H7

1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
In vogelvlucht door hoofdstuk 7
Start maken met wiskundige vaardigheden

Slide 2 - Tekstslide

Doelen
  • Ik kan uitleggen wat een hoogtelijn en een zwaartelijn is.
  • Ik kan de eigenschappen opnoemen van een gelijkbenige, gelijkzijdige en rechthoekige driehoek.
  • Ik kan uitleggen wat de tophoek en basishoeken zijn.
  • Ik ken de definitie van de hoekensomdriehoek en hiermee rekenen.
  • Ik kan uitleggen wat een bissectrice is.
  • Ik kan 4 verschillende vierhoeken opnoemen met minstens 1 kenmerk.
  • Ik kan vertellen welke hoeken hetzelfde zijn in een Z-hoek en in een F-hoek.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Een lijn die door een hoekpunt gaat en loodrecht op de overstaande zijde staat.

Slide 6 - Open vraag

Een lijn die door een hoekpunt gaat en door het midden van de overstaande zijde.

Slide 7 - Open vraag

Slide 8 - Tekstslide

Hoe heet deze hoek van de gelijkbenige driehoek?

Slide 9 - Open vraag

Slide 10 - Tekstslide

Een gelijkzijdige driehoek heeft 3 gelijke zijden en 3 gelijke hoeken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quizvraag

Slide 12 - Tekstslide

Een rechthoekige driehoek heeft altijd een hoek van 45 graden.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quizvraag

Slide 14 - Tekstslide

Een driehoek heeft een hoek van 45 graden en een hoek van 55 graden. Hoeveel graden is de derde hoek?

Slide 15 - Open vraag

Slide 16 - Tekstslide

Een lijn die een hoek middendoor deelt heet een …

Slide 17 - Open vraag

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Een vierhoek waarvan alle zijden even lang zijn.
A
Parallellogram
B
Trapezium
C
Ruit
D
Vlieger

Slide 21 - Quizvraag

Een vierhoek met minstens 1 paar evenwijdige zijden.
A
Parallellogram
B
Trapezium
C
Ruit
D
Vlieger

Slide 22 - Quizvraag

Een vierhoek waarvan beide paren overstaande zijden evenwijdig zijn.
A
Parallellogram
B
Trapezium
C
Ruit
D
Vlieger

Slide 23 - Quizvraag

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Wat heb je altijd nodig in een figuur met een Z-hoek of F-hoek?

Slide 26 - Open vraag

Einde van hoofdstuk 7 in vogelvlucht.
Vul je vraag hieronder in.

Slide 27 - Open vraag

Wiskundige vaardigheden
Kahoot

Slide 28 - Tekstslide