De Filmfabriek, gr 7/8, les 5 Geluid en muziek

GROEP 7/8
LES 5: Geluid en muziek

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidBasisschoolGroep 7,8

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides en 7 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Les 5 geluid en Muziek In deze les wil je de leerlingen laten horen hoe belangrijk geluid en muziek zijn in een film. Je krijgt daar een aantal mooie voorbeelden van: Uit de Lion King, uit Dolfje Weerwolfje en een scene uit “Het Klokhuis”. Allemaal bedoeld om de leerlingen te laten merken dat muziek bepaald wat voor gevoelens de filmmaker wil oproepen: spanning, romantiek, vrolijkheid, boosheid, geweld, tederheid, medelijden. Naast muziek zijn er nog het geluid en de geluidseffecten. Hiervan zit in de les ook een mooi voorbeeld. Een film zonder muziek is maar half af! Deze les richt zich vooral op de impact van geluid en muziek in film en minder op het in of toevoegen. We bieden simpele mogelijkheden die passend zijn bij deze leeftijdsgroep. Het is van belang dat je als leerkracht de verwachtingen over het toevoegen van geluid en muziek reëel houdt. Laat de leerlingen goed nadenken over het geluid en de muziek die zij vinden passen bij hun film. Luister en bespreek samen wat goed past! Laat vervolgens een klein groepje leerlingen met die klassikale keuze aan de gang gaan. Er is een enorme muziekdatabank waar zij uit kunnen kiezen. www.orangefreesounds.com (klik bovenaan in de horizontale balk op ‘Music’) of www.bensound.com (gebruik niet de fragmenten waar ‘Purchase’ (= Kopen) onder staat). Deze les richt zich vooral op de impact van geluid en muziek in film en minder op het in of toevoegen. We bieden simpele mogelijkheden die passend zijn bij deze leeftijdsgroep.

Instructies

Benodigdheden: 
LessonUp-les ‘De Filmfabriek, gr 7/8 les 5
begrippenlijst 5.1 geluid en muziek


Lesinhoud:
  • Verkenning: inhoud en introductie
  • Informatie: muziek
  • Informatie: geluid
  • Opdracht: geluid en muziek
  • Afsluiting: Volgende les


Leerdoel: 
  1. Aan het einde van de les kunnen de leerlingen geluiden maken die passen bij de eigen film, door gebruik te maken van spullen uit/rondom het klaslokaal  of muziekinstrumenten. 
  2. De leerlingen weten wat het belang is van geluid en muziek bij een film.

Verkenning: inhoud en introductie 
Bekijk de introductievideo. Vertel dat de muziek onder het filmpje van Rein en Nikita veranderde. Vraag de leerlingen of Nikita haar emotie ook veranderde. Vertel dat geluid heel belangrijk is in een film, maar dat het altijd begint bij goed acteerwerk. 

Informatie:
Het filmpje van Het Klokhuis vertelt heel goed hoe belangrijk muziek is in een film. Zonder geluid en muziek is een film heel saai! Bekijk de vier filmfragmenten uit de film ‘The Lion King’. Bespreek na elk fragment kort wat de muziek met de sfeer van het filmfragment deed. 

Informatie:
Lees klassikaal het eigen filmverhaal door. Welke geluiden komen er in voor? Welke soort muziek past er bij de sfeer van de film? 

Bespreek met de klas het soort muziek en verdeel de klas in twee groepen. Maak binnen die twee groepen groepjes van 4 leerlingen leerlingen. De twee groepen gaan aan verschillende opdrachten werken. 

1. Muziekkeuze voor de film van de klas
De leerkracht bespreekt met de gehele klas welk soort muziek het beste past bij de film. Een groepje leerlingen gaat met deze opdracht aan de slag en vertelt in een volgende les de resultaten. 

Laat de leerlingen de muziek kiezen via www.orangefreesounds.com (klik bovenaan in de horizontale balk op ‘Music’) of www.bensound.com (gebruik niet de fragmenten waar ‘Purchase’ onder staat). 

Gebruik hiervoor de tablets/iPads. Indien jullie film niet openbaar gemaakt wordt, kun je eventueel ook fragmenten/liedjes van Youtube kiezen. In dat geval mag jullie film dus niet op bijv. social media en de schoolwebsite geplaatst worden, i.v.m. de rechten van de muziek. Vertel dat het geluid en de muziek ná het opnemen van de film onder de film worden gezet.  

1. Geluiden voor de film van de klas
Komen er geluiden voor in de film die je in de montage toe kunt voegen? Bijvoorbeeld het luiden van de bel dat de school gaat beginnen. Of harde voetstappen. Of regen? Kijk of je deze geluiden op kunt nemen met de Ipad. In de montage kunnen deze geluiden toe gevoegd worden. 

