Future tense

Future Tense
Will 
(to be) going to
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Future Tense
Will 
(to be) going to

Slide 1 - Tekstslide

Future Tense
Will 
(to be) going to

Slide 2 - Tekstslide

Future: to be going to
am, are, is + going to + hele werkwoord
When to use: 
(1) Om aan te geven dat iemand iets in de toekomst van plan is
I am going to visit my grandparents tomorrow
(2) Een voorspelling waarvan je zeker weet dat het gaat gebeuren (je hebt bewijs).
Look at those grey clouds. It is going to rain.

Slide 3 - Tekstslideam


is
are
 you
 he
 you
   I
 she
  it
we
they

Slide 4 - Sleepvraag

Ontkenning: where in this sentence do we place 'not'?
I am going to do homework.
A
I not am going to do homework.
B
I am not going to do homework.
C
I am going to not do homework.
D
I am going to do homework not.

Slide 5 - Quizvraag

VRAAGZIN: Zet de woorden in de goede volgorde. 
in the ocean
swim
going to
Simon
is
they
are
going to
buy
new trainers

Slide 6 - Sleepvraag

We _________ watch the game at my cousin's.

Slide 7 - Open vraag

She ________ play hockey next Tuesday.

Slide 8 - Open vraag

Next week I _______ visit my aunt Helen.

Slide 9 - Open vraag

You _______ play a new game this evening.

Slide 10 - Open vraag

Future: will
will+ hele werkwoord
When to use: 
(1) Om iets aan the bieden, bij beloftes, aankondigingen.
The match will start in a few minutes. (aankondiging)
Yes mom, I will clean my room tonight. (belofte)
(2) Een voorspelling zonder dat je weet of het gaat gebeuren. (je hebt GEEN bewijs).
 I think they will win the match.

Slide 11 - Tekstslide

How do we make the future tense with will?

Slide 12 - Open vraag

Ontkenningen en vraagzinnen
Bij ontkennende zinnen plaats je het woord "not" tussen "will" en het werkwoord.
They will not arrive on time. OF They won't arrive on time.
Bij vraagzinnen komt "will" vooraan in de zin. 
Let op! Bij I and we gebruik je "shall" in plaats van will.
Will they arrive on time?
Shall I call you tomorrow?

Slide 13 - Tekstslide

Ontkenning: where in this sentence do we place 'not'?
Ray will come to school tomorrow.
A
Ray not will come to school tomorrow.
B
Ray will come not to school tomorrow.
C
Ray will not come to school tomorrow.
D
Ray won't come to school tomorrow.

Slide 14 - Quizvraag


7. The weather ________ be sunny and dry tomorrow.

8. Marc ________ join us for dinner, he's not hungry.

9. _______ we meet at eight on Friday?

10. Maybe they _______ give you you money back if you ask nicely.
will
won't
shall
will

Slide 15 - Sleepvraag

Any questions????

Slide 16 - Tekstslide