H4 P4 L9 Goden

Les 9
Periode 4
Goden
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
LevensbeschouwingMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Les 9
Periode 4
Goden

Slide 1 - Tekstslide

Korte leerdoelen vorige lessen
- De begrippen Ariërs, Dravidische volkeren, Veda, sanatana dharmadharma (h) reïncarnatie, atman, brahman, karma (h), warna, dalit, moksha, Ganesha, Brahma, Vishnu, Shiva, trimurti
- Je kunt de vier kasten benoemen en beschrijven
- Je kunt uitleggen of een hindoe eerder een polytheïst, monist of monotheïst is ​

 

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoel vandaag
Aan het eind van de les:
...kun je het begrip puja in eigen woorden omschrijven. 

Slide 3 - Tekstslide

Het goddelijke
Hindoes geloven dat het brahman aanwezig is in alles wat leeft door atman. Dus is de natuur van goddelijke aard. Om deze reden kennen ze natuurverschijnselen bovennatuurlijke krachten toe. Goden zijn oorspronkelijk verbonden geweest met elementen van de natuur. Later werden goden ook als beschermgoden beschouwd. Er zijn duizenden goden, en zij zijn allemaal verpersoonlijkingen van een aspect van het goddelijke brahman. 

Slide 4 - Tekstslide

Het goddelijke
Als het over de godenwereld gaat zijn hindoes het niet met elkaar eens. Er zijn hindoes die in vele goden geloven (polytheïsme), er zijn hindoes die in één god geloven (monotheïsme) en er zijn hindoes die in een soort kracht geloven die in het universum aanwezig is (monisme: eenheid van alle dingen = bron en doel van alles). Er zijn hindoes die niet in god of goden geloven (atheïsme) en hindoes die het bestaan van god of goden in het midden laten. . 

Slide 5 - Tekstslide

Puja
Puja is een ritueel dat veel hindoes bijna dagelijks uitvoeren. Je gebruikt het woord voor zowel de verering van godenbeeldjes bij mensen thuis, als ook voor vereringen in tempels. 
Darshana = het kijken naar de godheid = bezoek aan tempel
Prasaad(a) = het geofferde voedsel > kan na puja gegeten worden

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Hoe heet het vereren van godenbeelden thuis en in de tempel?
A
pumba
B
puja
C
puha
D
purka

Slide 8 - Quizvraag

Slide 9 - Video

Wat is de naam van de transcendente scheppergod die nauwelijks wordt vereerd?
A
Shiva
B
Vishnu
C
Brahma
D
Ganesha

Slide 10 - Quizvraag

Deze scheppergod is onderdeel van de drie-eenheid van scheppergoden, deze drie-eenheid noemen we
A
triatjakaboemboem
B
trimpala
C
triatlon
D
trimurti

Slide 11 - Quizvraag

Deze god hoort niet bij de trimurti..
A
Ganesha
B
Vishnu
C
Shiva
D
Brahma

Slide 12 - Quizvraag

Krishna is een avatara van
A
Ganesha
B
Vishnu
C
Shiva
D
Brahma

Slide 13 - Quizvraag

Schrijf op: 1. de goddelijke oorsprong van al wat leeft 2. de hoogste scheppergod 3. de hoogste kaste

Slide 14 - Open vraag

De warna van deze kaste is wit en bestaat uit priesters.
A
ksatria's
B
brahmanen
C
sjoedra's
D
vaisja's

Slide 15 - Quizvraag

Hoe noemen we de voortdurende kringloop van wedergeboorten waarin de atman zit opgesloten?
A
atman
B
brahman
C
samsara
D
moksha

Slide 16 - Quizvraag

Hoe worden de kastelozen genoemd?

Slide 17 - Open vraag

De warna van deze kaste is zwart en bestaat uit dienaren.
A
ksatria's
B
brahmanen
C
sjoedra's
D
vaisja's

Slide 18 - Quizvraag

Het juiste handelen, op de juiste tijd, ​
op de juiste manier en om de juiste redenen volgens de universele wetten van de menselijke natuur wat tot tevredenheid, geluk en voorspoed zal leiden.
Dus: alle plichten (van de kaste) vervullen​ =
A
moksha
B
kama
C
dharma
D
artha

Slide 19 - Quizvraag