Afsluiting
Vertel de leerlingen dat ze voor volgende les (les 6) alle props, kleding en accessoires mee moeten nemen, i.v.m. het filmen.

Werkbladen

Onderdelen in deze les

GROEP 7/8
LES 5: Geluid en muziek

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Les 2
Storyboard/Script
Les 1
Verhaal
Les 8
Reclame
Les 4
Acteren
Les 3
Art direction
Les 5
Geluid &
Muziek
Les 6
Filmen 
Les 7
Montage

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Bekijk het filmpje met Rein en Nikita
Introductie
Welke 3 soorten muziek hoorde je onder het filmpje met Nikita?  
Wat was de invloed van de muziek op het filmpje? 

Slide 4 - Tekstslide

1. Dramatische muziek
2. Vrolijke muziek
3. Spannende muziek

Slide 5 - Video

Nog een filmpje over de invloed van muziek op  een beeld of een verhaal. 
Muziek
'Heb je even voor mij”' : bij welk soort film past deze muziek?
Muziek
“Weense Wals” :  bij welk soort film past deze muziek?
Muziek
“Beyonce” :  bij welk soort film past deze muziek?

Slide 6 - Tekstslide

Antwoord voorbeelden
1. Nederlandse Komedie
2. Dansfilm
3. Film over jongeren
Geluiden en muziek zijn erg belangrijk in een film. Zonder geluid en muziek is een film heel saai! 

Jullie gaan naar drie dezelfde fragmenten uit de film 'The Lion King' kijken, maar steeds met andere muziek eronder. Zo hoor en zie je wat de invloed van muziek is. Muziek bepaalt de sfeer van de film. 

Bekijk en luister goed naar de verschillende fragmenten.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Video

Fragment 1 zonder geluid

Wat vind je van het fragment zonder geluid?

Slide 9 - Video

Fragment 2 met geluid, wat voor soort muziek is dit? Welke sfeer geeft deze muziek aan de film?

Slide 10 - Video

Fragment 3 met geluid, wat voor soort muziek is dit? welke sfeer geeft deze muziek aan de film ten op zichte van het eerste filmpje met geluidsfragment dat je gezien hebt?

Slide 11 - Video

Antwoord:
De muziek uit slide 11 hoort bij de de Lion King

1. Vind je muziek goed gekozen?
2. Waarom is de muziek wel of niet goed gekozen?
Foley artiest
Iemand die de geluiden voor een film opneemt, heet een foley artiest. Hij/zij heeft vaak een grote ruimte vol met spullen, waarmee de foley artiest de geluiden na doet. 
Foley artiest
Bekijk het fragment op de volgende slide om te zien hoe foley artiest Ronnie van der Veer te werk gaat. 
Bij het filmen wordt vaak alleen de tekst (wat de acteurs zeggen) opgenomen. De muziek en andere geluiden worden later opgenomen en toegevoegd. Waarom denk je dat dat zo is?

Slide 12 - Tekstslide

De Foley artiest
Om de dialoog zo goed mogelijk op te nemen, zijn de microfoons op de mond van de acteurs gericht. Daardoor zijn omgevingsgeluiden echter niet of niet goed te horen. Die worden dan achteraf opnieuw opgenomen door een foley artiest. 

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Lees klassikaal het eigen filmverhaal door. Wat is het genre van jullie film?
Een aantal groepjes gaan één van de geluiden uit het eigen filmverhaal maken. Oefen het geluid en neem deze op met een tablet/iPad (door te filmen).  
Een aantal groepjes gaan de scènes oefenen uit de eigen film. Gebruik hiervoor een tablet of iPad. Jullie leerkracht heeft linkjes van de websites waar je gratis  muziek kunt downloaden. 

Slide 14 - Tekstslide

Genre is het soort film. Is de film komisch, romantisch, horror, misdaad of ......

Je kunt muziekbestanden vinden op:
http://www.orangefreesounds.com of https://www.bensound.com (zie volgende slides). 

Bekijk en luister welke muziek het beste is voor onder de scène. Download de muziek als MP3. Deze wordt later onder jullie film gemonteerd. Je kunt meerder mp3's kiezen.

Slide 15 - Link

 link website met muziekfragmenten

Slide 16 - Link

link naar website met gratis muziekbestanden
Beluister alle muziekstukken die de groepjes hebben uitgezocht.  Welke muziek past het best bij de film en vooral op welke plek. Mochten jullie er niet uit komen, stem dan met elkaar af welke muziek gebruikt gaat worden in de film. De meeste stemmen gelden natuurlijk!

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gemaakt door: Gefinancierd door:
Met dank aan:

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies