SMART-doelen

SMART-doelen
Why?
Tijdens groeigesprekken of door bekijken van CirQels bleek dat bijna iedereen hier moeite mee heeft. Een goede evaluatie start bij goed geformuleerde doelen. In het teken van de komende evaluatievergaderingen lijkt een opfrissing dus wel zinvol.

Doel: Aan het einde van deze oefening voelen de teamleden zich vaardiger om SMART-doelen te formuleren.
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsBuitengewoon lager onderwijs

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

SMART-doelen
Why?
Tijdens groeigesprekken of door bekijken van CirQels bleek dat bijna iedereen hier moeite mee heeft. Een goede evaluatie start bij goed geformuleerde doelen. In het teken van de komende evaluatievergaderingen lijkt een opfrissing dus wel zinvol.

Doel: Aan het einde van deze oefening voelen de teamleden zich vaardiger om SMART-doelen te formuleren.

Slide 1 - Tekstslide

Aan het einde van de oefening voelen de teamleden zich competenter om SMART-doelen te formuleren.
Hoe vaardig voel jij je in het formuleren van SMART-doelen?
0100

Slide 2 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Concretiseer SMART:
waar denk jij aan bij elke letter?

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Specifiek
Specifiek: definiëren wat je wil bereiken
Wie? Wat? Waar? Hoe?
Concretiseer!Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Meetbaar
Meetbaar: (term zichtbaar kan soms beter zijn als je bv gedrag wil veranderen, want dat is moeilijk ‘meetbaar’) 
Hoe ga je zien dat het doel bereikt is? Welke criteria kunnen je helpen om te bepalen of het doel bereikt is?

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Acceptabel
Acceptabel: “aanvaardbaar” 
hier draait het vooral om betrokkenheid/ eigenaarschap van de persoon waarop het doel slaat 
Is dit wat de lln/ lkr zelf ook wil bereiken?


Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Realistisch
 Realistisch: is dit doel haalbaar met de middelen/ mogelijkheden/ competenties (en tijd) die voor handen zijn?


Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tijdsgebonden
Tijdsgebonden: is dit doel afgebakend in tijd? 
Dit helpt om de voortgang te bewaken én prioriteiten te stellen.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tips
  • Kleine stapjes!
  • Gebruik positieve taal
  • Gebruik hulpbronnen
    (Chat GPT, inspiratielijsten, taxonomie van Bloom...) 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dit doel is niet SMART geformuleerd. Welke letter(s) is/zijn er tekort?

"De leerling (5e lj) kent de leerstof van wiskunde van het 4e leerjaar"
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdsgebonden

Slide 11 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Oefening in groep
Elk groepje krijgt een doel dat niet SMART geformuleerd is.
Opdracht: maak dit doel SMART
Je krijgt hiervoor 5' de tijd om als groep het doel te herfomuleren
Daarna koppelen we terug in groep.
timer
5:00

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3 groepen
Groep 1: De leerling kan zelfstandig werken tijdens de les (type BA)
Groep 2: De leerling is in orde met zijn materiaal (T9)
Groep 3: De leerling ervaart rust doorheen de dag (T3)

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groep 1
De leerling kan zelfstandig werken tijdens de les.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groep 2:
De leerling is in orde met zijn materiaal.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groep 3:
De leerling ervaart rust doorheen de dag.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk doel uit je eigen trajecten wil je graag SMART(er) formuleren?

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Werk in duo's aan je doel
Bespreek met je duo-partner hoe het doel SMART(er) geformuleerd kan worden. (je bespreekt elk 1 doel)

Nadien koppelen we terug in groep en wordt er door de groep feedback gegeven op het doel.
timer
5:00

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugkoppeling in groep
Lees je nieuw geformuleerde doel voor.
De groep geeft feedback of ze elke letter in het doel herkennen.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vul je nieuw geformuleerde doel in:

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe vaardig voel jij je in het formuleren van SMART-doelen?
0100

Slide 22 - Poll

Deze slide heeft geen instructies