Les 5: pedagogen en hun visie

Pedagogen en hun visie
Les 5 
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Pedagogen en hun visie
Les 5 

Slide 1 - Tekstslide

Aan het einde van deze les: 
 • kun je uitleggen wat een pedagogische visie inhoudt. 
 • kun je voorbeelden noemen van pedagogische stromingen 
 • kun je uitleggen wat de pedagogische stromingen inhouden 
 • kun je toelichten wat de uitgangspunten zijn van bekende pedagogen.  

Slide 2 - Tekstslide

2.1 pedagogische visie 
Een pedagogische visie is een samenhangend geheel van opvattingen over de opvoeding van kinderen. 

Zegt iets over het hoe en waarom van je pedagogisch handelen. 

Elke school/kinderopvang heeft een visie 

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Link

Pedagogische stromingen 
Een pedagogische stroming is een theorie over opvoeding, ontwikkeld door een deskundige. 

Lezen met elkaar: 
2.2 pedagogische stroming (blz. 22) > pedagogisch klimaat 

Slide 5 - Tekstslide

2.3 Pedagogen over opvoeden 
Veel pedagogen hebben in het verleden uitvoerig nagedacht over de opvoeding van kinderen en de werkwijze op school 

Hun inzichten kunnen helpen bij je werk en bij het ontwikkelen van een eigen visie, een eigen kijk op de opvoeding van kinderen. 

Slide 6 - Tekstslide

Pedagogen 
 • Freinet 
 • Gordon  
 • Korczak 
 • Montessori 
 • Pikler 
 • Reggio Emilia 
 • Steiner 

Slide 7 - Tekstslide

Aan de slag!
 • Verdeel de klas over 7 groepen
 • kies met elkaar een pedagoog 
 • Maak met elkaar hierover een presentatie/muurkrant/woordweb 
 • na 20 minuten presenteren jullie dat aan de klas 
timer
20:00

Slide 8 - Tekstslide

Tijd voor de presentaties 

Slide 9 - Tekstslide

Als er tijd over is...
 • Gaan werken aan een samenvatting voor de toets 
 • Begrippenlijst invullen (teams)  

Slide 10 - Tekstslide