H4 Werk en sociale mobiliteit

Programma
1. Herhaling H3
2. Uitleg H4
3. Actualiteit
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Programma
1. Herhaling H3
2. Uitleg H4
3. Actualiteit

Slide 1 - Tekstslide

De drie pijlers van de verzorgingsstaat zijn:
A
Economische Zaken, Sociale zekerheid en gezondheidszorg.
B
Gezondheidszorg, Onderwijs en Cultuur
C
Sociale Zekerheid, Onderwijs en Gezondheidszorg
D
Gezondheidszorg, Onderwijs en Sociale Verzekering

Slide 2 - Quizvraag

Hoe heet de wet die regelt dat gemeenten bijstandsgerechtigden kunnen verplichten tot het doen van een tegenprestatie?
A
Bijstandswet
B
Participatiewet
C
Werkloosheidswet
D
Prestatiewet

Slide 3 - Quizvraag

Iemand die nog nooit heeft gewerkt kan geen aanspraak maken op:
A
de Werkloosheidswet (ww)
B
de Algemene Ouderdomswet
C
de Algemene Nabestaandenwet
D
de Algemene Kinderbijslagwet

Slide 4 - Quizvraag

Als Teun deze uitkering wil krijgen, verplicht de gemeente waar hij woont hem vrijwilligerswerk te doen.
A
de Werkloosheidswet
B
de AOW
C
de Wulbz
D
de bijstand

Slide 5 - Quizvraag

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Leerdoelen
1.  Je kent de piramide van Maslow en kan bij een voorbeeld aangeven over welke behoefte van Maslow het gaat.
2. Je kent de begrippen sociale mobiliteit, sociale ongelijkheid en maatschappelijke ladder.

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Noem een beroep waarmee je hoog op de sociale ladder staat. Welke factor speelt een rol?

Slide 21 - Open vraag

Noem een beroep waarmee je laag op de maatschappelijke ladder staat. Welke factor speelt een rol?

Slide 22 - Open vraag

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Welke behoefte van Maslow?
Door na het werk een cursus arbeidsrecht te volgen, probeert Jesse zijn kennis te verbreden.

Slide 26 - Open vraag

Welke behoefte van Maslow?
De stagiair krijgt bij zijn afscheid complimenten van de teamleider voor het werk dat hij heeft verzet.

Slide 27 - Open vraag

Welke behoefte van Maslow?

Omdat Naomi een vast contract heeft, kan ze meer geld van de bank lenen voor een koophuis.

Slide 28 - Open vraag

“Voor niets gaat de zon op. Ik moet er wel mijn brood bij de bakker van kunnen halen”, zegt Bert als hij vraagt om een salarisverhoging nu hij structureel meer uren werkt.

Slide 29 - Open vraag

Leg in je eigen woorden uit wat sociale ongelijkheid is.

Slide 30 - Open vraag

Slide 31 - Tekstslide

Huiswerk
Lezen Lesboek blz. 168 t/m 171
Maken werkboek opdracht 9 blz. 154

Slide 32 - Tekstslide