K2-W2

K2-W2
Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerzorgingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

K2-W2
Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten

Slide 1 - Tekstslide

Doelen
 • Je werkt samen met andere professionals, informele zorgverleners en andere naastbetrokkenen binnen en buiten de organisatie 
 • Je werkt interdisciplinair en verbindend samen met formeel en informeel betrokkenen in (multidisciplinaire/interdisciplinaire) teams
 • Je schakelt indien noodzakelijk zorgverleners van andere disciplines in.
 • Je stemt werkzaamheden en de inzet van hulpmiddelen met hen af en geeft hen de benodigde informatie voor de afstemming van de zorgverlening
 Slide 2 - Tekstslide

Eindopdrachten
1. Persoonlijkheidstest en Belbintest maken op www.123test.nl
2. Opdracht over het samenwerken in jouw organisatie
3. MDO/cliëntenbespreking voorbereiden en bijwonen, met reflectie

Slide 3 - Tekstslide

Het is voor jou bewoner/cliënt altijd duidelijk waar ze met een vraag terecht kunnen
ja
nee

Slide 4 - Poll

Met wie werk jij,
als VZ-IG, in
jouw organisatie samen?

Slide 5 - Woordweb

Wanneer vind jij de samenwerking succesvol?

Slide 6 - Open vraag

Aan welke overlegvormen neem jij deel? En wat is je taak?

Slide 7 - Open vraag

Succesvol samenwerken
 • interdisciplinair en verbindend samenwerken met formele en informele zorgverleners
 • wanneer nodig zorgverleners van een andere discipline inschakelen
 • alle benodigde informatie over afstemming van de zorg delen met de betrokken zorgverleners
 • tijdig overleggen met de betrokken zorgverleners over de afstemming van de werkzaamheden en de inzet van technologie
 • de vertaalslag maakt van het advies van experts naar de wensen en behoeften van de zorgvrager
Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Wat heb je nodig om als team
succesvol te kunnen samenwerken?

Slide 10 - Woordweb

Slide 11 - Video

Groepsopdracht
Bespreek in een groepje de volgende vragen:
Merk jij in de BPV dat collega's in een team verschillende rollen hebben? Zo ja, hoe?
Welke rol heb jij? 
En wat denkt je groepsgenoot welke rol jij hebt?

Slide 12 - Tekstslide

Wie heeft er een MDO bijgewoond?
JA
NEE

Slide 13 - Poll

Wat is het doel van een MDO?

Slide 14 - Open vraag

Doel van MDO
Komen tot een gezamenlijk gedragen beleid om de geboden zorg af te stemmen en te anticiperen op mogelijke problemen en ten behoeve van het welbevinden van de oudere. 

Slide 15 - Tekstslide

Pluspunten
 • Betere samenwerking;
 • Vaststellen van een gezamenlijke opvatting over goede zorg;
 • Verbetering van effectiviteit en doeltreffendheid;
 • Continuïteit van zorg;
 • Elkaar aanvullen qua deskundigheid en leren van elkaars werkwijze;
 • Goed inschatten van de voor- en nadelen per discipline m.b.t. deelname aan hetsamenwerkingsverband;
 • Signaleren van knelpunten of tekorten in de zorg. 

Slide 16 - Tekstslide

Nadelen 
 • Het kost extra tijd (organisatie, coördinatie en het overleg zelf);
 • Verlies van eigen identiteit;
 • Trage besluitvorming;
 • De disciplines werken in verschillende organisaties, waardoor planning van overleg moeilijk kan zijn;
 • Het kan tot conflicten leiden (door o.a. tegengestelde doelen, verschillende normen, onduidelijke doelen). 

Slide 17 - Tekstslide

Aan de slag

Slide 18 - Tekstslide