64
Tekst 2
1. Mo heeft twee boeken: onjuist (我有很多书)
2. Mo vindt Chinese boeken niet duur: juist (中文书不贵)
3. Mo wil in Shanghai thee kopen: juist (我在上海也要买茶)

Slide 24 - Tekstslide