11.3 Inductie

  11.3 Inductie
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

  11.3 Inductie

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
Je gaat vandaag leren:

 • hoe je met een magneet spanning kan opwekken
 • wat inductiestroom is
 • wat wisselspanning is
 • hoe een dynamo / generator werkt
 • hoe microfoons en luidsprekers werken

Slide 2 - Tekstslide

Herhaling elektromagneet
Bestaat uit een ijzeren kern met daaromheen een spoel.
 • stroom door spoel: er ontstaat een magnetisch veld in de spoel
 • door de ijzeren kern wordt magnetisch veld versterkt
 • heeft een noord- en een zuidpool
 • als stroomrichting omgedraaid wordt verandert de noordpool in de zuidpool, zuidpool wordt noordpool

Slide 3 - Tekstslide

Elektromagneet
Elektriciteit maakt een magnetisch veld

 • spoel (lussen)
 • spanningsbron
 • (ijzeren kern)

Slide 4 - Tekstslide

luidspreker
elektrische stroom activeert 
een elektromagneet
Door de stroom steeds om 
te draaien wordt deze 
aangetrokken en afgestoten
-> trilling van de conus

Slide 5 - Tekstslide

Inductie 
Met een bewegend magneetveld wordt stroom opgewekt (demo)

 • spoel (lussen)
 • spanningsbron
 • (ijzeren kern)

Slide 6 - Tekstslide

toepassingen van inductie
- microfoon
      geluidstrillingen zetten 
      een magneet in beweging, 
      waardoor een inductie-stroompje
      wordt opgewekt
      Deze stroom is voor elk geluid 
      anders

Slide 7 - Tekstslide

toepassingen van inductie
- dynamo (zat vroegah op je fiets voor je licht)

- stroomgenerator op beweging
    - windmolen
    - waterrad
   

Slide 8 - Tekstslide

Inductie
Het opwekken van een elektrische stroom in een stroomkring door een spoel in een veranderend magnetisch veld te plaatsen.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Link

Dus:
 
Inductiespanning
Spanning opgewekt in een spoel doordat het aantal magnetische veldlijnen binnen de spoel verandert.

LET OP 
 • bij stroom door spoel: dan heb je een elektromagneet
 • als je een permanente magneet beweegt t.o.v. spoel loopt er een stroom (Dus het omgekeerde van paragraaf 9.1)
Slide 11 - Tekstslide

Wisselspanning / gelijkspanning
Bij wisselspanning lopen elektronen van de pluspool naar de minpool en van de minpool naar de pluspool. De stroom wisselt dus continu van richting. 

Bij gelijkspanning lopen elektronen alleen van de pluspool naar de minpool; de stroom loopt dus altijd in dezelfde richting. 


Slide 12 - Tekstslide

Werking dynamo / generator
1. Je fietst.
2. Het wieltje van de dynamo gaat draaien.
3. De magneet gaat draaien.
4. In de spoel gaat een stroom lopen.
5. De lamp gaat branden.

Slide 13 - Tekstslide

Wanneer je een magneet bij een spoel houdt, ontstaat er (inductie)spanning.
A
Ja, altijd.
B
Ja, wanneer je de magneet of de spoel beweegt.
C
Ja, wanneer je de magneet én de spoel beweegt.
D
Nee, nooit.

Slide 14 - Quizvraag

Spanning opgewekt met een elektromagneet is altijd
A
wisselspanning
B
gelijkspanning

Slide 15 - Quizvraag

De inductiespanning die kan ontstaan is afhankelijk van...
A
De hoeveelheid wikkelingen van de spoel.
B
De sterkte van het gebruikte magneetveld.
C
De grootte van een wikkeling van de spoel.
D
Alle antwoorden zijn juist.

Slide 16 - Quizvraag

De inductiespanning die kan ontstaan is afhankelijk van...
A
Het soort materiaal waarvan de spoeldraad gemaakt is.
B
De snelheid waarmee het aantal magnetische veldlijnen verandert.
C
De weerstand van de spoel.

Slide 17 - Quizvraag

Een luidspreker zet
A
geluid om in elektrische stroom
B
elektrische stroom om in geluid

Slide 18 - Quizvraag

Welk onderdeel van de luidspreker wordt een elektromagneet?
A
de permanente magneet
B
de conus
C
de spoel

Slide 19 - Quizvraag

Een microfoon zet
A
geluid om in elektrische stroom
B
elektrische stroom om in geluid

Slide 20 - Quizvraag

Hoeveel spanning levert het stopcontact?
A
230 V
B
220 V
C
320 V
D
12 V

Slide 21 - Quizvraag

Hoeveel Watt is 12 kW?
A
12 000 W
B
1 200 W
C
120 W
D
0,012 W

Slide 22 - Quizvraag

Hoe noemen we bij een fiets de magneet en de spoel?
A
Turbine
B
Generator
C
Dynamo
D
Motor

Slide 23 - Quizvraag

Hoe noemen we bij een windmolen de magneet en de spoel?
A
Turbine
B
Generator
C
Dynamo
D
Motor

Slide 24 - Quizvraag

Waaruit bestaat een dynamo?
A
een spoel
B
een spoel en een magneet
C
een spoel een magneet en een lampje
D
een spoel, een magneet, een lampje en een schakelaar.

Slide 25 - Quizvraag

Hoeveel polen heeft een magneet?
A
0
B
1
C
2
D
3

Slide 26 - Quizvraag

Welke stoffen worden aangetrokken door een magneet?
A
Alle metalen
B
IJzer
C
IJzer en nikkel
D
IJzer, nikkel en cobalt

Slide 27 - Quizvraag

Wat is een spoel?
A
Een ingewikkeld stukje ijzer
B
Een stroomdraad
C
Een stroomdraad die ergens omheen gewikkeld zit
D
een dynamo

Slide 28 - Quizvraag

Lesdoelen
Je gaat vandaag leren:

 • hoe je met een magneet spanning kan opwekken
 • wat inductiestroom is
 • wat wisselspanning is
 • hoe een dynamo / generator werkt
 • hoe microfoons en luidsprekers werken

Slide 29 - Tekstslide