4.1 Verbranding

4.1 Verbranding
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 7 videos.

Onderdelen in deze les

4.1 Verbranding

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen welke voorwaarden gelden voor een verbranding en hoe je die voorwaarden kunt gebruiken om een brand te blussen.​
Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen een volledige en een onvolledige verbranding

Slide 2 - Tekstslide

Wat heb je nodig om een vuur te maken?

Slide 3 - Open vraag

Wat heb je nodig voor verbranding?


  • Brandbare stof
  • Voldoende zuurstof
  • Ontbrandingstemperatuur 

Slide 4 - Tekstslide

Hoe kun je snel een brand blussen?
A
Zuurstof toevoegen of brandstof wegnemen
B
Temperatuur verhogen en zuurstof toevoegen
C
brandstof toevoegen en zuurstof wegnemen
D
temperatuur verlagen en/of zuurstof en brandstof wegnemen

Slide 5 - Quizvraag

Brandbestrijding

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Brandbestrijding door wegnemen van voorwaarden

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Welke voorwaarde is hier weg gelaten als een vorm van brandbestrijding?
A
Zuurstof
B
Brandstof
C
Temperatuur

Slide 10 - Quizvraag

Welke voorwaarde is hier weg gelaten als een vorm van brandbestrijding?
A
Zuurstof
B
Brandstof
C
Temperatuur

Slide 11 - Quizvraag

Welke voorwaarde is hier weggelaten als een vorm van brandbestrijding?
A
Zuurstof
B
Brandstof
C
Temperatuur

Slide 12 - Quizvraag

Wat moet je doen als je de vlam in de pan hebt tijdens het koken?

Slide 13 - Open vraag

Slide 14 - Video

Reagentia
Reagens = een stof waarmee je een andere stof kunt aantonen

2 kenmerken:
Selectief: het reageert maar op 1 stof
Gevoelig: het reageert al bij kleine hoeveelheid
Voorbeeld: Custardpoeder

Slide 15 - Tekstslide

Reagentia
Reagens
Aan te tonen stof
Waarneming
Wit kopersulfaat
Water/waterdamp
Het wordt blauw
Helder kalkwater
Koolstofdioxide
Het wordt troebel
Broomwater
Zwaveldioxide
Het wordt kleurloos

Slide 16 - Tekstslide

(On)volledige verbranding
Volledige verbranding: Voldoende zuurstof aanwezig om alle brandstof te verbranden
Onvolledige verbranding: Te weinig zuurstof om alle brandstof te verbranden

Slide 17 - Tekstslide

Een verbranding is een
A
endotherme reactie
B
exotherme reactie

Slide 18 - Quizvraag

Wat is onvolledige verbranding?
Een verbranding met ........
zuurstof
A
te veel
B
te weinig
C
geen
D
genoeg

Slide 19 - Quizvraag

Gevaar bij onvolledige verbranding


Er kan CO ontstaan (koolstofmono-oxide)

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video

Hiernaast zie je een reactievergelijking van een....
A
volledige verbranding
B
onvolledige verbranding
C
geen verbrandingsreactie

Slide 23 - Quizvraag

(On)volledige verbranding

Slide 24 - Tekstslide

Bij een verbrandingsreactie reageert een brandstof met...
A
enzymen
B
exotherme producten
C
water
D
zuurstof

Slide 25 - Quizvraag

Bij een verbrandingsreactie komt energie vrij het is dus een ...
A
katalysator
B
exotherme reactie
C
endotherme reactie
D
opbeurende reactie

Slide 26 - Quizvraag

Vaak moet je de verbranding op gang helpen door ...
A
te zorgen voor de juiste ontbrandingstemperatuur
B
het een zetje te geven
C
koolstofdioxide toe te voegen
D
door enzymen toe te voegen

Slide 27 - Quizvraag

Bij een volledige verbranding ontstaat water als er...
A
N-atomen in de brandstof zitten
B
H-atomen in de brandstof zitten
C
C-atomen in de brandstof zitten
D
S-atomen in de brandstof zitten

Slide 28 - Quizvraag

Slide 29 - Video

Slide 30 - Video

Aan de slag!
Lees de tekst op blz. 98 en 99 tot afb. 4.2 en lees ook de tekst op blz. 100 tot afb. 4.5
Maak vraag 2, 4 en 7

Slide 31 - Tekstslide

Verbranding van verbindingen
1. Altijd O2 voor de pijl
2. Na de pijl:
Als je brandstof C bevat, krijg je CO2
Als je brandstof H bevat, krijg je H2O
Als je brandstof S bevat, krijg je SO2
  • VB. verbranding van C2H5OH:
  • C2H5OH + O2 -> CO2 + H2O en dan kloppend maken!
  • C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O

Slide 32 - Tekstslide

Nu zelf: Verbranding van C4H7S
Atoom in brandstof
Verbrandingsproduct
C
CO2
H
H2O
S
SO2

Slide 33 - Tekstslide

Verbranding
4C4H7S + 27O2 -> 
16CO2 + 14H2O + 4SO2

Slide 34 - Tekstslide

Aan de slag!
online planning 4.1 deel 2
of in schrift: 8 t/m 12

Slide 35 - Tekstslide