10. Prepositions of direction

Prepositions of direction
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Prepositions of direction

Slide 1 - Tekstslide

At the end of the lesson:
You know the prepositions of direction and can you use them in a correct way in a sentence

Slide 2 - Tekstslide

Notes:
across = naar de overkant
along = langs
after = achterna
around = rond / erom heen
alongside = gelijk op met
down = naar beneden
from = van

into = erin

Slide 3 - Tekstslide

Notes:
off = vanaf 
over = overheen
through = door
to = naar
up = op / omhoog
along = langs
onto = op


Slide 4 - Tekstslide

Notes:
out of = uit
past = voorbij
round = rond
towards = naar ... toe
up = naar boven

Slide 5 - Tekstslide

Practice
Fill in the correct preposition

Use your own name!

Slide 6 - Tekstslide

They cycled ..... the river for hours.
A
off
B
in
C
along
D
from

Slide 7 - Quizvraag

The bird flew .... my head
A
over
B
across
C
from
D
up

Slide 8 - Quizvraag

You have to climb ... the stairs
A
over
B
up
C
into
D
through

Slide 9 - Quizvraag

We wanted to get ... the river, but there was no bridge
A
off
B
from
C
across
D
in

Slide 10 - Quizvraag

We walked ... the building twice looking for the entrance
A
across
B
around
C
into
D
through

Slide 11 - Quizvraag

He climbed ... the stage and started singing
A
into
B
through
C
up
D
onto

Slide 12 - Quizvraag

He walked away ... the accident
A
off
B
from
C
into
D
across

Slide 13 - Quizvraag

Our dog jumped ... the fence and ran to the park
A
up
B
to
C
over
D
in

Slide 14 - Quizvraag

We went ... the cave to explore
A
along
B
up
C
around
D
into

Slide 15 - Quizvraag

How did it go?
Do the online exercise on the next slide.
Show Miss Jager how you did.

Done? Do exercises 12 and 13 on page 34


Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Link

What have you learnt?
You know the prepositions of direction and know how to use them.

Did we achieve that goal?

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide