De Filmfabriek, gr 7/8, les 6 Geluid en muziek

GROEP 7/8
LES 6: Geluid en muziek

1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidBasisschoolGroep 7,8

In deze les zitten 24 slides, met tekstslides en 7 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

In deze les wil je de leerlingen laten horen hoe belangrijk geluid en muziek zijn in een film. Je krijgt daar een aantal mooie voorbeelden van: Uit de Lion King, uit Dolfje Weerwolfje en een scene uit “Het Klokhuis”. Allemaal bedoeld om de leerlingen te laten merken dat muziek bepaald wat voor gevoelens de filmmaker wil oproepen: spanning, romantiek, vrolijkheid, boosheid, geweld, tederheid, medelijden. Naast muziek zijn er nog het geluid en de geluidseffecten. Hiervan zit in de les ook een mooi voorbeeld. Kern van het verhaal: Een professionele film zonder muziek is maar half af. Maar nu is de grote vraag: hoe ver kunnen we daarmee gaan bij het maken van de film met de leerlingen. Hierbij is het van belang dat je als leerkracht de verwachtingen reëel houdt. Bij de film met de leerlingen worden de teksten dus niet achteraf ingesproken, zullen de geluidseffecten beperkt zijn. Het zou mooi zijn als de kinderen goed nadenken en een keuze maken over de muziek die zij het best vinden passen bij de film. Deze les richt zich dus vooral op ‘een blik achter de schermen’ en minder op het invoegen van allerlei geluiden omdat dit iets te veel vergt van de vaardigheden. In deze les kan je wel klassikaal bepalen wat voor soort muziek het beste gaat passen bij het verhaal van de klas. Het beste is om vervolgens een klein groepje leerlingen met die klassikale keuze aan de gang te laten gaan. Er is een enorme muziekdatabank waar zij uit kunnen kiezen. Dus laat de leerlingen de muziek kiezen via www.orangefreesounds.com (klik bovenaan in de horizontale balk op ‘Music’) of www.bensound.com (gebruik niet de fragmenten waar ‘Purchase’ (= Kopen) onder staat).

Instructies

Benodigdheden: 
LessonUp-les ‘De Filmfabriek, gr 7/8 les 6’


Lesinhoud:
Verkenning: inhoud en introductie
Informatie: muziek
Informatie: geluid
Opdracht: geluid en muziek
Afsluiting: Volgende les


Leerdoel: 
1. Aan het einde van de les kunnen de leerlingen geluiden maken die passen bij de eigen film, door gebruik te maken van spullen uit/rondom het klaslokaal  of muziekinstrumenten. 
2. De leerlingen weten wat het belang is van geluid en muziek bij een film.

Verkenning: inhoud en introductie 
Bekijk de introductievideo. Vertel dat de muziek onder het filmpje van Rein en Nikita veranderde. Vraag de leerlingen of Nikita haar emotie ook veranderde. Vertel dat geluid heel belangrijk is in een film, maar dat het altijd begint bij goed acteerwerk. 

Informatie:
Het filmpje van Het Klokhuis vertelt heel goed hoe belangrijk muziek is in een film. Zonder geluid en muziek is een film heel saai! Bekijk de vier filmfragmenten uit de film ‘The Lion King’. Bespreek na elk fragment kort wat de muziek met de sfeer van het filmfragment deed. 

Informatie:
Lees klassikaal het eigen filmverhaal door. Welke geluiden komen er in voor? Welke soort muziek past er bij de sfeer van de film? 

Bespreek met de klas het soort muziek en verdeel de klas in twee groepen. Maak binnen die twee groepen groepjes van 4 leerlingen leerlingen. De twee groepen gaan aan verschillende opdrachten werken. 

1. Muziekkeuze voor de film van de klas
De leerkracht bespreekt met de gehele klas welk soort muziek het beste past bij de film. Een groepje leerlingen gaat met deze opdracht aan de slag en vertelt in een volgende les de resultaten. 

Laat de leerlingen de muziek kiezen via www.orangefreesounds.com (klik bovenaan in de horizontale balk op ‘Music’) of www.bensound.com (gebruik niet de fragmenten waar ‘Purchase’ onder staat). 

Gebruik hiervoor de tablets/iPads. Indien jullie film niet openbaar gemaakt wordt, kun je eventueel ook fragmenten/liedjes van Youtube kiezen. In dat geval mag jullie film dus niet op bijv. social media en de schoolwebsite geplaatst worden, i.v.m. de rechten van de muziek. Vertel dat het geluid en de muziek ná het opnemen van de film onder de film worden gezet.  

1. Geluiden voor de film van de klas
Komen er geluiden voor in de film die je in de montage toe kunt voegen? Bijvoorbeeld het luiden van de bel dat de school gaat beginnen. Of harde voetstappen. Of regen? Kijk of je deze geluiden op kunt nemen met de I pad. In de montage kunnen deze geluiden toe gevoegd worden. 

