4.1 Verbranding

4.1 Verbranding
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

4.1 Verbranding

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
Uitleg §4.1 
Maken som 1 tm 11 blz 103
Afsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
Je leert wat het verschil is tussen een volledige en een onvolledige verbranding.
Je leert de drie voorwaarden voor een brand en hoe een brand te blussen.

Slide 3 - Tekstslide

Wat heb je nodig voor verbranding?


  • Brandbare stof
  • Voldoende zuurstof
  • Ontbrandingstemperatuur

Slide 4 - Tekstslide

Brandbestrijding door wegnemen van voorwaarden

Slide 5 - Tekstslide

Reagentia
Reagens = een stof waarmee je een andere stof kunt aantonen

2 kenmerken:
Selectief: het reageert maar op 1 stof
Gevoelig: het reageert al bij kleine hoeveelheid

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Reagentia
Reagens
Aan te tonen stof
Waarneming
Wit kopersulfaat
Water/waterdamp
Het wordt blauw
Helder kalkwater
Koolstofdioxide
Het wordt troebel
Broomwater
Zwaveldioxide
Het wordt kleurloos

Slide 8 - Tekstslide

Gevaar bij onvolledige verbranding


Er kan CO ontstaan (koolstofmono-oxide)

Slide 9 - Tekstslide

(On)volledige verbranding
Volledige verbranding: Voldoende zuurstof aanwezig om alle brandstof te verbranden
Onvolledige verbranding: Te weinig zuurstof om alle brandstof te verbranden

Slide 10 - Tekstslide

Vandaag
Vragen huiswerk? Opg 35? 37?
Uitleg §4.1 deel 1
Maken som 1 tm 7 blz 103
Afsluiting

Slide 11 - Tekstslide

(On)volledige verbranding

Slide 12 - Tekstslide

Verbranding
Wat is daarvoor nodig?
Wat zie je terug in een RV?
Er ontstaan oxides van elk element.
Sommigen moet je kennen.
Volledige of onvolledige verbranding

Slide 13 - Tekstslide

Vandaag
- Uitleg 4.1 deel 2
- Aan de slag met som 11, daarna 1 tm 10
- Bespreken som 11 
- Verder met de sommen
- Afsluiting

Slide 14 - Tekstslide

Bij de volledige verbranding van elementen ontstaan de oxides.
Atoom in brandstof
Verbrandingsproduct
C
CO2
H
H2O
S
SO2

Slide 15 - Tekstslide

Nu zelf: Verbranding van C4H7S
Atoom in brandstof
Verbrandingsproduct
C
CO2
H
H2O
S
SO2

Slide 16 - Tekstslide

volledige
Tekst

Slide 17 - Tekstslide

Verbranding


--- C4H7S   +     --- O2      ->     --- CO2   +    --- H2O   +    ---SO2

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Afsluiting
Wat staat er bij een verbranding in de RV?
Welke oxides moet je kennen?

Slide 22 - Tekstslide