12B.1 Eigenschappen en definities

12B.1 Eigenschappen en definities
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

12B.1 Eigenschappen en definities

Slide 1 - Tekstslide

Definities
De eigenschap die vastlegt hoe een figuur er uit ziet.

Slide 2 - Tekstslide

Eigenschappen
Het is moeilijk aan te tonen dat een eigenschap een definitie is. Met een tegenvoorbeeld kun je aantonen dat een eigenschap geen definitie is.

Slide 3 - Tekstslide

Voorbeeld

Slide 4 - Tekstslide

Eigenschappen van figuren

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Alle theorie op een rij...
Dit zou allemaal bekend moeten zijn en kun je nodig hebben om te bewijzen, je moet dan zelf bedenken welke theorie je wanneer gebruikt.

Slide 7 - Tekstslide

Hoeken-1
Overstaande hoeken: de overstaande 
hoeken bij twee kruisende lijnen zijn 
even groot. 
Hoek ABC = hoek DBE (overstaande hoeken).
F- en Z-hoeken: wanneer twee lijnen even
wijdig aan elkaar lopen, te herkennen aan 
bijvoorbeeld de pijltjes door de lijnen, kan 
je bewijzen dat hoek CAB = hoek BDE (Z-hoeken) 
en hoek CBF = hoek BED (F-hoeken).

Slide 8 - Tekstslide

Hoeken-2
Gestrekte hoek: dit is een hoek van 180 graden, 
oftewel een rechte lijn. 
In dit geval is hoek ABE + hoek DBE = 180 graden
(gestrekte hoek).
Rechte hoek: dit is een hoek van 90 graden. 
Een rechte hoek is te herkennen aan een 
soort vierkante in de hoek, zoals in de figuur 
te zien is bij hoek EBD.

Slide 9 - Tekstslide

Lijnen
 • Middelloodlijn: een middelloodlijn deelt een lijn doormidden en geeft hoeken van 90 graden. De middelloodlijn door S en F verdeelt AB in twee gelijke stukken.
 • Bissectrice: de bissectrice verdeelt een hoek in twee gelijke hoeken. Zo verdeelt de bissectrice van hoek B (de lijn BK) de hoek B in de twee gelijke hoeken hoek CBK en hoek ABK (bissectrice).
 • Hoogtelijn: de hoogtelijn is een lijn vanuit een hoek loodrecht op de overstaande zijde. In het figuur is CE de hoogtelijn vanuit hoek C, die loodrecht op AB staat.
 • Zwaartelijn: de zwaartelijn is de lijn die vanuit een hoek naar de overstaande zijde loop, waardoor die overstaande zijden in twee gelijke stukken verdeeld wordt. In het figuur in de lijn AD de zwaartelijn vanuit hoek A, zodat CD = BD (zwaartelijn).

Slide 10 - Tekstslide

Driehoeken
Hoekensom: dit is de som van alle drie de hoeken, die samen altijd 180 graden zijn.
Gelijkbenig: een gelijkbenige driehoek is een driehoek met twee gelijke zijden. De hoeken in een gelijkbenige driehoek zijn even groot. Hoek ABC = hoek ACB (gelijkbenige driehoek).
Gelijkzijdig: een gelijkzijdige driehoek is een driehoek, waarvan alle drie de zijden even lang zijn. Ook zijn alle hoeken even groot Volgens de hoekensom is elke hoek dan 60 graden.
Rechthoekig: een rechthoekige driehoek is een driehoek, waarvan één van de drie hoeken een rechte hoek is (90 graden).
Geodriehoek: een geodriehoek is een driehoek, waarvan één hoek een rechte hoek is en de andere twee hoeken gelijk zijn en dus beide 45 graden. Dit wordt ook wel een gelijkbenige rechthoekige driehoek genoemd.

Slide 11 - Tekstslide

Congruente driehoeken
Congruent: twee driehoeken zijn congruent (gelijk), wanneer ze aan één van onderstaande voorwaarden voldoen.
 • HZH: een zijde en twee aanliggende hoeken gelijk hebben
 • ZHH: een zijde, een aanliggende hoek en de tegenoverliggende hoek gelijk hebben
 • ZHZ: twee zijden en de ingesloten hoek gelijk hebben
 • ZZZ: alle zijden gelijk hebben
 • ZZR: twee zijden en de rechte hoek tegenover één van die zijden gelijk hebben

Slide 12 - Tekstslide

Gelijkvormige driehoeken
Gelijkvormig: twee driehoeken zijn gelijkvormig, wanneer ze aan één van onderstaande voorwaarden voldoen.
 • hh: twee hoeken gelijk hebben
 • zhz: een hoek en de verhouding van de aanliggende zijden gelijk hebben
 • zzz: de verhoudingen van alle zijden gelijk hebben
 • zzr: een rechte hoek en de verhouding van twee niet-aanliggende zijden gelijk hebben

Slide 13 - Tekstslide

Vierhoeken
Hoekensom: de hoekensom van een vierhoek is de som van alle vier de hoeken, die samen altijd 360 graden moeten zijn.
Parallellogram: een parallellogram is een vierhoek met twee paar evenwijdige zijden, waarvan de overstaande zijden even lang zijn. In een parallellogram zijn ook de overstaande hoeken even groot. De diagonalen van een parallellogram delen elkaar middendoor
Ruit: een ruit is een vierhoek met vier even lange zijden. De diagonalen van een ruit delen de hoeken middendoor en snijden elkaar loodrecht.
Rechthoek: een rechthoek is een vierhoek met vier rechte hoeken. De diagonalen van een rechthoek zijn even lang.
Vierkant: een vierkant is een vierhoek met vier even lange zijden en vier rechte hoeken.

Slide 14 - Tekstslide