De Belgische politiek

De Belgische staatsstructuur
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisSecundair onderwijs

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De Belgische staatsstructuur

Slide 1 - Tekstslide

Dit fragment uit ‘Karrewiet’ gaat over de verkiezingen. Die zijn nogal ingewikkeld want België heeft zes parlementen. Journalist Ivan De Vadder legt onze staatsstructuur uit.

Slide 2 - Tekstslide

In België spreekt men 3 talen. Daarom telt België 3 ...
A
gewesten
B
provincies
C
gemeenschappen
D
gemeenten

Slide 3 - Quizvraag

België wordt opgesplitst in 3 gebieden. Daarom spreken we van 3 ...
A
gewesten
B
gemeenten
C
gemeenschappen
D
provincies

Slide 4 - Quizvraag

Welke 3 gewesten heeft België?
A
Vlaamse, Brusselse, Waalse gewest
B
Vlaamse, Franstalige, Waalse gewest
C
Franstalige, Duitstalige, Vlaamse gewest
D
Duitstalige, Brusselse, Vlaamse gewest

Slide 5 - Quizvraag

Welke 3 gemeenschappen heeft België?
A
Vlaamse, Brusselse, Waalse gemeenschap
B
Vlaamse, Franstalige, Waalse gemeenschap
C
Franstalige, Duitstalige, Vlaamse gemeenschap
D
Duitstalige, Brusselse, Vlaamse gemeenschap

Slide 6 - Quizvraag

Wie is verantwoordelijk voor grondgebonden thema's zoals milieu, ruimtelijke
ordening, wonen, mobiliteit, infrastructuur, economie en werkgelegenheid.
A
gemeenschappen
B
gewesten
C
parlement
D
provincie

Slide 7 - Quizvraag

Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgebonden thema's zoals onderwijs, zoals cultuur, welzijn, gezondheid, sport en taal?
A
gemeenschappen
B
gewesten
C
parlement
D
provincie

Slide 8 - Quizvraag

Ken je ze?
6 parlementen

Slide 9 - Woordweb

Ken jij je onze Vlaamse regering Jambon? Sleep op de volgende dia's de juiste foto naar de taakomschrijving.

Slide 10 - Tekstslide

Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management.
Bart Somers. Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Lydia Peeters. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Slide 11 - Sleepvraag

Zuhal Demir. Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.
Hilde Crevits. Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.
Wouter Beke. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Slide 12 - Sleepvraag

Matthias Diependaele. Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.
Ben Weyts. Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.
Benjamin Dalle. Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media.

Slide 13 - Sleepvraag

Federale regering
Vlaamse regering

Slide 14 - Sleepvraag

Welke partijen zitten in de huidige Vlaamse regering?
A
PS, Vooruit, Groen, MR
B
CD&V, Open Vld, N-VA
C
CD&V, Groen, Open-Vld
D
Pvda, Vlaams Belang

Slide 15 - Quizvraag

Welk niveau is bevoegd?
De naturalisatie tot Belg.
A
Gemeente
B
Provincie
C
Gemeenschappen en gewesten
D
Federaal

Slide 16 - Quizvraag

Welk niveau is bevoegd?
Sluitingsuren van cafés.
A
Gemeente
B
Provincie
C
Gemeenschappen en gewesten
D
Federaal

Slide 17 - Quizvraag

Welk niveau is bevoegd?
Het rijexamen
A
Gemeente
B
Provincie
C
Gemeenschappen en gewesten
D
Federaal

Slide 18 - Quizvraag

Welk niveau is bevoegd?
Subsidies voor het jeugdhuis.
A
Gemeente
B
Provincie
C
Gemeenschappen en gewesten
D
Federaal

Slide 19 - Quizvraag

Welk niveau is bevoegd?
De uitkering van werklozen.
A
Gemeente
B
Provincie
C
Gemeenschappen en gewesten
D
Federaal

Slide 20 - Quizvraag

Welk niveau is bevoegd?
Aanleg van een grote ringweg.
A
Gemeente
B
Provincie
C
Gemeenschappen en gewesten
D
Federaal

Slide 21 - Quizvraag

Welk niveau is bevoegd?
Het aantal dagen dat een jobstudent mag werken.
A
Gemeente
B
Provincie
C
Gemeenschappen en gewesten
D
Federaal

Slide 22 - Quizvraag

België moet een nieuwe staatshervorming ondergaan.
JA
NEE
TWIJFEL

Slide 23 - Poll