Afsluiting
Vertel de leerlingen dat ze voor volgende les (les 7) alle rekwisieten, kleding en accessoires mee moeten nemen, i.v.m. het filmen.

Onderdelen in deze les

GROEP 7/8
LES 6: Geluid en muziek

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

hoihoi
Vraag
Informatie
Opdracht
Kijk
Benodigdheden
Tip

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Les 2
Storyboard/Script
Les 1
Verhaal
Les 8
Montage
Les 4
Acteren
Les 3
Art direction
Les 5
Reklame
Les 6
Geluid & Muziek
Les 7
Filmen

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Introductie
Welke 3 soorten muziek hoorde je onder de film van Nikita?  Vond je dat door deze muziek ook de sfeer in het filmpje veranderde?

Slide 5 - Tekstslide

1. Dramatische muziek
2. Vrolijke muziek
3. Spannende muziek

Eigenlijk moeten de shots hetzelfde zijn. Dit filmpje kan nog aangepast worden in de montage. 
Kijk op de volgende slide naar een  film van het Klokhuis over de invloed van muziek op een beeld of een verhaal. 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Muziek
'Heb je even voor mij”' : bij welk soort film past deze muziek?
Muziek
“Weense Wals” :  bij welk soort film past deze muziek?
Muziek
“Beyonce” :  bij welk soort film past deze muziek?

Slide 8 - Tekstslide

1. Nederlandse Komedie
2. Dansfilm
3. Film over jongeren
Geluiden en muziek zijn erg belangrijk in een film. Zonder geluid en muziek is een film heel saai! 

Jullie gaan naar drie dezelfde fragmenten uit de film 'The Lion King' kijken, maar steeds met andere muziek eronder. Zo hoor en zie je wat de invloed van muziek is. Muziek bepaalt de sfeer van de film. 

Bekijk het eerste fragment. Deze is helemaal zonder geluid!

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat vind je van het fragment zonder geluid?

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat voor sfeer geeft deze muziek weer?

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat voor sfeer geeft deze muziek weer?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies

1. Welke muziekstuk hoort origineel bij de film?
2. Vind je de muziek goed gekozen?
3. Waarom is de muziek wel goed gekozen? Of waarom niet?

Slide 17 - Tekstslide

Antwoorden:

Foley artiest
Iemand die de geluiden voor een film opneemt, heet een foley artiest. Hij/zij heeft vaak een grote ruimte vol met spullen, waarmee de foley artiest de geluiden na doet. 
Foley artiest
Bekijk het fragment op de volgende slide om te zien hoe foley artiest Ronnie van der Veer te werk gaat. 
vraag
Waarom zou het geluid pas later in de montage toegevoegd worden? 
Bij het filmen wordt er vaak alleen de tekst (dus wat de mensen zeggen) opgenomen. De muziek en andere geluiden worden later opgenomen en er onder gezet. Waarom denk je dat dat zo is?

Slide 18 - Tekstslide

Om de dialoog zo goed mogelijk op te nemen, zijn de microfoons op de mond van de acteurs gericht. Daardoor zijn omgevingsgeluiden echter niet of niet goed te horen. Die worden dan achteraf opnieuw opgenomen door een foley artiest. 

Slide 19 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Lees klassikaal het eigen filmverhaal door. Wat is het genre van jullie film?
Een aantal groepjes gaan één van de geluiden uit het eigen filmverhaal maken. Oefen het geluid en neem deze op met een tablet/iPad (door te filmen).  
Een aantal groepjes gaan de scènes oefenen uit de eigen film. Gebruik hiervoor een tablet of iPad. Jullie leerkracht heeft linken met de website waar je gratis  muziek kunt downloaden. 

Muziek zoeken
http://www.orangefreesounds.com of https://www.bensound.com (zie volgende slides). Bekijk en luister welke muziek het beste is voor onder de scène. Download de muziek als MP3. Deze wordt later onder jullie film gemonteerd. Je kunt meerder mp3's kiezen.


Slide 20 - Tekstslide

Genre is het soort film. Is de film komisch, romantisch, horror, misdaad of ......

http://www.orangefreesounds.com of https://www.bensound.com (zie volgende slides). 

Bekijk en luister welke muziek het beste is voor onder de scène. Download de muziek als MP3. Deze wordt later onder jullie film gemonteerd. Je kunt meerder mp3's kiezen.

Slide 21 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Beluister alle muziekstukken die de groepjes hebben uitgezocht.  Welke muziek past het best bij de film en vooral op welke plek. Mochten jullie er niet uit komen, stem dan met elkaar over welke muziek gebruikt gaat worden in de film. De meeste stemmen gelden natuurlijk!

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gemaakt door: Gefinancierd door:
Met dank aan:

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies