4.1 Verbranding

4.1 Verbranding
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

4.1 Verbranding

Slide 1 - Tekstslide

Wat heb je nodig voor verbranding?


  • Brandbare stof
  • Voldoende zuurstof
  • Ontbrandingstemperatuur

Slide 2 - Tekstslide

Brandbestrijding

Slide 3 - Tekstslide

Brandbestrijding door wegnemen van voorwaarden

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Reagentia
Reagens = een stof waarmee je een andere stof kunt aantonen

2 kenmerken:
Selectief: het reageert maar op 1 stof
Gevoelig: het reageert al bij kleine hoeveelheid

Slide 6 - Tekstslide

Reagentia
Reagens
Aan te tonen stof
Waarneming
Wit kopersulfaat
Water/waterdamp
Het wordt blauw
Helder kalkwater
Koolstofdioxide
Het wordt troebel

Slide 7 - Tekstslide

Een verbranding heeft 3 voorwaarden: zuurstof, brandstof en ....
A
Ontbrandings-temperatuur
B
Temperatuur
C
Warmte
D
Vuur

Slide 8 - Quizvraag

Welke voorwaarde is hier weg gelaten als een vorm van brandbestrijding?
A
Zuurstof
B
Brandstof
C
Temperatuur

Slide 9 - Quizvraag

Welke voorwaarde is hier weg gelaten als een vorm van brandbestrijding?
A
Zuurstof
B
Brandstof
C
Temperatuur

Slide 10 - Quizvraag

Welke voorwaarde is hier weg gelaten als een vorm van brandbestrijding?
A
Zuurstof
B
Brandstof
C
Temperatuur

Slide 11 - Quizvraag

Wat moet je doen als je de vlam in de pan hebt tijdens het koken?

Slide 12 - Open vraag

Na een verbranding leidt Eefje de ontstane gassen door kalkwater. Dit water wordt troebel. Welke stof heeft zij aangetoond?
A
Water
B
Koolstofdioxide
C
Wit kopersulfaat
D
Roet

Slide 13 - Quizvraag

Aantekening

Slide 14 - Tekstslide

(On)volledige verbranding
Volledige verbranding: Voldoende zuurstof aanwezig om alle brandstof te verbranden
Onvolledige verbranding: Te weinig zuurstof om alle brandstof te verbranden

Slide 15 - Tekstslide

Gevaar bij onvolledige verbranding


Er kan CO ontstaan (koolstofmono-oxide)

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

Verbranding van verbindingen
1. Altijd O2 voor de pijl
2. Na de pijl:
Als je brandstof C bevat, krijg je CO2
Als je brandstof H bevat, krijg je H2O
Als je brandstof S bevat, krijg je SO2
  • VB. verbranding van C2H5OH:
  • C2H5OH + O2 -> CO2 + H2O en dan kloppend maken!
  • C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O

Slide 19 - Tekstslide

(On)volledige verbranding

Slide 20 - Tekstslide

Nu zelf: Verbranding van C4H7S
Atoom in brandstof
Verbrandingsproduct
C
CO2
H
H2O
S
SO2

Slide 21 - Tekstslide

Verbranding
4C4H7S + 27O2 -> 
16CO2 + 14H2O + 4SO2

Slide 22 - Tekstslide