Proefoets

1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 30 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

 • Taking the register (roll call)
 • What do you need?
 • Learning goals
 • Grammar Recap
 • Catch up
 • Self-test
 • Exit ticket
 • Homework

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Binder
                    

Slide 5 - Tekstslide

At the end of this lesson you should know ...:
 • ... your strengths and weaknesses

Slide 6 - Tekstslide

Exercise A (1/2)
 1. vakantie
 2. gauw
 3. guitar
 4. by car
 5. favourite
 6. summer
 7. special
 8. way

Slide 7 - Tekstslide

Exercise A (2/2)
 • 9. learn
 • 10. tonight
 • 11. listen
 • 12. guest

Slide 8 - Tekstslide

can / can't
Om te zeggen dat je iets kan of mag gebruik je
het hulpwerkwoord 'can'

Om te zeggen dat je iets niet kan of niet mag gebruik je 'can't (cannot)'

Can en can't (cannot) worden altijd gevolgd door het hele werkwoord!

Slide 9 - Tekstslide

Exercise B (1/2)
 • 1. can't
 • 2. can't
 • 3. can
 • 4. Can
 • 5. can't

Slide 10 - Tekstslide

Grammar: can / can't
Bevestigend (+)
Vragend (?)
Ontkennend (-)
I can ...
Can I ...?
I can't ...
You can ...
Can you ...?
You can't ...
He / She / It can ...
Can he/she/it ...?
He/She/It can't ...
We can ...
Can we ...?
We can't ...
You can ...
Can you ...?
You can't ...
They can ...
Can they ...?
They can't ...

Slide 11 - Tekstslide

Exercise B (2/2)
 • 6. I can do homework.
 • 7. They can't help.
 • 8. Can you play guitar?
 • 9. Billy can go out tonight.
 • 10. Mary and Meryam can't come over.

Slide 12 - Tekstslide

Telling the time

Slide 13 - Tekstslide

Exercise C (1/2)
 • 1. twenty-four (minutes) past four
 • 2. twenty-two (minutes) to ten
 • 3. seventeen (minutes) past two
 • 4. twenty (minutes) past twelve
 • 5. fourteen (minutes) to seven

Slide 14 - Tekstslide

Exercise C (2/2)
 • 6. five (minutes) to four
 • 7. twenty-five (minutes) to five
 • 8. ten (minutes) past two
 • 9. ten (minutes) to ten
 • 10. twenty (minutes) past one

Slide 15 - Tekstslide

New grammar: present simple
 • Je maakt de present simple door het hele werkwoord (zonder to) te gebruiken.
 • LET OP 1: als het onderwerp van de zin he, she of it is,                    dan zet je -s achter het werkwoord.
 • LET OP 2: als bij he, she en it het werkwoord op een                         -s klank eindigt, dan zet je -es achter het                         werkwoord                                                                         (Een -s klank = -ch / -sh / -s / -x / -z)

Slide 16 - Tekstslide

Exercise D
 • 1. remembers (he)
 • 2. spend (we)
 • 3. laugh (they)
 • 4. goes (she)
 • skips (he)

Slide 17 - Tekstslide

Dates
               Data in het Engels kun je op 2 manieren                                                  zeggen/schrijven:
                   dag + nummer + maand > 
                   dag + maand + nummer >


- dag + nummer + maand: Friday the fifth of December.
- dag + maand + nummer: Friday December the fifth.

Slide 18 - Tekstslide

Ordinals

Slide 19 - Tekstslide

Exercise E (1/3)
 • 1. dinsdag
 • 2. juni
 • 3. fifth
 • 4. nineteenth

Slide 20 - Tekstslide

Exercise E (2/3)
 • 5. Thursday the ninth of July
 •      Thursday July the ninth
 • 6. Monday the sixth of March
 •      Monday March the sixth
 • 7. Sunday the fourth of February
 •      Sunday February the fourth
 • 8. Wednesday the seventeenth of October
 •       Wednesday October the seventeenth

Slide 21 - Tekstslide

Exercise E (3/3)
 • 8. Wednesday the seventeenth of October
 •       Wednesday October the seventeenth
 • 9. Thursday the twentieth of May
 •      Thursday May the twentieth
 • 10. Saturday the twelfth of September
 •         Saturday September the twelfth

Slide 22 - Tekstslide

Plurals
Algemeen 1
Zelfstandig naamwoord +s (teacher > teachers, etc.)
Algemeen 2
Eindigt het zelfstandig naamwoord op: -s/-sh/-ch/-x/-z (s-klank) , dan krijg je +es 
(bus > buses / dish > dishes / match > matches / box > boxes / fez > fezzes)
Algemeen 3
Eindigt het zelfstandig naamwoord op medeklinker+o, dan krijg je +es 
(tomato > tomatoes / hero > heroes > echo > echoes)
Algemeen 4
Als het zelfstandig naamwoord eindigt op medeklinker+y, dan krijg je -ies op het eind (city > cities / baby > babies / country > countries), de -y valt weg
Let op
Eindigt het zelfstandig naamwoord op -f, dan verandert de -f in -ves 
(wolf > wolves / knife > knives)
Uitzonderingen 1
Sommige zelfstandig naamwoorden zijn altijd enkelvoud  (hair / fish / sheep)
Sommige zelfstandig naamwoorden zijn altijd meervoud (trousers / glasses / scissors)
Uitzonderingen 2
Sommige zelfstandig naamwoorden hebben een eigen meervoudsvorm
(man > men / child > children / tooth > teeth / foot > feet / mouse > mice)

Slide 23 - Tekstslide

Exercise F
 • 1. saves
 • 2. teeth
 • 3. cats
 • 4. cities
 • 5. children
 • 6. names
 • 7. planes
 • 8. pictures

Slide 24 - Tekstslide

have got / has got                                                                   Afkortingen: 
       have got > 've got                                      x                                    have not got > haven't got
         has got > 's got                                                                           has not got > hasn't got
Bevestigend (+)
Vragend (?)
Ontkennend (-)
I have got ...
Have I got ...?
I have not got ...
You have got ...
Have you got ...?
You have not got ...
He/She/It has got ...
Has he/she/it got ...?
He/She/It has not got ...
We have got ...
Have we got ...?
We have not got ...
You have got ...
Have you got ...?
You have not got ...
They have got ...
Have they got ...?
They have not got ...

Slide 25 - Tekstslide

Exercise H
 • 1. Could I speak to Charlie, please? 
 • 2. I’m sorry, he isn't in right now. 
 • 3. How can I get there / to the concert? 
 • 4. Can I have a phone number please? 
 • 5. I'm / We're really sorry, but we can't come. /                 We can't that day. We already have plans.                       Thank you for inviting us.

Slide 26 - Tekstslide

Exercise G
 • 1. hasn't got (she)
 • 2. Have ... got
 • 3. has got (he)
 • 4. has got (it)
 • 5. Have ... got (I)
 • 6. haven't got (they)
 • 7. have got (we)
 • 8. Has ... got (she)

Slide 27 - TekstslideM1D             M1C

Slide 28 - Tekstslide

Study: 
  - Vocabulary 2.1-2.3, page 162+163, Workbook A
  - Phrases Writing + Phrases Speaking, page 164+165, Workbook A
  - Grammar
     - present simple
     - personal pronouns
     - ordinal numbers
     - days. months and dates
     - telling the time
     - can / can't
     - have got
     - plurals

Slide 29 - Tekstslide

Thanks for your attention
Please disinfect your table

Slide 30 - Tekstslide